Ford Kuga: Boczne poduszki powietrzne

OSTRZEŻENIE

Nie kładź obiektów ani nie umieszczaj i nie mocuj żadnych przedmiotów na lub w pobliżu podsufitki na relingu bocznym; mogą one zetknąć się z odpalaną kurtyną powietrzną. Niestosowanie się do tych zaleceń może zwiększyć ryzyko odniesienia obrażeń w razie zderzenia.

Nie nachylaj głowy ku drzwiom. Boczna poduszka powietrzna może spowodować obrażenia ciała po odpalaniu z boku oparcia siedzenia.

Nie używaj akcesoryjnych pokrowców siedzeń. Użycie akcesoryjnych pokrowców siedzeń może uniemożliwić odpalenie bocznych poduszek powietrznych i zwiększyć ryzyko obrażeń ciała podczas wypadku.

Nie próbuj przeprowadzać przeglądów, napraw ani modyfikacji uzupełniającego systemu bezpieczeństwa lub powiązanych z nim podzespołów. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.

Jeśli podzespół wchodzący w skład uzupełniającego systemu bezpieczeństwa został odpalony, nie będzie już działać. Układ i powiązane z nim podzespoły powinny jak najszybciej zostać poddane przeglądowi. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.

Boczne poduszki powietrzne

Boczne poduszki powietrznej znajdują się po skrajnej zewnętrznej
stronie każdego z oparć przednich siedzeń. Z boku każdego oparcia znajduje się informująca o tym nalepka informacyjna.

Boczne poduszki powietrzne


Boczne poduszki powietrzne są zaprojektowane w taki sposób, aby napełniały się między panelem drzwi a pasażerem, co zwiększa ochronę w przypadku niektórych kolizji.

Poduszka powietrzna jest odpalana podczas silnego zderzenia bocznego. Może zostać odpalona także podczas silnego zderzenia czołowego. Poduszka powietrzna nie jest odpalana podczas lżejszych zderzeń bocznych lub czołowych, uderzeń z tyłu lub wywrócenia pojazdu.

Poduszka powietrzna ochrony kolan kierowcy

OSTRZEŻENIE

Nie próbuj otwierać pokrywy poduszki powietrznej.

Poduszka powietrzna jest odpalana w przypadku silnego zderzenia czołowego lub lekko przesuniętego, pod kątem do 30º od podłużnej osi pojazdu, z lewej lub prawej strony. Poduszka jest nadmuchiwana w ciągu kilku milisekund i zaczyna wypuszczać powietrze w momencie zetknięcia z ciałem kierowcy, chroniąc kolana kierowcy przed uderzeniem w kolumnę kierownicy. Poduszka ochrony kolan nie zostanie odpalona podczas wywrócenia się pojazdu na dach, uderzenia z tyłu lub z boku.

Wskazówka:  Ta poduszka powietrzna ma niższy próg odpalania niż przednie poduszki powietrzne. Przy lżejszych uderzeniach może zostać odpalona jedynie poduszka ochrony kolan.

    Poduszka powietrzna pasażera

    Poduszka powietrzna jest odpalana w przypadku poważnych zderzeń czołowych lub uderzeń pod kątem do 30 stopni od podłużnej osi ...

    Boczne kurtyny powietrzne

    OSTRZEŻENIENie kładź obiektów ani nie umieszczaj i nie mocuj żadnych przedmiotów na lub w pobliżu podsufitki na relingu bocznym; mogą on ...

    Categorie