Ford Kuga: Włączanie i wyłączanie funkcji wzywania pomocy

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> SYNC –> Aplikacje i usługi systemu SYNC –> Włączanie i wyłączanie funkcji wzywania pomocy

Naciśnij przycisk MENU, a następnie wybierz:  

Komunikat  Wymagane czynności 
SYNC - Aplikacje Naciśnij OK
Wzyw. pomocy Naciśnij OK. Wybierz żądaną opcję i naciśnij OK

Opcje wyświetlacza

Po włączeniu tej funkcji na wyświetlaczu pojawia się potwierdzenie.

Po wyłączeniu tej funkcji pojawia się okno dialogowe umożliwiające ustawienie przypomnienia głosowego.

Wyłączenie z przypomnieniem głosowym zapewnia wizualne i głosowe przypomnienie po podłączeniu telefonu komórkowego i uruchomieniu pojazdu.

Wyłączenie bez przypomnienia głosowego zapewnia jedynie wizualne przypomnienie, bez przypomnienia głosowego po podłączeniu telefonu komórkowego.

Aby funkcja wzywania pomocy działała prawidłowo:
 • System musi mieć zasilanie i działać prawidłowo w chwili zderzenia i podczas aktywacji oraz korzystania z funkcji.
 • Funkcja musi być włączona przed zderzeniem.
 • Musisz mieć telefon komórkowy połączony z tym systemem.
 • W niektórych krajach w celu nawiązania i utrzymania połączenia z numerem alarmowym konieczne może być posiadanie ważnej i zarejestrowanej karty SIM z odpowiednim zapasem środków na koncie.
 • Podłączony telefon komórkowy musi mieć możliwość nawiązania i podtrzymania wychodzącego połączenia w chwili zderzenia.
 • Podłączony telefon komórkowy musi mieć dostateczny zasięg sieci, poziom naładowania baterii i siłę sygnału.
 • Akumulator pojazdu musi być naładowany.
Wskazówka: Funkcja działa jedynie w krajach lub w regionach, gdzie funkcja wzywania pomocy systemu SYNC może nawiązać połączenie z lokalnymi służbami ratowniczymi. Sprawdź na lokalnej stronie internetowej Forda.

W razie zderzenia

Wskazówka: Nie wszystkie zderzenia prowadzą do odpalenia poduszki powietrznej lub aktywacji wyłącznika pompy paliwa (co może aktywować funkcję wzywania pomocy). Jeśli jednak funkcja wzywania pomocy zostanie uruchomiona, system podejmuje próbę nawiązania kontaktu ze służbami ratowniczymi. Jeśli podłączony telefon komórkowy ulegnie uszkodzeniu lub straci połączenie z systemem, system wyszukuje i próbuje nawiązać połączenie z każdym dostępnym wcześniej przyporządkowanym telefonem. System podejmuje próbę nawiązania połączenia z numerem alarmowym.

Przed nawiązywaniem połączenia:

 • Jeśli nie anulujesz połączenia, a system SYNC pomyślnie nawiąże łączność, odtworzony zostanie komunikat wstępny dla osoby dyżurnej pod numerem alarmowym. Po tym komunikacie ustanawiana jest komunikacja w trybie głośnomówiącym między osobą podróżującą w pojeździe a osobą dyżurną.
 • System zapewnia krótki przedział czasowy (ok. 10 sekund), kiedy można anulować połączenie. Jeśli nie anulujesz połączenia, system podejmie próbę nawiązania połączenia z numerem alarmowym.
 • System emituje komunikat informujący, że podejmuje próbę nawiązania połączenia z numerem alarmowym. Można anulować połączenie, wybierając odpowiedni przycisk funkcyjny lub naciskając przycisk zakończenia połączenia na kierownicy.
Podczas połączenia:
 • Funkcja wzywania pomocy wykorzystuje system GPS pojazdu lub informacje z sieci telefonii komórkowej, gdy są dostępne, do ustalenia najwłaściwszego języka. Informuje osobę dyżurną numeru alarmowego o zderzeniu i emituje komunikat wstępny. Może to obejmować współrzędne GPS Twojego pojazdu.
 • Język używany przez system do komunikacji z użytkownikami pojazdu może różnić się od języka, w jakim system wyemituje informacje dla osoby dyżurnej numeru alarmowego.
 • Po wyemitowaniu komunikatu wstępnego otwarty zostaje kanał komunikacji głosowej, aby można było porozumieć się w trybie głośnomówiącym z osobą dyżurną numeru alarmowego.
 • Po nawiązaniu połączenia musisz być przygotowany na niezwłoczne podanie swojego nazwiska, numeru telefonu i lokalizacji.
Wskazówka: Gdy system przekazuje informacje osobie dyżurnej numeru alarmowego, kierowca słyszy komunikat informujący, że właśnie podawane są ważne informacje. Następnie system informuje, kiedy linia jest dostępna do rozpoczęcia komunikacji za pośrednictwem systemu głośnomówiącego.

Wskazówka: Podczas połączenia z numerem alarmowym wyświetlany jest ekran priorytetu wezwania pomocy, zawierający współrzędne GPS pojazdu, jeśli są dostępne.

Wskazówka: Może zdarzyć się, że informacje o lokalizacji w systemie GPS nie będą dostępne w chwili zderzenia. W takim wypadku funkcja wzywania pomocy nadal podejmie próbę nawiązania połączenia z numerem alarmowym.

Wskazówka: Może zdarzyć się, że służby ratownicze nie otrzymają współrzędnych GPS. W takim wypadku dostępna jest komunikacja w trybie głośnomówiącym z osobą dyżurną numeru alarmowego.

Wskazówka: Osoba dyżurna może również otrzymać informacje z sieci telefonii komórkowej, takie jak numer telefonu komórkowego, jego lokalizacja oraz nazwisko właściciela telefonu, niezależnie od wezwania pomocy w systemie SYNC.

Funkcja wzywania pomocy może nie działać, jeśli:

 • Telefon komórkowy lub podzespoły układu wzywania pomocy uległy uszkodzeniu w wyniku zderzenia.
 • Akumulator pojazdu lub system nie mają zasilania.
 • Podczas zderzenia telefon został wyrzucony z pojazdu.
 • Nie masz ważnej i zarejestrowanej karty SIM w telefonie komórkowym z odpowiednim zapasem środków na koncie.
 • Znajdujesz się w kraju lub regionie, gdzie funkcja wzywania pomocy systemu SYNC nie może nawiązać połączenia alarmowego. Sprawdź na lokalnej stronie internetowej Forda.
Ważne informacje na temat funkcji wzywania pomocy

Funkcja wzywania pomocy nie może obecnie nawiązać połączenia ze służbami ratowniczymi na następujących rynkach: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Holandia, Ukraina, Mołdawia i Rosja.

Sprawdź najnowsze informacje na lokalnej stronie internetowej Forda.

Informacje dotyczące prywatności w funkcji wzywania pomocy

Po włączeniu funkcji wzywania pomocy może ona powiadomić służby ratownicze, że Twój pojazd brał udział w zderzeniu, które spowodowało odpalenie poduszki powietrznej lub aktywację wyłącznika pompy paliwa. Funkcja ta może podać osobie dyżurnej informacje dotyczące Twojej lokalizacji lub inne szczegóły dotyczące Twojego pojazdu lub zderzenia w celu ułatwienia wysłania właściwych służb ratowniczych.

Jeśli nie chcesz ujawniać tych informacji, nie włączaj tej funkcji.

  Wzywanie pomocy w systemie SYNC

  OSTRZEŻENIEAby funkcja ta działała, telefon komórkowy musi mieć funkcję Bluetooth i być kompatybilny z systemem. Zawsze umieszczaj telefon w ...

  SYNC AppLink

  System umożliwia głosowe i ręczne sterowanie aplikacjami smartfonów kompatybilnych z SYNC AppLink. Po uruchomieniu aplikacji za pomocą AppLink mo& ...

  Categorie