Ford Kuga: Aplikacje i usługi systemu SYNC

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> SYNC –> Aplikacje i usługi systemu SYNC

Pojawi się lista dostępnych aplikacji. Każda aplikacja może mieć swoje własne ustawienia.

Naciśnij przycisk MENU, aby otworzyć menu systemu.

Komunikat  Opis i działanie 
SYNC - Aplikacje Przewiń do tej opcji, a następnie naciśnij OK

Urządzenia Bluetooth

To menu zapewnia dostęp do Twoich urządzeń Bluetooth. Użyj przycisków ze strzałkami do przewijania opcji menu. Umożliwia to dodanie, po ...

Wzywanie pomocy w systemie SYNC

OSTRZEŻENIEAby funkcja ta działała, telefon komórkowy musi mieć funkcję Bluetooth i być kompatybilny z systemem. Zawsze umieszczaj telefon w ...

Categorie