Chevrolet Captiva: Elementy urządzenia

Przegląd systemu nawigacji


Panel kontrolny

 1. NAVI : Nawigacja
 2. MENU : Menu główne
 3. TRIP : Informacje dotyczące jazdy
 4. DIM : Przełącza ekran pomiędzy trybem dziennym i nocnym.
 5. Gniazdo kart SD

Przegląd systemu nawigacji


Kierownica

 1. Włączanie i wyłączanie systemu
 2. Przechodzenie do następnej stacji radiowej lub utworu Przechodzenie do następnej stacji radiowej w bieżącym zakresie lub do następnego utworu muzycznego
 3. Zmienianie trybów Przełączanie pomiędzy trybami AM, FM, CD, AUX, NAVI i Multimedia poprzez każdorazowe naciśnięcie przycisku.
 4. Regulacja głośności
Przestroga

Przełącznik na kierownicy występuje tylko w wybranych wersjach samochodu.

 • W przypadku wielokrotnego naciskania przycisków MODE lub SEEK w krótkich odstępach czasu może dojść do przeciążenia procesora i zawieszenia systemu.

Podstawowa obsługa

Przegląd systemu nawigacji


Uruchamianie systemu

System nawigacyjny jest uruchamiany w momencie ustawienia wyłącznika zapłonu w położeniu ACC lub ON. Po uruchomieniu systemu wyświetlany jest ostatnio wybrany tryb.

Wraz z wyłączeniem silnika zostaje wyłączone zasilanie. Po wyłączeniu silnika system działa przez 30 sekund w celu zapisania danych.

Przestroga
 • Podczas wyłączania silnika zapisywany jest ostatnio wybrany tryb.
 • W razie uruchomienia systemu w ciągu 30 sekund od wyciągnięcia kluczyka, system nie będzie wymagał pełnego czasu rozruchowego.
 • W celu ponownego uruchomienia systemu nacisnąć jednocześnie przyciski MENU i TRIP i przytrzymać przez 10 sekund. Zwolnić przyciski, gdy system zacznie się ponownie uruchamiać.

  Przegląd systemu nawigacji

  Wprowadzenie 1. Pierwsze czynności Informacje dotyczące bezpieczeństwa Przed przystąpieniem do korzystania z systemu nawigacyjnego prosimy zapoznać si ...

  Elementy sterujące systemu

  System nawigacyjny został wyposażony w wymienione poniżej przyciski. NAVI : Nawigacja MENU : Menu główne TRIP : Informacje dotyczące ...

  Categorie