Ford Kuga: Tworzenie klucza MyKey

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> MyKey –> Tworzenie klucza MyKey

Do utworzenia kluczyka MyKey użyj wyświetlacza informacyjnego.

 1. Uruchom pojazd, używając kluczyka lub pilota zdalnego sterowania, który chcesz zaprogramować. Jeśli pojazd jest wyposażony w układ rozruchowy z przyciskiem, umieść pilot w położeniu kluczyka rezerwowego.
 1. Otwórz menu główne wyświetlacza informacyjnego, a następnie przewiń kolejne menu, aby rozpocząć programowanie kluczyka MyKey.
 1. Postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu.
 1. Po zakończeniu programowania kluczyka MyKey na wyświetlaczu pojawia się komunikat potwierdzający. Zaprogramowane ograniczenia są stosowane po wyłączeniu zapłonu, otwarciu i zamknięciu drzwi kierowcy i ponownym uruchomieniu pojazdu za pomocą zaprogramowanego kluczyka lub pilota zdalnego sterowania.
Wskazówka:  Pamiętaj o oznaczeniu zaprogramowanego kluczyka MyKey, aby odróżnić go od kluczyków z uprawnieniami administratora.

Można zaprogramować również ustawienia opcjonalne kluczyków MyKey.

Programowanie lub zmiana ustawień konfigurowalnych

Zaprogramowanie lub zmianę opcjonalnych ustawień kluczyka MyKey umożliwia wyświetlacz informacyjny.

 1. Uruchom pojazd, używając kluczyka lub pilota zdalnego sterowania, który chcesz zaprogramować.
 1. Otwórz menu główne wyświetlacza informacyjnego, a następnie przewiń kolejne menu, aby zmienić ustawienia kluczyka MyKey.
 1. Postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu.
 1. Po zakończeniu programowania kluczyka MyKey na wyświetlaczu pojawia się komunikat potwierdzający. Zaprogramowane ograniczenia są stosowane po wyłączeniu zapłonu, otwarciu i zamknięciu drzwi kierowcy i ponownym uruchomieniu pojazdu za pomocą zaprogramowanego kluczyka lub pilota zdalnego sterowania.
Wskazówka:  Możesz wykasować lub zmienić ustawienia kluczyka MyKey w dowolnej chwili w tym samym cyklu kluczyka, w którym kluczyk MyKey został utworzony. W przypadku wyłączenia silnika, do zmiany lub wykasowania opcjonalnych ustawień kluczyka MyKey konieczne będzie użycie kluczyka z uprawnieniami administratora. 

Kasowanie wszystkich kluczy MyKey

Wykasowanie kluczyków MyKey oznacza jednoczesne usunięcie wszystkich ograniczeń i przywrócenie wszystkim kluczykom MyKey ich oryginalnego statusu kluczyków z uprawnieniami administratora. Wykasowanie wszystkich ustawień wszystkich kluczyków MyKey umożliwia wyświetlacz informacyjny.

 1. Włącz zapłon kluczykiem z uprawnieniami administratora.
 1. Otwórz menu główne wyświetlacza informacyjnego, a następnie przewiń kolejne menu, aby rozpocząć kasowanie zaprogramowanych ustawień kluczyków MyKey.
 1. Postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu.
 1. Po wykasowaniu kluczyków MyKey na wyświetlaczu pojawia się komunikat potwierdzający.
Wskazówka:  Wykasowanie kluczyków MyKey oznacza usunięcie wszystkich ograniczeń i przywrócenie wszystkim kluczykom MyKey ich oryginalnego statusu kluczyków z uprawnieniami administratora. Nie można usuwać ograniczeń MyKey pojedynczo.

  Zasady działania

  System MyKey umożliwia zaprogramowanie w kluczykach ograniczonych trybów jazdy w celu promowania prawidłowych nawyków prowadzenia pojazdu. Można ...

  Sprawdzanie statusu układu MyKey

  Dostęp do informacji na temat zaprogramowanych kluczyków MyKeys można uzyskiwać za pośrednictwem wyświetlacza informacyjnego. Przebieg MyKey" ...

  Categorie