Ford Kuga: Uzyskiwanie dostępu do ustawień telefonu komórkowego

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> SYNC –> Korzystanie z systemu SYNC z telefonem –> Uzyskiwanie dostępu do ustawień telefonu komórkowego

Te funkcje zależą od telefonu komórkowego. Ustawienia telefonu komórkowego umożliwiają dostęp i ustawianie funkcji takich jak dzwonki, powiadomienie o wiadomości tekstowej, wprowadzanie zmian w książce telefonicznej oraz ustawienie automatycznego pobierania danych.

 1. Naciśnij przycisk PHONE.
 1. Przewiń, aż pojawi się opcja ustawień telefonu, a następnie naciśnij przycisk OK.
 1. Przewiń, aby wybrać spośród następujących opcji:
Pozycja menu  Działanie i opis 
Ustaw jako gł. Jeśli zaznaczona zostanie ta opcja, system będzie traktował ten telefon komórkowy jako główny, gdy do systemu przyporządkowany jest więcej niż jeden telefon komórkowy. Opcję tę można zmienić dla wszystkich przyporządkowanych telefonów komórkowych (nie tylko dla aktywnego) za pomocą menu urządzeń Bluetooth. 
Status tel. Zobaczyć nazwę telefonu komórkowego, nazwę dostawcy usługi, numer telefonu komórkowego, poziom sygnału i stan naładowania baterii. Gdy skończysz, naciśnij przycisk ze strzałką w lewo, aby wrócić do menu statusu telefonu komórkowego. 
Ustaw dzwonek Wybrać, który dźwięk dzwonka ma rozbrzmiewać podczas przychodzącego połączenia (dzwonek z systemu czy dzwonek z Twojego telefonu komórkowego). Jeśli Twój telefon komórkowy obsługuje funkcję sygnalizacji w kanale dźwiękowym, dzwonek telefonu komórkowego rozbrzmiewa, gdy wybierzesz opcję dzwonka Twojego telefonu komórkowego.
 • Naciśnij przycisk OK, aby wybrać, i przewiń, aby odsłuchać każdy dzwonek.
 • Naciśnij przycisk OK, aby wybrać.
Powiad. o SMS Wybrać opcję sygnału akustycznego powiadomienia rozbrzmiewającego, gdy przychodzi wiadomość tekstowa. Naciśnij przycisk OK, aby włączyć lub wyłączyć sygnał akustyczny. 
Ust. książk. tel. Zmodyfikować zawartość swojej książki telefonicznej np. dodać, usunąć, pobrać. Naciśnij przycisk OK, aby wybrać i przewiń między opcjami z poniższej tabeli: 

Aby zmodyfikować ustawienia książki telefonicznej, wybierz jedną z poniższych opcji:

Pozycja menu  Działanie i opis 
Dodaj kontakty Prześlij wybrane kontakty na swoim telefonie komórkowym. Skorzystaj z instrukcji obsługi urządzenia, aby dowiedzieć się jak przesłać kontakty. Naciśnij przycisk OK, aby dodać więcej kontaktów ze swojej książki telefonicznej. 
Usuń Gdy pojawi się komunikat z zapytaniem, czy chcesz usunąć dane, wybierz opcję potwierdzenia. Naciśnij przycisk OK, aby usunąć aktualną książkę telefoniczną i historię połączeń. System powróci do menu ustawień telefonu. 
Pobierz teraz Naciśnij przycisk OK, aby wybrać i pobrać książkę telefoniczną do systemu. 
Autom. pob. Gdy funkcja pobierania automatycznego jest włączona, wszelkie zmiany, informacje dodane lub usunięte, zapisane w systemie od czasu ostatniego pobrania, zostaną usunięte.  Gdy funkcja pobierania automatycznego jest wyłączona, Twoja książka telefoniczna nie będzie pobierana, gdy Twój telefon komórkowy łączy się z systemem.  Dostęp do Twojej książki telefonicznej, historii połączeń i wiadomości tekstowych można uzyskać wyłącznie wtedy, gdy Twój przyporządkowany telefon komórkowy jest połączony z systemem.  Zaznacz lub odznacz tę opcję, aby automatycznie pobrać swoją książkę telefoniczną za każdym razem, gdy Twój telefon komórkowy łączy się z systemem. Czas pobierania zależy od telefonu komórkowego i objętości danych. 
Sortowanie Włączenie tej funkcji umożliwia wybranie sposobi wyświetlania kontaktów. Można wybrać: 
Imię/nazwisko Nazwisko/imię

  Uzyskiwanie dostępu do funkcji przez menu telefonu komórkowego

  Możesz uzyskać dostęp do historii połączeń, książki telefonicznej, wysyłanych wiadomości tekstowych, jak również dost ...

  Urządzenia Bluetooth

  To menu zapewnia dostęp do Twoich urządzeń Bluetooth. Użyj przycisków ze strzałkami do przewijania opcji menu. Umożliwia to dodanie, po ...

  Categorie