Mercedes-Benz GLA: Tankowanie

Ręczne przełączanie biegów

Wskazówki ogólne Biegi można zmieniać samodzielnie za pomocą manetek zmiany biegów przy kierownicy. Skrzynia biegów musi znajdowa ...

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE Paliwa są wysoce łatwopalne. Niewłaściwe obchodzenie się z nimi grozi pożarem lub eksplozją! Należy bezwzg ...

Categorie