Chevrolet Captiva: Elementy sterujące systemu

System nawigacyjny został wyposażony w wymienione poniżej przyciski.

Przegląd systemu nawigacji


 1. NAVI : Nawigacja
 2. MENU : Menu główne
 3. TRIP : Informacje dotyczące jazdy
 4. DIM : Zmiana jasności

Menu główne

W celu wyświetlenia ekranu Menu główne nacisnąć przycisk MENU. Z tego ekranu można uzyskać dostęp do wszystkich funkcji systemu nawigacyjnego. Gdy dana funkcja jest dostępna, przycisk ekranowy jest podświetlony, a gdy niedostępna - jest wyłączony.

Przegląd systemu nawigacji


 1. Informacje nawigacyjne
 2. MP3
 3. Film
 4. Informacje o podróży
 5. Informacje ATC
 6. Ustawienia

MP3

Przegląd systemu nawigacji


 1. Informacje o pliku
 2. Czas odtwarzania
 3. Stan odtwarzania
 4. Bieżący katalog
 5. Lista plików
 6. Powtórz
 7. Kontrola listy
 8. Stop
 9. Poprzedni plik
 10. Odtwarzaj/Wstrzymaj
 11. Następny plik
 12. Katalog wyższego poziomu
 13. Kolejność losowa

Film

Przegląd systemu nawigacji


 1. Bieżący katalog
 2. Lista plików
 3. Katalog wyższego poziomu
 4. Kontrola listy

Przegląd systemu nawigacji


 1. Stop
 2. Poprzedni plik
 3. Odtwarzaj/Wstrzymaj
 4. Następny plik
 5. Lista plików
 6. Powtórz
 7. Pełny ekran wł./wył.
 8. Stan odtwarzania

Trip (Przebieg)

Przegląd systemu nawigacji


 1. Wyzerowanie średniej prędkości samochodu
 2. Wyzerowanie czasu jazdy
 3. Wyzerowanie średniego zużycia paliwa
 4. Średnia prędkość samochodu
 5. Czas jazdy
 6. Średnie zużycie paliwa
 7. Zasięg przy obecnym poziomie paliwa
 8. Wyświetlenie kompasu
 9. Powrót do menu głównego

ATC

Przegląd systemu nawigacji


Oprócz tego, że można nacisnąć przycisk ATC w menu głównym, informacje ATC są wyświetlane w dolnej części ekranu za każdym razem, gdy ulegną zmianie dane powiązane z układem klimatyzacji, jak np. temperatura, przepływ powietrza itp. Taki ekran wyskakujący jest wyświetlany przez 5 sekund.

Przegląd systemu nawigacji


Przestroga

Szczegółowe informacje dotyczące wskazań ATC można znaleźć w części poświęconej klimatyzacji.

Ustawienia

Przegląd systemu nawigacji


 1. Kalibracja ekranu dotykowego
 2. Informacje systemowe
 3. Instalacja nowszej wersji systemu
 4. Instalacja nowszej wersji danych nawigacyjnych
 5. Preferencje użytkownika

  Elementy urządzenia

  Panel kontrolny NAVI : Nawigacja MENU : Menu główne TRIP : Informacje dotyczące jazdy DIM : Przełącza ekran pomiędzy trybem dzienn ...

  Konfiguracja systemu

  Głośność 1. MP3, Film, FM/AM, CD Głośność można ustawić za pomocą pokrętła regulacji głośności s ...

  Categorie