Ford Kuga: SYNC AppLink

System umożliwia głosowe i ręczne sterowanie aplikacjami smartfonów kompatybilnych z SYNC AppLink. Po uruchomieniu aplikacji za pomocą AppLink można sterować głównymi funkcjami aplikacji, używając poleceń głosowych oraz ręcznych elementów sterowania.

Wskazówka: Musisz przyporządkować i połączyć swojego smartfona z systemem SYNC, aby uzyskać dostęp do funkcji AppLink.

Wskazówka: Użytkownicy telefonu iPhone muszą podłączyć telefon do portu USB.

Wskazówka: Użytkownicy systemu Android muszą połączyć telefon z systemem SYNC za pośrednictwem funkcji Bluetooth.

Wskazówka: Informacje na temat dostępnych aplikacji, obsługiwanych smartfonów oraz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów można znaleźć na stronie internetowej Forda.

Wskazówka: Upewnij się, że masz aktywne konto aplikacji, którą pobrałeś.Niektóre aplikacje działają automatycznie bez instalowania.Inne będą wymagać od Ciebie skonfigurowania ustawień osobistych i spersonalizowania funkcji poprzez wybranie stacji lub ulubionych.Zalecamy zrobienie tego w domu lub poza pojazdem.

Aby uzyskać dostęp za pośrednictwem menu systemu SYNC

Przewiń listę dostępnych aplikacji i naciśnij OK, aby wybrać aplikację. Gdy aplikacja działa za pośrednictwem systemu SYNC, naciśnij przycisk ze strzałką w prawo, aby uzyskać dostęp do menu aplikacji. Możesz stąd uzyskać dostęp do różnych funkcji aplikacji, np. symboli kciuk w górę i kciuk w dół. Naciśnij przycisk ze strzałką w lewo, aby wyjść z menu aplikacji.

Naciśnij przycisk MENU, a następnie wybierz:

Komunikat  Opis i działanie 
SYNC - Aplikacje  
Aplik. mobil. Przewiń do tej opcji, a następnie naciśnij OK
Znajdź nowe ap. Wybierz tę opcję, jeżeli wymaganej aplikacji nie ma na liście. 

Wskazówka: Jeśli aplikacja kompatybilna z SYNC AppLink nie zostanie znaleziona, upewnij się, że wymagana aplikacja działa w urządzeniu przenośnym.

Aby uzyskać dostęp za pomocą poleceń głosowych

Naciśnij przycisk poleceń głosowych i po sygnale powiedz:

Polecenie  Opis i działanie 
mobile (apps | applications) Wypowiedz nazwę aplikacji po sygnale akustycznym. Aplikacja zostanie uruchomiona. Gdy aplikacja działa za pośrednictwem systemu SYNC, możesz nacisnąć przycisk sterowania głosem i wypowiadać polecenia dotyczące określonej aplikacji. 

Poniższe polecenia głosowe są zawsze dostępne:

Polecenie  Opis i działanie 
[main menu] help Użyj tego polecenia, aby usłyszeć listę dostępnych poleceń głosowych. 
mobile (apps | applications) System ponagli Cię do wypowiedzenia nazwy aplikacji w celu jej uruchomienia. 
list [mobile] (apps | applications) System poda listę wszystkich aktualnie dostępnych aplikacji urządzenia przenośnego. 
find [new] [mobile] (apps | applications) System przeszuka Twoje podłączone urządzenie przenośne pod kątem aplikacji kompatybilnych z systemem SYNC. 
(quit | exit | close) Użyj tego polecenia, a następnie wypowiedz nazwę aplikacji. 

Możesz również wypowiedzieć nazwę dowolnej aplikacji kompatybilnej z systemem SYNC, aby uruchomić ją w systemie SYNC. Aby wyświetlić listę dostępnych poleceń głosowych dla aplikacji, wypowiedz nazwę aplikacji, a następnie słowo "pomoc".

Włączanie i wyłączanie powiadomień o operacjach w tle

 Niektóre aplikacje mogą wysyłać powiadomienia o operacjach w tle. Powiadomienie o operacji w tle to powiadomienie z aplikacji działającej w tle, które jest dostarczane za pomocą komunikatu głosowego, wyskakującego okienka lub obu tych metod. Niektóre aplikacje mogą wysyłać powiadomienia o operacjach w tle.Może być to szczególnie użyteczne w przypadku aplikacji dostarczających wiadomości lub zależnych od lokalizacji.

Naciśnij przycisk MENU, a następnie wybierz: 

Komunikat  Opis i działanie 
SYNC - Aplikacje  
Aplik. mobil.  
SYNC - Ustaw.  
Wszystkie aplik. Jeśli powiadomienia o operacjach w tle są obsługiwane, ustawienie to zostanie wymienione. Wybierz, czy włączyć, czy wyłączyć tę funkcję zależnie od potrzeb. 

Włączanie aplikacji urządzenia przenośnego w systemie SYNC

Aby korzystać z systemu, musisz wyrazić zgodę na wysyłanie i odbieranie informacji dotyczących autoryzacji i aktualizacji aplikacji, z zastosowaniem planu przekazywania danych powiązanego z podłączonym urządzeniem przenośnym.

Dane są wysyłane do Forda w Stanach Zjednoczonych przez podłączone urządzenie. Informacje są zakodowane i obejmują numer VIN Twojego pojazdu, numer modułu SYNC, anonimowe statystyki użytkowania oraz informacje o wykrywaniu i usuwaniu błędów. Aktualizacje mogą być wykonywane automatycznie.

Wskazówka: Musisz włączyć aplikacje urządzenia przenośnego w każdym podłączonym urządzeniu, gdy po raz pierwszy wybierasz aplikację urządzenia przenośnego za pomocą systemu.

Wskazówka: Obowiązują standardowe stawki za przesył danych. Ford nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie dodatkowe opłaty, którymi może obciążyć Cię Twój dostawca usług, gdy Twój pojazd wysyła lub odbiera dane za pośrednictwem podłączonego urządzenia. Obejmuje to wszelkie dodatkowe opłaty naliczane podczas jazdy po obszarach, gdzie korzystasz z roamingu, zamiast sieci macierzystej.

Status aplikacji

Możesz zobaczyć aktualny status aplikacji w menu ustawień. Możliwe są trzy statusy:

Komunikat  Opis i działanie 
Potrzeba aktual. System wykrył nową aplikację wymagającą autoryzacji lub potrzebna jest ogólna aktualizacja zezwoleń. 
Aktualne Aktualizacja nie jest wymagana. 
Aktualizowanie System próbuje odebrać aktualizację. 

Opcje w menu ustawień:

Komunikat  Opis i działanie 
Zażądaj aktual. Jeśli wymagana jest aktualizacja i chcesz ręcznie wywołać tę aktualizację, np. przebywając w punkcie Wi-Fi. 
Wyłącz aktual. Wybierz tę opcję, aby wyłączyć automatyczne aktualizacje. 

Zezwolenia aplikacji

Zezwolenia są podzielone na grupy. Można udzielać tych grupowych zezwoleń indywidualnie. Możesz zmienić status grupy zezwoleń w dowolnej chwili, gdy pojazd nie jest w ruchu, za pomocą menu ustawień.

Gdy włączasz aplikację za pomocą systemu SYNC, system może poprosić Cię o udzielenie określonych zezwoleń, na przykład:

 • Zezwolenia na przekazywanie do aplikacji informacji dotyczących pojazdu, w tym, ale nie wyłącznie, informacji dotyczących: poziomu paliwa, zużycia paliwa, prędkości obrotowej silnika, napięcia akumulatora, wskazania drogomierza, numeru VIN, temperatury zewnętrznej, położenia dźwigni zmiany biegów, ciśnienia powietrza w oponach, temperatury otoczenia, daty i czasu.
 • Zezwolenia na przekazywanie przez pojazd informacji dotyczących charakterystyki prowadzenia, w tym między innymi informacji dotyczących funkcji MyKey, statusu pasów bezpieczeństwa, prędkości obrotowych silnika, zdarzeń hamowania, przełącznika pedału hamulca, przyspieszenia, położenia pedału przyspiesznika, przełącznika pedału sprzęgła, długości podróży, czasu podróży, kosztu podróży, wartości procentowej włączenia silnika oraz wartości procentowej czasu jazdy z określoną prędkością.
 • Zezwolenia na przekazywanie przez pojazd informacji dotyczących lokalizacji, w tym: współrzędnych GPS oraz prędkości.
 • Zezwolenia aplikacji na wysyłanie powiadomień o operacjach w tle za pośrednictwem wyświetlacza pojazdu oraz funkcji głosowych podczas pracy w tle.
Wskazówka: Musisz udzielić tych zezwoleń jedynie przed pierwszym uruchomieniem aplikacji za pomocą systemu SYNC.

Wskazówka: Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub utratę prywatności powiązane z korzystaniem z aplikacji lub z rozpowszechnianiem jakichkolwiek danych pojazdu, na których przekazanie do aplikacji wyraziłeś zgodę.

  Włączanie i wyłączanie funkcji wzywania pomocy

  Naciśnij przycisk MENU, a następnie wybierz:   Komunikat  Wymagane czynności  SYNC - Ap ...

  Korzystanie z systemu SYNC z odtwarzaczem Media Player

  Możesz uzyskać dostęp i odtwarzać muzykę ze swojego odtwarzacza multimedialnego przez system głośników pojazdu za pomocą menu medi&# ...

  Categorie