Ford Kuga: MyKey

Boczne kurtyny powietrzne

OSTRZEŻENIENie kładź obiektów ani nie umieszczaj i nie mocuj żadnych przedmiotów na lub w pobliżu podsufitki na relingu bocznym; mogą on ...

Zasady działania

System MyKey umożliwia zaprogramowanie w kluczykach ograniczonych trybów jazdy w celu promowania prawidłowych nawyków prowadzenia pojazdu. Można ...

Categorie