Ford Kuga: Przyporządkowywanie telefonu komórkowego po raz pierwszy

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> SYNC –> Korzystanie z systemu SYNC z telefonem –> Przyporządkowywanie telefonu komórkowego po raz pierwszy

Bezprzewodowe przyporządkowanie telefonu komórkowego do systemu umożliwia nawiązywanie i odbieranie połączeń telefonicznych w trybie głośnomówiącym.

Wskazówka: Musisz włączyć zapłon i radio.

Wskazówka: Aby przewinąć menu, naciśnij strzałki w górę lub w dół na zespole audio.
 1. Przed rozpoczęciem wyszukiwania upewnij się, że funkcja Bluetooth w Twoim telefonie komórkowym jest włączona. W razie potrzeby skorzystaj z instrukcji obsługi urządzenia.
 1. Naciśnij przycisk PHONE. Gdy na wyświetlaczu systemu audio pojawi się informacja, że żaden telefon nie jest przyporządkowany, wybierz opcję dodawania.
 1. Gdy na wyświetlaczu systemu audio pojawi się polecenie rozpoczęcia przyporządkowywania, wyszukaj system SYNC w swoim telefonie komórkowym, aby rozpocząć proces przyporządkowywania.
 1. Wybierz SYNC na swoim telefonie komórkowym.
 1. Poczekaj aż na wyświetlaczu telefonu pojawi się PIN. Porównaj kod PIN na telefonie z kodem PIN na wyświetlaczu systemu audio i zaakceptuj polecenie na telefonie komórkowym oraz wyświetlaczu pojazdu. Gdy przyporządkowanie przebiegło pomyślnie, na wyświetlaczu pojawia się odpowiednia informacja.
Wskazówka: W niektórych przypadkach na telefonie pojawi się polecenie wprowadzenia kodu PIN. Wprowadź sześciocyfrowy kod PIN wyświetlony na wyświetlaczu systemu audio. Gdy przyporządkowanie przebiegło pomyślnie, na wyświetlaczu pojawia się odpowiednia informacja.

W zależności od możliwości Twojego telefonu komórkowego i rynku, system może wyświetlać pytania, np. dotyczące ustawienia aktualnego telefonu komórkowego jako telefonu głównego (czyli tego, z którym system automatycznie próbuje połączyć się w pierwszej kolejności po włączeniu zapłonu) lub pobrania Twojej książki telefonicznej.

Missing Image 
Na wyświetlaczu informacyjnym można wyświetlić stan naładowania baterii Twojego telefonu komórkowego i siłę sygnału.

Korzystanie z poleceń głosowych

Missing Image 
Przed rozpoczęciem wyszukiwania upewnij się, że funkcja Bluetooth w Twoim telefonie jest włączona. W razie potrzeby skorzystaj z instrukcji obsługi urządzenia.

Naciśnij przycisk poleceń głosowych i po sygnale powiedz:

Polecenie głosowe  Działanie i opis 
(pair ([Bluetooth] device | phone | Bluetooth [audio]) | add phone) Postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu systemu audio. 

Słowa w kwadratowych nawiasach [ ] są opcjonalne i nie trzeba ich wypowiadać, aby system zrozumiał polecenie.

W zależności od możliwości Twojego telefonu i rynku, system może wyświetlać pytania, np. dotyczące ustawienia aktualnego telefonu jako telefonu głównego (czyli tego, z którym system SYNC automatycznie próbuje połączyć się w pierwszej kolejności po uruchomieniu pojazdu) i pobierania Twojej książki telefonicznej.

Usługa głosowa telefonu

Aby skorzystać z tej funkcji, jeśli jest ona obsługiwana przed podłączone urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk sterowania głosem.

  Korzystanie z systemu SYNC z telefonem

  Wykonywanie połączeń telefonicznych w trybie głośnomówiącym jest jedną z głównych funkcji systemu SYNC.System obsługuje sz ...

  Przyporządkowanie kolejnych telefonów komórkowych

  Bezprzewodowe przyporządkowanie telefonu komórkowego do systemu umożliwia nawiązywanie i odbieranie połączeń telefonicznych w trybie gło& ...

  Categorie