Ford Kuga: Boczne kurtyny powietrzne

OSTRZEŻENIE

Nie kładź obiektów ani nie umieszczaj i nie mocuj żadnych przedmiotów na lub w pobliżu podsufitki na relingu bocznym; mogą one zetknąć się z odpalaną kurtyną powietrzną. Niestosowanie się do tych zaleceń może zwiększyć ryzyko odniesienia obrażeń w razie zderzenia.


Boczne kurtyny powietrzne

Poduszki powietrzne znajdują się nad bocznymi oknami z przodu i z tyłu.


Poduszka powietrzna jest odpalana podczas silnego zderzenia bocznego lub zderzenia czołowego pod kątem. Poduszka powietrzna nie jest odpalana podczas lżejszych zderzeń bocznych i czołowych, uderzeń z tyłu lub wywrócenia pojazdu.

    Boczne poduszki powietrzne

    OSTRZEŻENIE Nie kładź obiektów ani nie umieszczaj i nie mocuj żadnych przedmiotów na lub w pobliżu podsufitki na relingu bocznym; mogą ...

    MyKey

    ...

    Categorie