Chevrolet Captiva: Konfiguracja systemu

Głośność

1. MP3, Film, FM/AM, CD

Głośność można ustawić za pomocą pokrętła regulacji głośności systemu audio lub za pomocą przełącznika na kierownicy.

Naciśnięcie pokrętła regulacji głośności powoduje wyciszenie dźwięku. Nacisnąć ponownie w celu włączenia dźwięku.

W celu wyłączenia dźwięków nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy pokrętło regulacji głośności. Informacje ATC są wyświetlane na ekranie, gdy system jest wyłączony.

2. Informacje nawigacyjne

Poziom głośności dla powiadomień głosowych można zmienić wyłącznie w trybie nawigacji.

Powiadomienia głosowe można też wyłączyć.

Nie można zwiększyć lub zmniejszyć głośności informacji nawigacyjnych względem innych źródeł dźwięku.

Ekran

Przegląd systemu nawigacji


Naciśnięcie przycisku DIM powoduje przyciemnienie jasności ekranu do poziomu 70%.

Występują 3 poziomy regulacji jasności ekranu.

(Wł. → 50% → 70% → Wł.) W celu wyłączenia ekranu nacisnąć przycisk DIM i przytrzymać przez 3 sekundy. Gdy ekran jest wyłączony, system pozycjonowania GPS nadal działa. Naciśnięcie dowolnego przycisku powoduje ponowne włączenie ekranu.

Przestroga
 • Jasność ekranu jest regulowana automatycznie na podstawie natężenia oświetlenia zewnętrznego.

Na tablicy rozdzielczej nie należy umieszczać żadnych przedmiotów.

Ustawienia

Dotknięcie : kalibracja ekranu dotykowego

Informacje systemowe : wyświetla informacje dotyczące oprogramowania systemu nawigacyjnego.

Instalacja nowszej wersji systemu Instalacja nowszej wersji danych nawigacyjnych Preferencje użytkownika : umożliwia dostosowanie systemu do własnych przyzwyczajeń.

Dotykowa kalibracja ekranu

Przegląd systemu nawigacji


Jeśli ekran nie reaguje prawidłowo na dotknięcia można go skalibrować.

Dotknąć środka celu wskaźnikiem.

Jeżeli cel przemieści się w inną pozycję, dotknąć nowego celu.

Powtarzać czynności do momentu ukończenia kalibracji ekranu.

Informacje systemowe

Wyświetlenie bieżącej wersji systemu.

Przegląd systemu nawigacji


H/W : sprzęt
S/W : oprogramowanie
O/S : system operacyjny
GPS : Oprogramowanie systemu GPS

Instalacja nowszej wersji systemu

Przegląd systemu nawigacji


Włożyć kartę SD z aktualizacją do gniazda kart SD. (karty SD z aktualizacjami można uzyskać w autoryzowanym salonie GM).

Nacisnąć przycisk MENU i dotknąć przycisk Ustawienia.

Przegląd systemu nawigacji


Nacisnąć przycisk aktualizacji systemu.

Przegląd systemu nawigacji


W celu przeprowadzenia aktualizacji systemu nawigacyjnego nacisnąć przycisk UPGRADE. Jeśli określony system nie wymaga aktualizacji, można usunąć jego zaznaczenie.

Przestroga
 • Aby nie dopuścić do usterki systemu, nie wyjmować karty SD, nie wyłączać silnika i nie korzystać z systemu podczas aktualizacji.

Instalacja nowszej wersji danych nawigacyjnych

Przegląd systemu nawigacji


Włożyć kartę SD z aktualizacją do gniazda kart SD. (karty SD z aktualizacjami można nabyć w autoryzowanym salonie GM).

Nacisnąć przycisk MENU i dotknąć przycisk Ustawienia.

Przegląd systemu nawigacji


Nacisnąć przycisk aktualizacji systemu.

Przegląd systemu nawigacji


W celu przeprowadzenia aktualizacji danych nawigacyjnych nacisnąć przycisk UPGRADE.

Przestroga
 • W zależności od rozmiaru plików, aktualizacja może potrwać do 25 minut.

Preferencje użytkownika

W celu ułatwienia obsługi system nawigacyjny można dostosować do własnych preferencji. Istnieje możliwość zmiany wyświetlanych jednostek miary, języka oraz strefy czasowej.

Aby potwierdzić wybór, nacisnąć przycisk Zapisz.

Jednostki wyświetlanych wartości

Umożliwia zmianę jednostki miary, jaka jest wykorzystywana przez system.

Przegląd systemu nawigacji


Przejechany dystans : Mile lub kilometry
Regulacja temperatury : Stopnie Celsjusza lub Fahrenheita Głośność : Litr lub galon

Uwagi: Po wybraniu galonu jako jednostki objętości, jednostka odległości w Informacjach o podróży zostanie automatycznie zamieniona na mile.

Język

Przegląd systemu nawigacji


Wybrać żądany język. System obsługuje 11 wersji językowych dla informacji tekstowych wyświetlanych w menu głównym. Menu Nawigacja obsługuje 11 wersji językowych dla wyświetlanych informacji tekstowych oraz poleceń głosowych.

Strefa czasowa

Przegląd systemu nawigacji


Użyć przyciskuq do wybrania
odpowiedniej strefy czasowej.

Zaznaczyć Czas letni, jeśli ma on zastosowanie w danej strefie czasowej. (Czas letni nie jest automatycznie uwzględniany.) Lista stref czasowych, jakie można wybrać.

Strefa czasowa

Wyświetlacz
Romański czas standardowy (GMT+01:00) Bruksela
Czas standardowy GMT (GMT+00:00) Londyn
Zachodnioeuropejski czas standardowy (GMT+01:00) Amsterdam
Środkowoeuropejski czas standardowy (GMT+01:00) Sarajewo
Środkowoeuropejski czas standardowy (GMT+01:00) Belgrad
Wschodnioeuropejski czas standardowy (GMT+02:00) Bukareszt

Przegląd systemu nawigacji


W zależności od umiejscowienia kierowcy w samochodzie, można wybrać RHD (kierownica z prawej strony) / LHD (kierownica z lewej strony).

  Elementy sterujące systemu

  System nawigacyjny został wyposażony w wymienione poniżej przyciski. NAVI : Nawigacja MENU : Menu główne TRIP : Informacje dotyczące ...

  Funkcje systemu

  1. Multimedia MP3 Odtwarzany standard plików MP3 Typ kompresji MPEG-1 Audio Layer III Częstotliwość próbkowania 8,11 ...

  Categorie