Ford Kuga: Przyporządkowanie kolejnych telefonów komórkowych

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> SYNC –> Korzystanie z systemu SYNC z telefonem –> Przyporządkowanie kolejnych telefonów komórkowych

Bezprzewodowe przyporządkowanie telefonu komórkowego do systemu umożliwia nawiązywanie i odbieranie połączeń telefonicznych w trybie głośnomówiącym.

Wskazówka: Musisz włączyć zapłon i radio.

Wskazówka: Aby przewinąć menu, naciśnij strzałki w górę lub w dół na zespole audio.
 1. Przed rozpoczęciem wyszukiwania upewnij się, że funkcja Bluetooth w Twoim telefonie komórkowym jest włączona. W razie potrzeby skorzystaj z instrukcji obsługi urządzenia.
 1. Naciśnij przycisk PHONE.
 1. Wybierz opcję urządzeń Bluetooth.
 1. Naciśnij przycisk OK.
 1. Wybierz opcję dodawania. Rozpoczyna to proces przyporządkowywania.
 1. Gdy na wyświetlaczu systemu audio pojawi się polecenie rozpoczęcia przyporządkowywania, wyszukaj system SYNC w swoim urządzeniu, aby rozpocząć proces przyporządkowywania.
 1. Wybierz SYNC na swoim telefonie komórkowym.
 1. Poczekaj aż na wyświetlaczu telefonu pojawi się PIN. Porównaj kod PIN na telefonie z kodem PIN na wyświetlaczu systemu audio i zaakceptuj polecenie na telefonie komórkowym oraz wyświetlaczu pojazdu. Gdy przyporządkowanie przebiegło pomyślnie, na wyświetlaczu pojawia się odpowiednia informacja.
Wskazówka: W niektórych przypadkach na telefonie pojawi się polecenie wprowadzenia kodu PIN. Wprowadź sześciocyfrowy kod PIN wyświetlony na wyświetlaczu systemu audio. Gdy przyporządkowanie przebiegło pomyślnie, na wyświetlaczu pojawia się odpowiednia informacja.

System może wyświetlać pytania, np. dotyczące ustawienia aktualnego telefonu komórkowego jako telefonu głównego lub pobrania Twojej książki telefonicznej.

Polecenia głosowe dotyczące telefonu komórkowego

Missing Image 
Naciśnij przycisk poleceń głosowych i po sygnale powiedz:

Polecenie głosowe 
(phone | Blackberry | iPhone | Mobile)
Następnie wypowiedz dowolne z poniższych poleceń: 
call (___)
call ___ at home
call ___ ((in|at) [the] office | at work)
call ___ on (cell | mobile)
call ___ on other
dial [[a] number] 1 
([go to] privacy [on] | transfer to phone | handsfree off) 2 
(hold call [on] | (put | place) call on hold) 2 
join (call | calls) 2 
mute [call] [on] 2 
(mute [call] off | Unmute [call]) 2 
(turn ringer on | silent mode off)
(turn ringer off | silent mode [on])
[text] (messages | message) 3 
Help

___ to oznaczenie dynamiczne, które powinno być nazwą kontaktu w książce telefonicznej. Na przykład możesz powiedzieć "Call Home".

1 Patrz tabela dotycząca Wybierania poniżej.

2 Te polecenia są dostępne tylko w trakcie połączenia.

3 Patrz tabela dotycząca wiadomości tekstowych poniżej.

Polecenia dotyczące wybierania

Naciśnij przycisk sterowania głosem i po sygnale powiedz dowolne z poniższych poleceń:  

Polecenie głosowe  Działanie i opis 
Krzyżyk  Spowoduje to dodanie symbolu # do numeru lub nazwiska. 
Numer  od 0 (zero) do 9 (nine) 
Asterisk lub Gwiazdka  Spowoduje to dodanie symbolu * do numeru lub nazwiska. 
clear Kasuje wszystkie wprowadzone cyfry 
(delete | correct) Kasuje ostatnią grupę wprowadzonych cyfr. 
Plus  Spowoduje to dodanie symbolu + do numeru lub nazwiska.   

Wskazówka: Aby wyjść z trybu wybierania numeru, naciśnij i przytrzymaj przycisk telefonu lub dowolny przycisk na zespole audio.

Wskazówki książki telefonicznej

Aby odsłuchać w jaki sposób system SYNC wypowiada imię i nazwisko, przejrzyj książkę telefoniczną, wybierz dany kontakt i naciśnij:

Pozycja menu 
Słuchaj

Zmiana urządzeń za pomocą poleceń głosowych

Za pomocą systemu SYNC można z łatwością uzyskać dostęp do różnych telefonów, odtwarzaczy mp3, iPodów i urządzeń USB. Aby przełączyć urządzenia, powiedz:  

Polecenie głosowe 
(connect | device) ___ Możesz podać nazwę żądanego urządzenia, np. "My iPhone", "My Galaxy" lub "My iPod". System SYNC może poprosić o potwierdzenie rodzaju urządzenia (telefon, USB lub Bluetooth Audio). 

Nawiązywanie połączenia

Naciśnij przycisk poleceń głosowych i po sygnale powiedz jedno z poniższych:  

Polecenie głosowe  Działanie i opis 
call (someone | [[a] name])  
dial [[a] number] System SYNC prosi Cię o wypowiedzenie numeru, który chcesz wybrać. Gdy wypowiesz cyfry, system potwierdzi to. 

Gdy system wypowie numer, możesz wypowiedzieć dowolne z poniższych poleceń:

Polecenie głosowe  Działanie i opis 
(dial | send) Inicjuje to połączenie. 
(delete | correct) Aby wykasować ostatnią wymówioną cyfrę. 
clear Aby wykasować wszystkie wymówione cyfry. 

Aby zakończyć połączenie, wciśnij przycisk zakończenia połączenia na kierownicy lub wybierz opcję zakończenia połączenia na wyświetlaczu systemu audio i naciśnij OK.

Odbieranie połączenia

Odbierając połączenie, możesz:

 • Odebrać połączenie, naciskając przycisk odbierania połączenia na kierownicy lub wybierając opcję odbierania połączenia na wyświetlaczu systemu audio i naciskając przycisk OK.
 • Odrzucić połączenie, naciskając przycisk odrzucania połączenia na kierownicy lub wybierając opcję odrzucania połączenia na wyświetlaczu systemu audio i naciskając przycisk OK.
 • Zignorować połączenie, nie robiąc nic.

Opcje telefonu komórkowego podczas aktywnego połączenia

Podczas aktywnego połączenia dostępne są dodatkowe opcje menu, np. zawieszanie połączenia.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, wybierz jedną z opcji dostępnych u dołu ekranu wyświetlacza systemu audio lub wybierz opcję Więcej.

Pozycja menu  Działanie i opis 
Mik.wył Wyłączyć mikrofon pojazdu. Aby włączyć mikrofon, ponownie wybierz opcję. 
Pryw. Przełączyć połączenie z aktywnego trybu głośnomówiącego do swojego telefonu komórkowego w celu zapewnienia większej prywatności podczas rozmowy. Po wybraniu opcji na wyświetlaczu systemu audio pojawi się informacja, że jest to rozmowa prywatna. 
Zawieś Zawiesić aktywne połączenie. Po wybraniu opcji na wyświetlaczu systemu audio pojawi się informacja, że połączenie jest zawieszone. 
Wybierz numer Za pomocą klawiatury numerycznej systemu audio wprowadzić liczby, np. cyfry hasła. 
Konferencja tel. Połączyć dwa oddzielne połączenia. System umożliwia udział maksymalnie trzech stron w połączeniu konferencyjnym.
 • Wybierz opcję Więcej.
 • Uzyskaj dostęp do wybranego kontaktu przez system lub użyj poleceń głosowych, aby nawiązać drugie połączenie. Gdy drugie połączenie jest aktywne, wybierz opcję Więcej.
 • Przewiń do opcji łączenia połączeń i naciśnij przycisk OK.
Książka telefon. Uzyskać dostęp do kontaktów w swojej książce telefonicznej.
 • Wybierz opcję Więcej.
 • Przewiń do opcji książki telefonicznej i naciśnij przycisk OK.
 • Przewiń kontakty ze swojej książki telefonicznej.
 • Ponownie naciśnij przycisk OK, gdy wybrana pozycja pojawi się na wyświetlaczu systemu audio.
 • Naciśnij przycisk OK lub przycisk wybierania numeru, aby zadzwonić pod wybrany numer.
Hist. połacz. Uzyskać dostęp do swojej historii połączeń.
 • Wybierz opcję Więcej.
 • Przewiń do opcji, aż pojawi się historia połączeń. Naciśnij przycisk OK.
 • Przewiń opcje historii połączeń (połączenia przychodzące, wychodzące lub nieodebrane).
 • Ponownie naciśnij przycisk OK, gdy wybrana pozycja pojawi się na wyświetlaczu systemu audio.
 • Naciśnij przycisk OK lub przycisk wybierania numeru, aby zadzwonić pod wybrany numer.

  Przyporządkowywanie telefonu komórkowego po raz pierwszy

  Bezprzewodowe przyporządkowanie telefonu komórkowego do systemu umożliwia nawiązywanie i odbieranie połączeń telefonicznych w trybie gło& ...

  Uzyskiwanie dostępu do funkcji przez menu telefonu komórkowego

  Możesz uzyskać dostęp do historii połączeń, książki telefonicznej, wysyłanych wiadomości tekstowych, jak również dost ...

  Categorie