Honda CR-V: Przednia kamera

Kamera została zaprojektowana z myślą o wykrywaniu obiektów, które powodują aktywację różnych funkcji takich systemów, jak system utrzymywania na pasie ruchu (LKAS), system zapobiegania zjechaniu z pasa ruchu, tempomat adaptacyjny (ACC) z funkcją podążania przy niskiej prędkości (LSF)*, tempomat adaptacyjny (ACC)* system rozpoznawania znaków drogowych i system ograniczający skutki kolizji (CMBS).

Lokalizacja kamery i wskazówki dotyczące jej obsługi

Przednia kamera


Kamera znajduje się za lusterkiem wstecznym.

Aby uniknąć ryzyka wyłączenia kamery z powodu przegrzania, gdy pojazd jest zaparkowany, należy ustawiać pojazd w cieniu lub tak, aby stał tyłem do słońca. W przypadku korzystania z osłony przeciwsłonecznej ustawiać ją tak, aby nie zakrywała obudowy kamery. Zakrycie kamery może spowodować jej przegrzanie.

Nie naklejać na przednią szybę folii ani nie przytwierdzać do przedniej szyby, pokrywy komory silnika ani osłony chłodnicy jakichkolwiek przedmiotów, które mogłyby zakłócić działanie systemu lub zasłonić pole widzenia kamery.

Rysy, wykruszenia i inne uszkodzenia przedniej szyby znajdujące się w polu widzenia kamery mogą spowodować nieprawidłowe działanie systemu. W takiej sytuacji zalecana jest wymiana przedniej szyby na oryginalną szybę zamienną firmy Honda. Wykonanie nawet drobnych napraw przedniej szyby w obszarze leżącym w polu widzenia kamery, a także wymiana tej szyby na nieoryginalną, może skutkować nieprawidłowym działaniem systemu.

Po wymianie przedniej szyby należy zlecić ASO Honda ponowną kalibrację kamery. Właściwa kalibracja kamery jest warunkiem poprawnego działania systemu.

Nie umieszczać jakichkolwiek przedmiotów na górze zestawu wskaźników. Przedmiot taki mógłby odbić się w przedniej szybie i zakłócić wykrywanie linii granicznych pasa ruchu.


Jeżeli na wyświetlaczu pojawia się komunikat


 • Schłodzić wnętrze automatyczną klimatyzacją i, w razie potrzeby, użyć trybu usuwania szronu, kierując strumień powietrza na kamerę.
 • Rozpocząć jazdę, aby zmniejszyć temperaturę przedniej szyby. Spowoduje to schłodzenie otoczenia kamery.

Jeżeli na wyświetlaczu pojawia się komunikat


 • Zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu i wyczyść przednią szybę. Jeżeli komunikat nie znika po wyczyszczeniu przedniej szyby i wykonaniu cyklu jazdy, zlecić kontrolę pojazdu ASO Honda.

  System rozp. znaków dr.

  System sygnalizuje obecność znaków drogowych, takich jak ograniczenia prędkości lub zakaz wyprzedzania, które pojazd właśnie miną ...

  Czujnik radarowy

  Radar znajduje się w przedniej kracie wlotu powietrza. Należy unikać mocnych uderzeń w pokrywę radaru. Warunki prawidłowego działania sy ...

  Categorie