Ford Kuga: Napęd na cztery koła

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> Napęd na cztery koła

Zasady działania

Ten układ jest systemem proaktywnym. Ma zdolność przewidywania możliwości poślizgu kół i przenoszenia momentu obrotowego na koła tylne, zanim nastąpi poślizg. Nawet gdy nie występuje poślizg kół, system stale dokonuje korekt rozprowadzania momentu obrotowego w celu polepszania zachowania pojazdu podczas jazdy na wprost oraz skręcania, zarówno na drodze jak i w warunkach terenowych.

System jest stale włączony i wpływa na zużycie paliwa.

Wszystkie podzespoły układu są uszczelnione i nie wymagają obsługi.

Stosowanie napędu na cztery koła

Wskazówka:  Gdy w układzie występuje usterka, na wyświetlaczu informacyjnym ukaże się komunikat ostrzegawczy. Oznacza to, że układ nie działa prawidłowo i został automatycznie przełączony na napęd jedynie na przednie koła. Zleć sprawdzenie pojazdu Autoryzowanemu Dealerowi.

Wskazówka:  Jeśli układ przegrzewa się i zostaje przełączony na napęd na przednie koła, na wyświetlaczu informacyjnym ukaże się komunikat. Sytuacja taka może mieć miejsce, jeśli użytkujesz pojazd w warunkach bardzo wysokiego obciążenia lub z nadmiernym poślizgiem kół (np. głęboki piasek). Aby jak najszybciej przywrócić działanie napędu na cztery koła, zatrzymaj pojazd w bezpiecznym miejscu i wyłącz zapłon. Gdy układ ostygnie i przywrócone zostanie normalne działanie napędu na cztery koła, na wyświetlaczu będzie przez około pięć sekund wyświetlany komunikat.

Wskazówka:  Jeśli podczas korzystania z koła zapasowego na wyświetlaczu informacyjnym pojawi się komunikat ostrzegawczy, powinien się on wyłączyć po ponownym zamontowaniu naprawionego lub wymienionego koła jezdnego i włączeniu zapłonu.

Wskazówka:  Zalecamy jak najszybsze ponowne zamontowanie naprawionego koła lub wymianę koła. Znaczne różnice w rozmiarach opon między przednią a tylną osią mogą powodować uszkodzenie układu lub automatyczne przełączenie na napęd na przednie koła.

Układ umożliwia jazdę terenową w ograniczonym zakresie. Użytkowanie pojazdu w warunkach innych niż umiarkowana ilość piasku, śniegu, błota lub nierówności nawierzchni może spowodować przeciążenie i przegrzanie układu, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia. Nie będzie to objęte gwarancją pojazdu.

Stosowanie napędu na cztery koła


Na wyświetlaczu informacyjnym wyświetlany jest obraz pokazujący rozdział mocy na przednie i tylne koła. Im bardziej zapełniony jest dany obszar, tym więcej mocy jest przenoszone na to koło.

Dźwignia awaryjnego wyłączania położenia parkowania

OSTRZEŻENIEPrzed rozpoczęciem jazdy sprawdź, czy działają światła STOP. Podczas wykonywania tej procedury należy przestawić dźwig ...

Jazda w specjalnych warunkach z napędem na cztery koła

Pojazdy z napędem na cztery koła są dostosowane do jazdy po piasku, śniegu, błocie i nierównych nawierzchniach i mają charakterystykę ...

Categorie