Ford Kuga: Zdalne sterowanie

Wskazówka:  Przy temperaturach powyżej 15ºC wentylator wewnętrzny może włączyć się po naciśnięciu przycisku na pilocie zdalnego sterowania w celu przewietrzenia pojazdu.

Zmiana programu funkcji odryglowywania

Wskazówka:  Gdy naciśniesz przycisk odryglowywania, odryglowane zostaną wszystkie drzwi lub tylko drzwi kierowcy i drzwi tyłu nadwozia.Ponowne naciśnięcie przycisku odryglowywania spowoduje odryglowanie wszystkie drzwi.

 Wciśnij jednocześnie i przytrzymaj przycisk ryglowania i przycisk odryglowywania na pilocie zdalnego sterowania przez co najmniej cztery sekundy przy wyłączonym zapłonie.Kierunkowskazy błysną dwa razy, potwierdzając zmianę.

Aby powrócić do pierwotnego ustawienia funkcji odryglowywania, powtórz tę procedurę.

Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania

Missing Image 
 Zużyte baterie należy złomować w sposób ekologiczny.Należy sprawdzić lokalne przepisy dotyczące recyklingu.

Pilot zdalnego sterowania ze składaną końcówką kluczyka

Pilot zdalnego sterowania ze składaną końcówką kluczyka


 1. Przesuń suwak zwalniający w kierunku wskazanym przez strzałkę.
 1. Wyjmij końcówkę kluczyka.

Pilot zdalnego sterowania ze składaną końcówką kluczyka


 1. Obróć śrubokręt w pokazanym miejscu, aby rozdzielić dwie połówki nadajnika zdalnego sterowania.
 1. Ostrożnie podważ baterię śrubokrętem.
Wskazówka:  Nie dotknij styków baterii ani płytki z obwodem drukowanym śrubokrętem.
 1. Załóż nową baterię (3V CR 2032) stroną + do dołu.
 1. Złóż dwie połówki nadajnika zdalnego sterowania.
 1. Zamontuj końcówkę kluczyka.
Pilot zdalnego sterowania z nieskładaną końcówką kluczyka

Pilot zdalnego sterowania ze składaną końcówką kluczyka


 1. Wciśnij i przytrzymaj przyciski na krawędziach, aby zwolnić osłonę.Ostrożnie zdejmij osłonę.
 1. Wyjmij końcówkę kluczyka.

Pilot zdalnego sterowania ze składaną końcówką kluczyka


 1. Obróć śrubokręt w pokazanym miejscu, aby zacząć rozdzielać dwie połówki nadajnika zdalnego sterowania.

Pilot zdalnego sterowania ze składaną końcówką kluczyka


 1. Obróć śrubokręt w pokazanym miejscu, aby rozdzielić dwie połówki nadajnika zdalnego sterowania.

Pilot zdalnego sterowania ze składaną końcówką kluczyka


Wskazówka:  Nie dotknij styków baterii ani płytki z obwodem drukowanym śrubokrętem.

 1. Ostrożnie podważ baterię śrubokrętem.
 1. Załóż nową baterię (3V CR 2032) stroną + do dołu.
 1. Złóż dwie połówki nadajnika zdalnego sterowania.
 1. Zamontuj końcówkę kluczyka.
Wymiana zgubionego kluczyka lub nadajnika zdalnego sterowania

Zapasowe kluczyki lub nadajniki zdalnego sterowania można zakupić u Autoryzowanego Dealera. Autoryzowani Dealerzy mogą zaprogramować nadajniki zdalnego sterowania do pojazdu.

  Informacje ogólne na temat częstotliwości radiowych

  Wskazówka:  Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone wyraźnie przez stronę odpowiedzialną za zgodność może unieważnić praw ...

  Categorie