Ford Kuga: Sprawdzanie statusu układu MyKey

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> MyKey –> Sprawdzanie statusu układu MyKey

Dostęp do informacji na temat zaprogramowanych kluczyków MyKeys można uzyskiwać za pośrednictwem wyświetlacza informacyjnego.

Przebieg MyKey

Śledzi przebieg, gdy kierowcy korzystają z kluczyka MyKey. Jedynym sposobem wykasowania całkowitego zarejestrowanego przebiegu jest skasowanie wszystkich kluczyków MyKey przy użyciu kluczyka z uprawnieniami administratora. Jeśli przebieg nie rośnie zgodnie z oczekiwaniem, oznacza to, że użytkownik, dla którego przeznaczony jest kluczyk, nie korzysta z kluczyka MyKey lub użytkownik kluczyka z uprawnieniami administratora skasował niedawno i ponownie utworzył kluczyk MyKey.

Liczba kluczyków MyKeys

Pokazuje liczbę kluczyków MyKeys zaprogramowanych do Twojego pojazdu. Używaj tej funkcji do sprawdzenia, ile kluczyków MyKey jest zaprogramowanych do Twojego pojazdu i ustalenia, kiedy wszystkie kluczyki MyKey zostały wykasowane.

Liczba kluczyków z uprawnieniami administratora

Pokazuje, ile kluczyków z uprawnieniami administratora jest zaprogramowanych do pojazdu. Używaj tej funkcji do sprawdzenia, ile kluczyków z uprawnieniami administratora jest zaprogramowanych do Twojego pojazdu i ustalenia, czy został zaprogramowany dodatkowy kluczyk MyKey.

Korzystanie z systemu MyKey z układami zdalnego rozruchu

System MyKey nie jest kompatybilny z niezatwierdzonymi przez firmę Ford niefabrycznymi układami zdalnego uruchamiania. Jeżeli zdecydujesz się na zainstalowanie układu zdalnego uruchamiania, skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem, który zaoferuje układ zatwierdzony przez firmę Ford.

MyKey - rozwiązywanie problemów

Stan  Potencjalne przyczyny 
Nie mogę utworzyć kluczyka MyKey.  - Kluczyk lub nadajnik użyty do uruchomienia pojazdu nie ma uprawnień administratora.  - Pojazdy z funkcją uruchamiania pojazdu bez kluczyka: nadajnik musi być umieszczony w szczelinie kluczyka rezerwowego.  Kluczyk nadajnik użyty do uruchomienia pojazdu to jedyny kluczyk z uprawnieniami administratora. Zawsze musi być co najmniej jeden kluczyk z uprawnieniami administratora. - Bierny układ przeciwkradzieżowy SecuriLock jest wyłączony lub w trybie nieograniczonym. 
Nie mogę zaprogramować ustawień konfigurowanych.  - Kluczyk lub nadajnik użyty do uruchomienia pojazdu nie ma uprawnień administratora.  - Do pojazdu nie są zaprogramowane żadne kluczyki MyKey.
Nie mogę wykasować kluczyków MyKeys.  - Kluczyk lub nadajnik użyty do uruchomienia pojazdu nie ma uprawnień administratora.  - Nie utworzono kluczyków MyKey.
Zgubiłem jedyny kluczyk z uprawnieniami administratora.  - Zakup nowy kluczyk lub nadajnik u Autoryzowanego Dealera. 
Zgubiłem kluczyk.  - Zaprogramuj kluczyk lub nadajnik zapasowy. Może być konieczne skontaktowanie się z Autoryzowanym Dealerem.
Przebiegi MyKey nie gromadzą się.  - Kluczyk MyKey nie jest używany przez użytkownika MyKey.  - Uchwyt kluczyka z uprawnieniami administratora wykasował kluczyki MyKey i stworzył nowe kluczyki MyKey.  - Układ kluczyków został zresetowany. 

    Tworzenie klucza MyKey

    Do utworzenia kluczyka MyKey użyj wyświetlacza informacyjnego. Uruchom pojazd, używając kluczyka lub pilota zdalnego sterowania, który chcesz zapro ...

    Categorie