Chevrolet Captiva: Funkcje systemu

1. Multimedia

MP3

Odtwarzany standard plików MP3

Typ kompresji

MPEG-1 Audio Layer III

Częstotliwość próbkowania 8,11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 (kHz)
Szybkość transmisji 8~320 (kb/s)
Maks. poziom katalogów 8
Maks. ilość znaków dla nazwy katalogu/ pliku 64 bajty
Zestaw znaków dla nazwy katalogu/pliku Od A do Z, od 0 do 9, _ (podkreślnik)
Maks. liczba katalogów 256
Maks. liczba katalogów 512
Znacznik ID3 wer. 1.0, wer.

1.1, wer. 2.2, wer. 2.3, Wer. 2.4

 • Dla zapewnienia stabilnej jakości odtwarzanego dźwięku zaleca się stałą szybkość transmisji na poziomie 96, 128, 192 kb/s przy częstotliwości próbkowania 44,1 kHz.
 • Jeśli szybkość transmisji przekracza 192 kb/s, podczas odtwarzania pliku MP3 mogą występować zakłócenia. Przy kompresji plików MP3 należy stosować szybkość transmisji 192 kb/s lub niższą.
Przestroga
 • Każdy plik innego typu niż MP3 jest również liczony jako plik.

Sposób korzystania z odtwarzacza MP3

Przegląd systemu nawigacji


Nacisnąć przycisk MENU i dotknąć przycisk MP3.

Naciskać przycisk MODE na kierownicy, aż zostanie wyświetlony ekran odtwarzacza MP3.

Tryb zmienia się po naciśnięciu przycisku na kierownicy.

AM → FM → CD → AUX → NAVI → Multimedia → powrót do AM

Przegląd systemu nawigacji


 1. Informacje o pliku : Wyświetla aktualnie odtwarzany plik.
 2. Czas odtwarzania
 3. Stan odtwarzania
 4. Bieżący katalog : Wyświetla poziom aktualnie odtwarzanego pliku.
 5. Lista plików
 6. Powtórz : Aktualnie odtwarzany plik będzie powtarzany.
 7. Kontrola listy : Przechodzenie między stronami.
 8. Stop
 9. Poprzedni plik : Wybór poprzedniego utworu.
 10. Odtwarzaj/Wstrzymaj
 11. Następny plik : Wybór następnego utworu.
 12. Katalog wyższego poziomu : Wybór katalogu wyższego o jeden poziom.
 13. Kolejność losowa : Odtwarzanie utworów w losowej kolejności.

Film

Obsługiwane formaty plików

Dźwięk MP3, WMA, OGG, WAV (szybkość transmisji 128~192 kb/s)
Obraz MPEG1/2/4, DivX3.0/4.0/5.0, XviD, WMV7.0/8.0/9.0
DTS Nieobsługiwany
Maks. rozdzielczość 800 x 480

Przegląd systemu nawigacji


Przestroga
 • Filmy o rozdzielczości przekraczającej 800x480 mogą być wyświetlane nieprawidłowo.
 • Podczas odtwarzania filmu inne funkcje systemu będą wykonywane wolniej.
 • W przypadku karty SD z mieszaną zawartością (połączenie plików muzycznych, filmowych i innych danych) rozpoznawane i odtwarzane będą wyłącznie pliki muzyczne i filmowe w zależności od wybranego trybu.
 • Ze względów bezpieczeństwa film można odtwarzać tylko podczas postoju samochodu.

Sposób korzystania z odtwarzacza filmów

Przegląd systemu nawigacji


Nacisnąć przycisk MENU i dotknąć przycisk Film.

Przegląd systemu nawigacji


 1. Bieżący katalog
 2. Lista plików
 3. Katalog wyższego poziomu
 4. Kontrola listy

Przegląd systemu nawigacji


 1. Stop
 2. Poprzedni plik
 3. Odtwarzaj/Wstrzymaj
 4. Następny plik
 5. Lista plików
 6. Powtórz
 7. Pełny ekran wł./wył.
 8. Stan odtwarzania

Karta SD

 • Pamięci typu HDD/CF nie są obsługiwane.
 • Pliki w formacie DRM (Digital Rights Management) nie są obsługiwane.
Przestroga

Pod żadnym pozorem nie wolno wkładać kart pamięci SD o nietypowych kształtach do gniazda kart SD.

Takie karty mogą utknąć w gnieździe lub je uszkodzić. W takim przypadku konieczna będzie kosztowna wymiana modułu na koszt klienta.

2. Funkcje informacyjne

Trip (Przebieg)

Przegląd systemu nawigacji


Informacje o podróży to informacje dotyczące jazdy wyświetlane w postaci graficznej.

Nacisnąć przycisk TRIP lub MENU i dotknąć przycisk Podróż.

W celu wyłączenia funkcji, nacisnąć przycisk.

Przegląd systemu nawigacji


 1. Wyzerowanie średniej prędkości samochodu
 2. Wyzerowanie czasu jazdy
 3. Wyzerowanie średniego zużycia paliwa
 4. Średnia prędkość samochodu
 5. Czas jazdy
 6. Średnie zużycie paliwa
 7. Zasięg przy obecnym poziomie paliwa.

  Pokazuje szacowaną odległość, jaką można przebyć przy obecnym poziomie paliwa w zbiorniku. Odległość ta jest obliczana na podstawie średniego spalania na ostatnich kilku milach, dlatego też ulega zmianie w zależności od prędkości pojazdu, natężenia ruchu itp.

 8. Wyświetlenie kompasu : Kierunki przemieszczania się samochodu
 9. Powrót do menu głównego

* wybrać opcje wyzerowania, przed rozpoczęciem podróży lub trasy, jaka ma zostać zapisana.

ATC

Przegląd systemu nawigacji


Informacje ATC przedstawiają stan klimatyzacji.

Nacisnąć przycisk MENU i dotknąć przycisk ATC.

Informacje ATC można również wyświetlić poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez 3 sekundy pokrętła regulacji głośności.

Przegląd systemu nawigacji


 1. Ustawiona temperatura
 2. Temperatura na zewnątrz
 3. Kierunek wiatru
 4. Stan klimatyzacji (wł./wył.)
 5. Stan funkcji AUTO (wł./wył.)
 6. Siła wiatru

Kamera wsteczna

W trakcie próby zaparkowania samochodu na ekranie zostaną wyświetlone pomocnicze wskazówki.

(wyświetlanie wskazówek rozpoczyna się w momencie załączenia biegu wstecznego)

Przegląd systemu nawigacji


Przegląd systemu nawigacji


Przestroga
 • Nie wszystkie wersje samochodów obsługują tę funkcję.
 • Poleganie wyłącznie na obrazie przekazywanym przez kamerę wsteczną może być niebezpieczne w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji.

  Podczas parkowania należy rozglądać się we wszystkich kierunkach.

 • Linie pomocnicze są dostosowane do szerokości pojazdu.

  Niemniej jednak mogą nie odpowiadać liniom parkowania.

 • Należy obniżyć głośność urządzenia audio (odtwarzacz MP3, system nawigacji), aby alarm parkingowy był wyraźnie słyszalny.
 • Wyjęcie karty SD w trybie kamery wstecznej może spowodować wadliwe działanie urządzenia.

  Konfiguracja systemu

  Głośność 1. MP3, Film, FM/AM, CD Głośność można ustawić za pomocą pokrętła regulacji głośności s ...

  Pierwsze czynności

  Witamy w systemie A-Navi Dziękujemy za wybór zaawansowanego systemu nawigacji ("systemu A-Navi") w charakterze nawigacji samochodowej w Europie. Niniejsza instrukc ...

  Categorie