Ford Kuga: Wzywanie pomocy w systemie SYNC

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> SYNC –> Aplikacje i usługi systemu SYNC –> Wzywanie pomocy w systemie SYNC

OSTRZEŻENIE

Aby funkcja ta działała, telefon komórkowy musi mieć funkcję Bluetooth i być kompatybilny z systemem.

Zawsze umieszczaj telefon w bezpiecznym miejscu w pojeździe, aby nie został wyrzucony w powietrze ani nie uległ uszkodzeniu w razie zderzenia. Niezastosowanie się do tego zalecenia może doprowadzić do poważnych obrażeń ludzi lub uszkodzenia telefonu, co może uniemożliwić prawidłowe działanie funkcji wzywania pomocy.

Nie czekaj, aż funkcja wzywania pomocy wykona połączenie z numerem alarmowym, jeśli możesz to zrobić sam. Wybieraj numer służb ratowniczych niezwłocznie, aby uniknąć wydłużenia czasu reakcji. Jeśli nie usłyszysz funkcji wzywania pomocy w ciągu pięciu sekund od zderzenia, system lub telefon komórkowy mogą być uszkodzone lub niesprawne.


W razie kolizji skutkującej odpaleniem poduszki powietrznej lub aktywacją wyłącznika pompy paliwa system może nawiązać kontakt ze służbami ratowniczymi za pośrednictwem przyporządkowanego i podłączonego telefonu komórkowego. Więcej informacji na temat tego systemu i funkcji wzywania pomocy znajduje się na lokalnej stronie internetowej Forda.

Wskazówka: Przed włączeniem tej funkcji koniecznie przeczytaj ważne informacje dotyczące prywatności w systemie wzywania pomocy podane w dalszej części tego rozdziału.

Wskazówka: Gdy włączasz lub wyłączasz tę funkcję, ustawienie to dotyczy wszystkich przyporządkowanych telefonów komórkowych. Jeśli funkcja ta jest wyłączona i wcześniej przyporządkowany telefon podłączy się po włączeniu zapłonu, odtwarzany jest komunikat głosowy, bądź na wyświetlaczu pojawia się komunikat lub ikona (lub emitowane są obydwa te ostrzeżenia).

Wskazówka: Każdy telefon komórkowy działa inaczej. Mimo że funkcja ta działa w większości telefonów komórkowych, w przypadku niektórych mogą pojawić się problemy z obsługiwaniem tej funkcji.

Wskazówka: Upewnij się, czy zapoznałeś się z informacjami dotyczącymi odpalania poduszek powietrznych.

    Aplikacje i usługi systemu SYNC

    Pojawi się lista dostępnych aplikacji. Każda aplikacja może mieć swoje własne ustawienia.Naciśnij przycisk MENU, aby otworzyć menu system ...

    Włączanie i wyłączanie funkcji wzywania pomocy

    Naciśnij przycisk MENU, a następnie wybierz:   Komunikat  Wymagane czynności  SYNC - Ap ...

    Categorie