Ford Kuga: Zasady działania

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> MyKey –> Zasady działania

System MyKey umożliwia zaprogramowanie w kluczykach ograniczonych trybów jazdy w celu promowania prawidłowych nawyków prowadzenia pojazdu. Można zaprogramować ograniczenia dla wszystkich kluczyków z wyjątkiem jednego. Wszystkie kluczyki, które nie zostały zaprogramowane, są określane jako kluczyki z uprawnieniami administratora.

Kluczyki z uprawnieniami administratora mogą służyć do:
 • Tworzenia kluczyka MyKey z pewnymi ograniczeniami dotyczącymi pojazdu.
 • Programowania określonych ustawień systemu MyKey.
 • Usuwania wszystkich ograniczeń systemu MyKey.
Po zaprogramowaniu kluczyka MyKey można pośrednictwem wyświetlacza informacyjnego wyświetlić następujące informacje:
 • Łączna liczba kluczyków z uprawnieniami administratora i kluczyków MyKey zaprogramowanych dla pojazdu.
 • Całkowita odległość przejechana przez kierowcę podczas korzystania z kluczyka MyKey.
Wskazówka:  Każdy z kluczyków MyKey uzyskuje takie same ograniczenia i ustawienia. Nie można zaprogramować ich indywidualnie.

Wskazówka:  W pojazdach wyposażonych w przycisk rozruchu, gdy w pojeździe jest obecny kluczyk MyKey i kluczyk z uprawnieniami administratora, podczas uruchamiania pojazdu system rozpoznaje wyłącznie kluczyk z uprawnieniami administratora.

Ustawienia standardowe

W wymienione poniżej funkcje nie są wyposażone wszystkie pojazdy. Jeśli pojazd ma to wyposażenia, używając kluczyka MyKey nie można zmienić następujących ustawień:

 • Funkcja przypomnienia o zapięciu pasa bezpieczeństwa. System MyKey wycisza system audio do czasu zapięcia pasów bezpieczeństwa przez kierowcę oraz w niektórych wypadkach pasażerów. Uwaga: Jeżeli pojazd jest wyposażony w radio AM/FM lub system audio w bardzo podstawowej wersji, radio może nie zostać wyciszone.
 • Wczesne ostrzeżenie o niskim poziomie paliwa. Ostrzeżenie o niskim poziomie paliwa włącza się wcześniej, dając kierowcy używającemu kluczyka MyKey więcej czasu na zatankowanie.
 • Niektóre ostrzeżenia dla kierowcy, układy stabilizacji toru jazdy lub układy pomocy przy parkowaniu włączają się podczas korzystania z systemu MyKey automatycznie. Są to na przykład układ monitorowania martwego pola (BLIS), układ ostrzegania o pojazdach przecinających trasę, ostrzeżenie o zjechaniu z pasa ruchu i układ ostrzegający o bliskości poprzedzającego pojazdu. Uwaga: Kierowcy używający kluczyka MyKey mogą wyłączyć funkcję ostrzeżenia o zjechaniu z pasa ruchu, ale będzie ona automatycznie włączana ponownie po każdym włączeniu zapłonu.
 • Ograniczenia dotyczące działania ekranu dotykowego na niektórych rynkach. System MyKey może na przykład uniemożliwiać ręczne wprowadzenie miejsca docelowego w układzie nawigacji jeśli przekładnia jest w położeniu innym niż parkowania (P) lub pojazd osiąga określoną prędkość.
 • Ograniczenia dotyczące treści dla dorosłych w trybie radia satelitarnego, jeśli funkcja ta jest dostępna na Twoim rynku.

Ustawienia opcjonalne

Określone ustawienia funkcji pojazdów można skonfigurować podczas pierwszego tworzenia kluczyka MyKey. Można również zmienić ustawienia później za pomocą kluczyka z uprawnieniami administratora.

Wskazówka:  Funkcje mogą różnić się w zależności od pojazdu i rynku. Jeśli są one dostępne w danym pojeździe, są wyświetlane na wyświetlaczu informacyjnym, co umożliwia ich włączenie lub wyłączenie bądź wybranie bardziej specyficznego ustawienia.
 • Różne ograniczenia prędkości pojazdu, uniemożliwiające kierowcy używającemu kluczyka MyKey przekroczenie pewnych prędkości. Gdy kierowca używający kluczyka MyKey osiągnie ustaloną prędkość, na wyświetlaczu informacyjnym wyświetlane są ostrzeżenia i są emitowane sygnały akustyczne. Nie można przekroczyć ustawionej prędkości, wciskając całkowicie pedał przyspiesznika.
OSTRZEŻENIE

Nie należy ustawiać w systemie MyKey maksymalnej prędkości na takim poziomie, który mógłby uniemożliwić kierowcy utrzymanie bezpiecznej prędkości przy uwzględnieniu ograniczeń prędkości i dominujących warunków drogowych. Kierowca jest zawsze odpowiedzialny za jazdę zgodnie z lokalnymi przepisami i warunkami na drodze. Niezastosowanie się do tego zalecenia może doprowadzić do wypadku lub obrażeń ciała.


 • Przypomnienia dotyczące prędkości pojazdu, informujące kierowcę używającego kluczyka MyKey o zbliżaniu się do ograniczenia prędkości pojazdu. W przypadku przekroczenia przez kierowcę używającego kluczyka MyKey ustalonej prędkości pojazdu, na wyświetlaczu informacyjnym wyświetlane są ostrzeżenia i są emitowane sygnały akustyczne.
 • Ograniczenie maksymalnej głośności systemu audio do 45%, umożliwiające kierowcy używającemu kluczyka MyKey skupienie się na sytuacji na drodze. W razie próby zwiększenia przez kierowcę używającego kluczyka MyKey głośności, na wyświetlaczu informacyjnym wyświetlany jest komunikat. System MyKey wyłącza również automatyczne sterowanie głośnością. Uwaga: Jeżeli pojazd jest wyposażony w radio AM/FM lub system audio w bardzo podstawowej wersji, mogą nie działać ograniczenia dotyczące radia.
 • Ustawienie "Zawsze włączone". To ustawienie wymusza włączenie lub aktywność niektórych funkcji dla kierowcy używającego kluczyka MyKey. Przykładowo, funkcje wzywania pomocy i funkcja "nie przeszkadzać" pozostają włączone nawet jeśli kierowca używający kluczyka MyKey wyłączy je za pomocą układu sterowania funkcjami. Gdy wybrane jest to ustawienie, nie można wyłączyć funkcji Advance Trac lub kontroli przyczepności przy przyspieszaniu (jeśli pojazd jest wyposażony w tę funkcję).

  MyKey

  ...

  Tworzenie klucza MyKey

  Do utworzenia kluczyka MyKey użyj wyświetlacza informacyjnego. Uruchom pojazd, używając kluczyka lub pilota zdalnego sterowania, który chcesz zapro ...

  Categorie