Ford Kuga: Urządzenia Bluetooth

To menu zapewnia dostęp do Twoich urządzeń Bluetooth. Użyj przycisków ze strzałkami do przewijania opcji menu. Umożliwia to dodanie, połączenie i usunięcie urządzeń oraz ustawienie telefonu komórkowego jako głównego.

Opcje menu urządzeń Bluetooth

 1. Naciśnij przycisk PHONE.
 1. Przewiń, aż pojawi się opcja urządzeń Bluetooth, a następnie naciśnij przycisk OK.
 1. Przewiń, aby wybrać spośród następujących opcji:
Pozycja menu  Działanie i opis 
Dodaj Podłączyć dodatkowe telefony komórkowe do systemu.
 • Wybierz opcję dodawania, aby rozpocząć proces przyporządkowywania.
 • Gdy na wyświetlaczu systemu audio pojawi się polecenie rozpoczęcia przyporządkowywania, wyszukaj system SYNC w swoim telefonie komórkowym. W razie potrzeby skorzystaj z instrukcji obsługi urządzenia.
 • Wybierz SYNC na swoim telefonie komórkowym.
 • Poczekaj aż na wyświetlaczu telefonu pojawi się PIN. Porównaj kod PIN na telefonie z kodem PIN na wyświetlaczu systemu audio i zaakceptuj polecenie na wyświetlaczu telefonu komórkowego oraz wyświetlaczu pojazdu. Gdy przyporządkowanie przebiegło pomyślnie, na wyświetlaczu pojawia się odpowiednia informacja. *
 • Gdy pojawi się opcja ustawienia telefonu komórkowego jako telefonu głównego, wybierz Tak lub Nie.
 • Zależnie od funkcji Twojego telefonu komórkowego system może zadać dodatkowe pytania (np. czy chciałbyś pobrać swoją książkę telefoniczną). Wybierz Tak lub Nie, aby potwierdzić swoją odpowiedź.
Usuń Po usunięciu telefonu komórkowego z listy telefon ten można podłączyć ponownie jedynie po powtórzeniu pełnej procedury przyporządkowywania. Wybierz opcję usuwania i potwierdź, gdy system zapyta, czy usunąć wybrane urządzenie. 
Główny System podejmuje próbę połączenia się z telefonem głównym po każdym włączeniu zapłonu. Gdy telefon komórkowy zostanie ustawiony jako telefon główny, pojawia się na początku listy i jest oznaczony gwiazdką.  Ustawić wcześniej przyporządkowany telefon komórkowy jako telefon główny. Wybierz opcję wyboru telefonu głównego, aby potwierdzić główny telefon komórkowy. 
Połącz Podłączyć wcześniej przyporządkowany telefon komórkowy. Można mieć podłączony tylko jeden telefon komórkowy na raz, aby móc korzystać z funkcji telefonu komórkowego. Gdy podłączany jest inny telefon komórkowy, poprzedni zostaje odłączony od usług telefonicznych. System umożliwia jednoczesne korzystanie z różnych urządzeń z funkcją Bluetooth dla funkcji telefonu komórkowego oraz do odtwarzania muzyki w trybie Bluetooth. 
Rozłącz Odłącza wybrany telefon komórkowy. Wybierz tę opcję i potwierdź, gdy zostaniesz o to poproszony. Po odłączeniu telefonu komórkowego można go podłączyć ponownie bez powtarzania pełnej procedury przyporządkowywania. 

*W niektórych przypadkach na telefonie pojawi się polecenie wprowadzenia kodu PIN. Wprowadź sześciocyfrowy kod PIN wyświetlony na wyświetlaczu systemu audio. Gdy przyporządkowanie przebiegło pomyślnie, na wyświetlaczu pojawia się odpowiednia informacja.

Systemindstillinger
 1. Naciśnij przycisk MENU.
 1. Wybierz opcję ustawień systemu SYNC, a następnie naciśnij przycisk OK.
 1. Przewiń, aby wybrać spośród następujących opcji:
Pozycja menu  Działanie i opis 
BT właczony Zaznaczyć lub odznaczyć tę opcję, aby włączyć lub wyłączyć interfejs Bluetooth systemu. Wybierz tę opcję, a następnie naciśnij przycisk OK, aby zmienić status opcji. 
Ustaw. domyśl. Ta opcja nie kasuje Twoich osobistych informacji (książki telefonicznej, historii połączeń, wiadomości tekstowych i przyporządkowanych urządzeń).  Wybierz tę opcję i potwierdź, gdy zostaniesz o to poproszony w komunikacie na wyświetlaczu systemu audio. Powrócić do domyślnych ustawień fabrycznych. 
Reset główny Całkowicie wykasować wszystkie informacje zapisane w systemie (książkę telefoniczną, historię połączeń, wiadomości tekstowe i przyporządkowane urządzenia) i powrócić do domyślnych ustawień fabrycznych.  Wybierz tę opcję i potwierdź, gdy zostaniesz o to poproszony w komunikacie na wyświetlaczu systemu audio. Po zakończeniu na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia informacja, a system powróci do poprzedniego menu. 
Zainstalować Zainstalować aplikacje lub aktualizacje oprogramowania, które pobrałeś.  Wybierz tę opcję i potwierdź, gdy zostaniesz o to poproszony w komunikacie na wyświetlaczu systemu audio. Aby pomyślnie ukończyć instalację, na przenośnym napędzie USB musi być dostępna ważna aplikacja SYNC lub aktualizacja. 
Info systemu Wyświetlić numer wersji systemu oraz jego numer seryjny.  Naciśnij przycisk OK, aby wybrać. 
Ustaw. głosu Menu podrzędne ustawień głosu zawiera różne opcje.
Przeglądaj USB Przeglądać rzeczywistą strukturę menu podłączonego urządzenia USB. Naciśnij przycisk OK i użyj strzałek w górę lub w dół do przewijania folderów i plików. Użyj strzałek w lewo lub w prawo do otwierania i zamykania folderów. W tym menu można bezpośrednio wybrać zawartość mediów do odtwarzania. 

  Uzyskiwanie dostępu do ustawień telefonu komórkowego

  Te funkcje zależą od telefonu komórkowego. Ustawienia telefonu komórkowego umożliwiają dostęp i ustawianie funkcji takich jak dzwonki, ...

  Aplikacje i usługi systemu SYNC

  Pojawi się lista dostępnych aplikacji. Każda aplikacja może mieć swoje własne ustawienia.Naciśnij przycisk MENU, aby otworzyć menu system ...

  Categorie