Chevrolet Captiva: Przegląd systemu nawigacji

Wprowadzenie

1. Pierwsze czynności

Informacje dotyczące bezpieczeństwa Przed przystąpieniem do korzystania z systemu nawigacyjnego prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Podczas korzystania z systemu należy przestrzegać podanych zasad bezpieczeństwa, aby nie dopuścić do powstania sytuacji grożących obrażeniami u kierowcy i innych osób oraz uszkodzeniem mienia.

Przegląd systemu nawigacji


Przepisy ruchu drogowego są ważniejsze niż instrukcje generowane przez system nawigacyjny.

Zawsze stosować się do znaków drogowych, ograniczeń prędkości oraz innych ograniczeń obowiązujących na trasie.

Przegląd systemu nawigacji


Podczas prowadzenia samochodu nie spoglądać na ekran systemu dłużej niż przez około sekundę, a za każdym razem tylko wtedy, gdy pozwala na to sytuacja na drodze.

Przegląd systemu nawigacji


Ze względów bezpieczeństwa nie należy używać elementów sterujących systemu podczas prowadzenia pojazdu. Mogłoby to spowodować rozproszenie uwagi kierowcy i w następstwie doprowadzić do poważnego wypadku. Przed przystąpieniem do obsługi systemu należy zaparkować samochód w bezpiecznym miejscu.

Przegląd systemu nawigacji


Nie wolno demontować ani modyfikować urządzenia. W przeciwnym razie może dojść do wypadku, pożaru lub porażenia prądem.

Przegląd systemu nawigacji


Nie dopuścić do przedostania się wody lub ciał obcych do urządzenia.

Może to spowodować powstanie dymu, pożaru lub być przyczyną porażenia prądem.

Przegląd systemu nawigacji


Nie korzystać z systemu w przypadku stwierdzenia usterki, np.

braku odświeżania ekranu lub braku dźwięku. Dalsze korzystanie z systemu może doprowadzić do wypadku.

Przegląd systemu nawigacji


W celu obsługi systemu nie wolno zatrzymywać samochodu w miejscach niedozwolonych.

Przegląd systemu nawigacji


Poziom głośności systemu należy zawsze ustawiać na poziomie umożliwiającym słyszenie sygnałów akustycznych pochodzących z zewnątrz samochodu.

Przegląd systemu nawigacji


Sprawdzić poziom głośności przed włączeniem urządzenia. Jeśli ustawiono wysoki poziom głośności, po włączeniu systemu wysokie natężenie dźwięku może spowodować uszkodzenie słuchu.

Przegląd systemu nawigacji


Nie pozostawiać systemu włączonego przy wyłączonym silniku. Może to spowodować rozładowanie akumulatora. Podczas korzystania z systemu silnik powinien być zawsze uruchomiony.

Przegląd systemu nawigacji


Nie naciskać zbyt mocno na ekran.

Może to spowodować usterkę systemu.

Przegląd systemu nawigacji


Do czyszczenia używać wyłącznie lekko zwilżonej ścierki. Nie korzystać z żadnych środków chemicznych lub czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić ekran.

Przegląd systemu nawigacji


Na tablicy rozdzielczej nie należy umieszczać żadnych przedmiotów.

Przedmioty umieszczone w tym miejscu zakłócają pracę czujnika sterującego pracą reflektorów i jasnością wyświetlacza.

Przegląd systemu nawigacji


Nie umieszczać przedmiotów na desce rozdzielczej ani na półce przy tylnej szybie. Może to spowodować zakłócenia sygnału satelitarnego systemu GPS i niedokładne działanie systemu.

Przegląd systemu nawigacji


Jeśli szyba przednia samochodu jest przyciemniona powłoką odblaskową wykonaną z metali, odbiór sygnału GPS będzie utrudniony.

W przypadku pęknięcia ekranu ciekłokrystalicznego nie dotykać wyciekającego płynu. Może on powodować zapalenie skóry.

  • W razie przypadkowego połknięcia płynu należy niezwłocznie skorzystać z pomocy lekarskiej.
  • Jeśli płyn dostanie się do oczu lub na skórę, zmyć go dużą ilością wody i natychmiast skorzystać z pomocy lekarskiej.

Pod żadnym pozorem nie wolno wkładać kart pamięci SD o nietypowych kształtach do gniazda kart SD.

Takie karty mogą utknąć w gnieździe lub je uszkodzić. W takim przypadku konieczna będzie kosztowna wymiana modułu na koszt klienta.

Urządzenie może nie działać prawidłowo w bardzo niskich i bardzo wysokich temperaturach.

W celu zapewnienia prawidłowego działania należy odczekać, aż temperatura powróci do normalnego poziomu.

Elementy urządzenia

Panel kontrolny NAVI : Nawigacja MENU : Menu główne TRIP : Informacje dotyczące jazdy DIM : Przełącza ekran pomiędzy trybem dzienn ...

Categorie