Ford Kuga: Uzyskiwanie dostępu do funkcji przez menu telefonu komórkowego

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> SYNC –> Korzystanie z systemu SYNC z telefonem –> Uzyskiwanie dostępu do funkcji przez menu telefonu komórkowego

Możesz uzyskać dostęp do historii połączeń, książki telefonicznej, wysyłanych wiadomości tekstowych, jak również dostęp do ustawień telefonu komórkowego i systemu.

System podejmuje próbę automatycznego pobrania Twojej książki telefonicznej i historii połączeń za każdym razem, gdy Twój telefon komórkowy łączy się z systemem. Musisz włączyć funkcję automatycznego pobierania, jeśli Twój telefon komórkowy ją obsługuje.

Wskazówka: Ta funkcja zależy od telefonu komórkowego.
 1. Naciśnij przycisk PHONE, aby otworzyć menu telefonu komórkowego.
 1. Wybierz jedną z dostępnych opcji.
Pozycja menu  Działanie i opis 
Wybierz numer Wybrać numer za pomocą klawiatury numerycznej systemu audio. 
Wyb. ponow. Ponownie wybrać ostatnio wybrany numer (jeśli jest dostępny). Naciśnij przycisk OK, aby wybrać. 
Książka telefon. Uzyskać dostęp do Twojej pobranej książki telefonicznej.
 • Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić i otworzyć. Możesz korzystać z opcji u dołu ekranu, aby szybko uzyskać dostęp do kategorii alfabetycznej. Możesz również skorzystać z liter na klawiaturze do szybkiego poruszania się po liście.
 • Przewiń kontakty ze swojej książki telefonicznej.
 • Ponownie naciśnij przycisk OK, gdy wybrana pozycja pojawi się na wyświetlaczu systemu audio.
 • Naciśnij przycisk OK lub przycisk wybierania numeru, aby zadzwonić pod wybrany numer.
Hist. połacz. Uzyskać dostęp do wszelkich poprzednio wybieranych numerów, połączeń odebranych lub nieodebranych.
 • Naciśnij przycisk OK, aby wybrać.
 • Przewiń, aby wybrać połączenia przychodzące, wychodzące lub nieodebrane. Naciśnij przycisk OK, aby dokonać wyboru.
 • Naciśnij przycisk OK lub przycisk wybierania numeru, aby zadzwonić pod wybrany numer.
Szybkie wybier. Wybrać jedną z 10 pozycji szybkiego wybierania. Aby ustawić pozycję szybkiego wybierania, przejdź do książki telefonicznej, a następne naciśnij i przytrzymaj jedną z cyfr na klawiaturze numerycznej systemu audio. 
SMS Wysyłać, pobierać lub kasować wiadomości tekstowe. 
Urządz. BT Uzyskać dostęp do następującej opcji listy menu urządzenia Bluetooth: 
Dodaj
Usuń
Połącz
Rozłącz
Główny
Ustawienia tel. Przejrzeć różne ustawienia i funkcje swojego telefonu komórkowego. 

Wiadomości tekstowe

System umożliwia odbieranie, wysyłanie, pobieranie i kasowanie wiadomości tekstowych. System może również odczytywać Ci przychodzące wiadomości tekstowe, dzięki czemu nie musisz odwracać wzroku od drogi.

Wskazówka: Ta funkcja zależy od telefonu komórkowego. Aby uzyskać dalszą pomoc, prosimy odwiedzić lokalną stronę internetową firmy Ford.

Odbieranie wiadomości tekstowej

Wskazówka: Ta funkcja zależy od telefonu. Aby odbierać wiadomości tekstowe, Twój telefon musi obsługiwać pobieranie wiadomości tekstowych za pomocą funkcji Bluetooth. Musisz aktywować tę funkcję w swoim telefonie.

Wskazówka: Jest to funkcja zależna od prędkości, która jest dostępna wyłącznie wtedy, gdy pojazd jedzie z prędkością 5 km/h lub niższą.

Gdy przychodzi nowa wiadomość, słychać sygnał akustyczny, a na wyświetlaczu systemu audio pojawia się informacja, że masz nową wiadomość.

Aby odsłuchać wiadomość, możesz powiedzieć:  

Polecenie głosowe  Działanie i opis 
(listen to | read) ([text] message) Wybrać tę opcję, aby system odczytał Ci wiadomość. 

Możesz także wybrać jedną z poniższych opcji na ekranie:

Pozycja menu  Działanie i opis 
Ignoruj Wybrać tę opcję lub nie zrobić nic, a wtedy wiadomość przejdzie do Twojej skrzynki odbiorczej wiadomości tekstowych. 
Wyśw. Wybrać opcję wyświetlenia, aby otworzyć wiadomość tekstową. Po wybraniu system może odczytać Ci wiadomości, możesz przejrzeć inne wiadomości. Aby uzyskać dodatkowe opcje, wybierz: 
Więcej Jeśli wybierzesz tę opcję, użyj przycisku ze strzałką, aby przewinąć następujące opcje: 
Odpowiedz nad. Naciśnij przycisk OK, aby otworzyć, a następnie przewiń listę gotowych komunikatów do wysłania. 
Połącz z nad. Naciśnij przycisk OK, aby zadzwonić do nadawcy komunikatu. 
Przekaż SMS Naciśnij przycisk OK, aby przesłać wiadomość dalej, do dowolnej osoby w Twojej książce telefonicznej lub historii połączeń. Możesz również wybrać wpisanie numeru. 

Wysyłanie, pobieranie i kasowanie wiadomości tekstowych

 1. Naciśnij przycisk PHONE.
 1. Wybierz opcję wiadomości tekstowych, a następnie naciśnij przycisk OK.

Wybierz jedną z poniższych: 

Pozycja menu  Działanie i opis 
Nowy Gdy wybierzesz opcję wysłania wiadomości tekstowej, na wyświetlaczu systemu audio pojawi się lista gotowych komunikatów. Umożliwia wysłanie nowej wiadomości tekstowej zredagowanej w oparciu o zestaw 15 gotowych komunikatów. 
Wyśw. Umożliwia odczytanie całej wiadomości, a dodatkowo zapewnia opcję przeczytania wiadomości na głos przez system. Aby przejść do następnej wiadomości tekstowej, wybierz opcję Więcej. Umożliwia to wysłanie odpowiedzi do nadawcy, nawiązanie połączenia z nadawcą lub przesłanie dalej wiadomości. 
Usuń Umożliwia kasowanie aktualnych wiadomości tekstowych z systemu (nie z telefonu komórkowego). Wyświetlacz systemu audio informuje, gdy wszystkie wiadomości tekstowe zostały usunięte. 
Więcej Umożliwia skasowanie wszystkich wiadomości lub ręczne włączenie pobierania wszystkich nieprzeczytanych wiadomości z telefonu komórkowego. 

Wysyłanie wiadomości tekstowej

 1. Wybierz opcję wysyłania, gdy wybrana pozycja jest podświetlona na wyświetlaczu systemu audio.
 1. Wybierz opcję potwierdzenia, gdy kontakt pojawi się na wyświetlaczu i naciśnij przycisk OK ponownie, aby potwierdzić, gdy system zapyta Cię, czy chcesz wysłać wiadomość. Każda wiadomość tekstowa jest wysyłana z gotowym podpisem.
Wskazówka: Wiadomości tekstowe można wysyłać na dwa sposoby. Można wybrać kontakt z książki telefonicznej, historii połączeń lub wprowadzając numer telefonu i wybierając opcję tekstu na wyświetlaczu systemu audio. Można również odpowiedzieć na odebraną wiadomość w skrzynce odbiorczej.

Wskazówka: Dopuszczalny jest tylko jeden odbiorca danej wiadomości tekstowej.

  Przyporządkowanie kolejnych telefonów komórkowych

  Bezprzewodowe przyporządkowanie telefonu komórkowego do systemu umożliwia nawiązywanie i odbieranie połączeń telefonicznych w trybie gło& ...

  Uzyskiwanie dostępu do ustawień telefonu komórkowego

  Te funkcje zależą od telefonu komórkowego. Ustawienia telefonu komórkowego umożliwiają dostęp i ustawianie funkcji takich jak dzwonki, ...

  Categorie