Honda CR-V: System rozp. znaków dr.

Honda CR-V –> Honda CR-V - Instrukcja Obsługi –> Jazda –> System Honda Sensing –> System rozp. znaków dr.

System sygnalizuje obecność znaków drogowych, takich jak ograniczenia prędkości lub zakaz wyprzedzania, które pojazd właśnie minął, i wyświetla je w interfejsie informacyjnym kierowcy i na wyświetlaczu head-up*.

Jak działa układ?

Gdy kamera umieszczona za lusterkiem wstecznym zlokalizuje znak drogowy podczas jazdy, system wyświetla rozpoznany znak, do którego wskazań należy się dostosować.

System wyświetla ikonę rozpoznanego znaku przez wstępnie określony czas i dystans.

Jak działa układ?


Wyświetlany znak może zostać zastąpiony innym lub może zniknąć. Dzieje się to w następujących przypadkach:

 • System wykryje obecność znaku anulującego dane ograniczenie.
 • Pojazd wjeżdża/zjeżdża z autostrady lub dwupasmowej drogi.
 • Pojazd skręca na skrzyżowaniu z włączonym kierunkowskazem.

System rozpoznaje znaki drogowe spełniające standardy Konwencji Wiedeńskiej. System nie wyświetla wszystkich znaków. Kierowca powinien uwzględniać wszystkie znaki znajdujące się na drodze. System nie rozpoznaje wszystkich znaków drogowych we wszystkich krajach.

System nie działa również we wszystkich warunkach.

Nie należy bezgranicznie polegać na systemie. Należy jeździć bezpiecznie z prędkością odpowiednią do istniejących warunków.

Nie naklejać na przednią szybę folii ani nie przytwierdzać do przedniej szyby jakichkolwiek przedmiotów, które mogłyby zakłócić działanie systemu lub które wchodzą w pole widzenia kamery.

Rysy, wykruszenia i inne uszkodzenia przedniej szyby znajdujące się w polu widzenia kamery mogą spowodować nieprawidłowe działanie systemu. W takiej sytuacji zalecana jest wymiana przedniej szyby na oryginalną szybę zamienną firmy Honda. Wykonanie nawet drobnych napraw przedniej szyby w obszarze leżącym w polu widzenia kamery, a także wymiana tej szyby na nieoryginalną, może skutkować nieprawidłowym działaniem systemu. Po wymianie przedniej szyby należy zlecić ASO Honda ponowną kalibrację kamery.

Właściwa kalibracja kamery jest warunkiem poprawnego działania systemu.


Jeżeli system nie wykrywa znaków drogowych podczas jazdy, może się pojawić poniższy obraz.

Jak działa układ?


Aby uniknąć ryzyka wyłączenia kamery z powodu przegrzania, gdy pojazd jest zaparkowany, należy ustawiać pojazd w cieniu lub tak, aby stał tyłem do słońca. W przypadku korzystania z osłony przeciwsłonecznej ustawiać ją tak, aby nie zakrywała obudowy kamery.

Zakrycie kamery może spowodować jej przegrzanie.

W przypadku pojawienia się ikony system
rozpoznawania znaków drogowych nie działa i wyświetlona zostaje ikona
.


 • Schłodzić wnętrze automatyczną klimatyzacją i, w razie potrzeby, użyć trybu usuwania szronu, kierując strumień powietrza na kamerę.
 • Rozpocząć jazdę, aby zmniejszyć temperaturę przedniej szyby. Spowoduje to schłodzenie otoczenia kamery.

W przypadku pojawienia się ikony system
rozpoznawania znaków drogowych nie działa i wyświetlona zostaje ikona
.


 • Zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu i wyczyść przednią szybę. Jeżeli komunikat nie znika po wyczyszczeniu przedniej szyby i wykonaniu cyklu jazdy, zlecić kontrolę pojazdu ASO Honda.

Jeżeli pojazd przekroczy wykryte ograniczenie prędkości, ikona przedstawiająca znak ograniczenia prędkości dla danego obszaru będzie migać na wyświetlaczu.

Zdolność systemu do dokładnego informowania kierowcy o ograniczeniu prędkości jest uzależniona od pewnych warunków, takich jak jednostki stosowane na znakach, jak również prędkość i kierunek jazdy pojazdu.

W niektórych przypadkach system może wyświetlać fałszywe ostrzeżenia lub inne niedokładne informacje.

Jednostka stosowana na znakach ograniczenia prędkości (mph lub km/h) zależy od kraju. Po wjeździe do kraju, którego jednostki różnią się od jednostek stosowanych w poprzednim kraju, zmienić jednostkę na tablicy wskaźników; w przeciwnym razie system nie będzie działał prawidłowo.


Warunki działania i ograniczenia systemu rozpoznawania znaków drogowych

System rozpoznawania znaków drogowych (TSR) może nie rozpoznać danego znaku w następujących sytuacjach.

■ Stan pojazdu

 • Zanieczyszczone szkła reflektorów lub nieprawidłowo ustawione reflektory.
 • Zasłonięcie zewnętrznej powierzchni przedniej szyby przez zanieczyszczenia, błoto, suche liście, mokry śnieg itd.
 • Zaparowanie wewnętrznej powierzchni przedniej szyby.
 • Część szyby nie jest przetarta wycieraczkami.
 • Nienaturalne zużycie opon lub stan kół (nieprawidłowy rozmiar, zróżnicowany rozmiar lub konstrukcja, nieprawidłowe ciśnienie powietrza w oponach, dojazdowe koło zapasowe itp.).
 • Pojazd jest przechylony z powodu ciężkiego ładunku lub modyfikacji zawieszenia.

■ Warunki środowiskowe

 • Jazda na wprost zachodzącego lub wschodzącego słońca.
 • Silne źródło światła odbija się o powierzchnię drogi.
 • Nagła zmiana intensywności oświetlenia, np. przy wjeździe lub wyjeździe z tunelu.
 • Samochód porusza się w cieniu drzew, budynków itp.
 • Jazda w nocy lub w obszarze o niskim natężeniu światła (np. tunel).
 • Jazda w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (ulewny deszcz, mgła, śnieg itd.).
 • Pojazd jadący z przodu rozpyla dużą ilość wody lub śniegu.

W przypadku usterki systemu rozpoznawania znaków drogowych w interfejsie informacyjnym kierowcy pojawia się komunikat.
Jeżeli komunikat nie znika, zlecić kontrolę pojazdu ASO Honda.

Warunki działania i ograniczenia systemu rozpoznawania znaków drogowych■ Położenie lub stan znaku drogowego

 • Znak ciężko zlokalizować ze względu na znaczne zagęszczenie obiektów z nim sąsiadujących.
 • Znak znajduje się w zbyt dużej odległości od pojazdu.
 • Znak znajduje się poza obszarem oświetlonym przez wiązkę światła reflektorów.
 • Znak znajduje się za rogiem lub na zakręcie.
 • Znak jest zakryty lub wygięty.
 • Znak jest odkształcony lub uszkodzony.
 • Znak jest pokryty zanieczyszczeniami, śniegiem lub szronem.
 • Część znaku znajduje się za liśćmi drzew lub inny obiekt/pojazd częściowo zasłania znak.
 • Refleks świetlny lub cień na znaku.
 • Powierzchnia znaku jest zbyt jasna lub zbyt ciemna (znak podświetlany elektrycznie).
 • Zbyt mały rozmiar znaku.

■ Inne uwarunkowania

 • Jazda z dużą prędkością.

System rozpoznawania znaków drogowych może nie działać prawidłowo, np. wyświetlać znaki nieobowiązujące na danym odcinku drogi lub nieistniejące znaki w następujących przypadkach.

 • System może wyświetlać ograniczenie prędkości o wartości zbyt niskiej lub zbyt wysokiej w stosunku do aktualnego ograniczenia dozwolonego przez przepisy.
 • Gdy przy danym znaku znajduje się dodatkowa informacja dotycząca warunków atmosferycznych, czasu obowiązywania, rodzaju pojazdu itp.
 • Oznaczenia znajdujące się na znaku trudno rozpoznać (znak podświetlany elektrycznie, niewyraźne cyfry na znaku itd.).
 • Znak znajduje się w pobliżu pasa ruchu, po którym jedzie samochód, ale nie dotyczy tego pasa ruchu (znak ograniczenia prędkości ustawiony na skrzyżowaniu między drogą główną a drogą podporządkowaną itd.).
 • Przy drodze znajdują się obiekty, których kształt i kolor może zostać zinterpretowany jako znak (panel przypominający znak drogowy, znak podświetlany elektrycznie, szyld, struktura itd.).
 • Przed samochodem jedzie samochód ciężarowy lub inny duży pojazd, który ma naklejoną etykietę będącą miniaturą znaku drogowego z ograniczeniem prędkości.

Znaki wyświetlane w interfejsie informacji kierowcy i na wyświetlaczu Head-Up

System może wyświetlić równocześnie dwa znaki drogowe, jeśli obydwa zostaną wykryte.

Ikona znaku ograniczenia prędkości jest wyświetlana po prawej stronie ekranu. Ikona znaku zakazu wyprzedzania jest wyświetlana po lewej stronie ekranu. Wszystkie dodatkowe znaki sugerujące ograniczenie prędkości ze względu na warunki atmosferyczne (śnieg itd.) lub określoną porę mogą się pojawiać po dowolnej stronie ekranu.

Znaki wyświetlane w interfejsie informacji kierowcy i na wyświetlaczu Head-Up


■ Włączanie wyświetlania ikon znaków drogowych przy wyłączonym trybie głównym Interfejs informacji kierowcy i wyświetlacz Head-Up* mogą wyświetlać małe ikony znaków drogowych nawet w przypadku, gdy tryb główny jest wyłączony.

  System ostrzegania o zjeżdżaniu z drogi

  System sygnalizuje i wspomaga kierowcę po stwierdzeniu prawdopodobieństwa nieświadomego zjechania z pasa ruchu, przekroczenia wykrywanych oznaczeń pasa lub ...

  Przednia kamera

  Kamera została zaprojektowana z myślą o wykrywaniu obiektów, które powodują aktywację różnych funkcji takich systemów, ja ...

  Categorie