Mercedes-Benz GLA: Tankowanie

Informacje ogólne

Należy przestrzegać ważnych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

Jeśli pojazd jest odblokowywany lub blokowany kluczykiem, pokrywa wlewu paliwa odblokowuje lub blokuje się automatycznie.

Położenie pokrywy wlewu paliwa jest sygnalizowane na zintegrowanej tablicy wskaźników .
Strzałka przy dystrybutorze paliwa wskazuje stronę pojazdu.

Tankowanie

Po wewnętrznej stronie korka wlewu paliwa znajdują się informacje na temat zalecanego paliwa.   

Otwieranie pokrywy wlewu paliwa

Tankowanie


Otwieranie pokrywy wlewu paliwa

Tabela z wartościami ciśnienia w oponach

Wkładanie korka wlewu paliwa

Znak informacyjny dot. rodzaju paliwa, który należy zatankować

- Wyłączyć silnik.

- Wyciągnąć kluczyk ze stacyjki.

lub, w przypadku pojazdów z funkcją zapłonu KEYLESS-GO lub z KEYLESS-GO:

- Otworzyć drzwi kierowcy.

 • Układy elektroniczne pojazdu znajdują się teraz w położeniu .
  To położenie oznacza "kluczyk wyjęty".

  - Nacisnąć pokrywę wlewu paliwa w kierunku wskazywanym strzałką .

 • Pokrywa wlewu paliwa odchyla się.

  - Obrócić korek wlewu paliwa w lewo i zdjąć.

  - Zaczepić korek wlewu paliwa we wsporniku po wewnętrznej stronie pokrywy wlewu paliwa .

  - Wsunąć króciec wlewowy pistoletu do napełniania całkowicie do kanału wlewu paliwa, zaczepić i zatankować.

  - Napełniać zbiornik paliwa do momentu, aż pistolet do napełniania wyłączy się.

  Info 

  Po pierwszym automatycznym wyłączeniu pistoletu do napełniania nie wlewać więcej paliwa. W przeciwnym razie paliwo może wyciekać.

  Pojazdy z silnikiem wysokoprężnym: kanał wlewu paliwa jest przeznaczony do tankowania z dystrybutorów oleju napędowego.

  Pojazdy z silnikiem wysokoprężnym: jeśli zbiornik paliwa został całkowicie opróżniony, zatankować co najmniej 5 l oleju napędowego.

  Pojazdy z silnikiem wysokoprężnym: w przypadku tankowania z kanistra należy używać króćca wlewowego o dużej średnicy do pojazdów z silnikiem wysokoprężnym.

  W przeciwnym razie nie będzie można wsunąć króćca wlewowego do kanału wlewu paliwa.   

  Zamykanie pokrywy wlewu paliwa

  - Założyć korek wlewu paliwa na kanał wlewu paliwa i przekręcić w prawo, aż zablokuje się w słyszalny sposób.

  - Zamknąć pokrywę wlewu paliwa.

  Zamknąć pokrywę wlewu paliwa przed zablokowaniem pojazdu.

   Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

   OSTRZEŻENIE Paliwa są wysoce łatwopalne. Niewłaściwe obchodzenie się z nimi grozi pożarem lub eksplozją! Należy bezwzg ...

   Problemy z paliwem i zbiornikiem paliwa

   Problem Możliwe przyczyny/skutki i ► rozwiązania Z pojazdu wycieka paliwo. Przewód paliwowy ...

  • Categorie