Honda CR-V: Czujnik radarowy

Czujnik radarowy


Radar znajduje się w przedniej kracie wlotu powietrza.

Należy unikać mocnych uderzeń w pokrywę radaru.

Warunki prawidłowego działania systemu CMBS:

 • Osłona czujnika radarowego powinna być zawsze czysta.
 • Do czyszczenia osłony czujnika nie używać rozpuszczalników chemicznych ani proszku polerskiego. Czyścić osłonę wodą z łagodnym detergentem.
 • Nie zaklejać osłony radaru ani nie wymieniać jej na inną.

W przypadku konieczności naprawy lub demontażu czujnika radarowego lub mocnego uderzenia w osłonę czujnika wyłączyć system przyciskiem CMBS OFF i zlecić kontrolę pojazdu ASO Honda.

Radar może nie działać prawidłowo, jeśli dojdzie zdarzeń z udziałem pojazdu opisanych poniżej. Należy zlecić kontrolę pojazdu w serwisie, jeżeli:

 • Pojazd brał udział w zderzeniu czołowym.
 • Pojazd przejechał przez głęboką wodę lub doszło do jego zanurzenia.
 • Pojazd mocno uderzył lub wjechał w nierówność, krawężnik, klin lub nasyp, co mogło spowodować wstrząs radaru.

  Przednia kamera

  Kamera została zaprojektowana z myślą o wykrywaniu obiektów, które powodują aktywację różnych funkcji takich systemów, ja ...

  Hamowanie

  ...

  Categorie