Ford Kuga: Kluczyki i piloty zdalnego sterowania

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> Kluczyki i piloty zdalnego sterowania

Sprawdzanie statusu układu MyKey

Dostęp do informacji na temat zaprogramowanych kluczyków MyKeys można uzyskiwać za pośrednictwem wyświetlacza informacyjnego. Przebieg MyKey" ...

Informacje ogólne na temat częstotliwości radiowych

Wskazówka:  Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone wyraźnie przez stronę odpowiedzialną za zgodność może unieważnić praw ...

Categorie