Mercedes-Benz GLA: Ręczne przełączanie biegów

Wskazówki ogólne

Biegi można zmieniać samodzielnie za pomocą manetek zmiany biegów przy kierownicy. Skrzynia biegów musi znajdować się w położeniu .

Jeśli jest to dopuszczalne, w zależności od pociągniętej manetki zmiany biegów przy kierownicy automatyczna skrzynia biegów przełącza się natychmiast na następny niższy lub wyższy bieg.

Pojazdy Mercedes-AMG: w celu korzystania z manualnej zmiany biegów do dyspozycji są dwie możliwości:
 • ustawienie krótkotrwałe
 • ustawienie stałe
Jeśli funkcja manualnej zmiany biegów zostaje aktywowana, na wyświetlaczu wielofunkcyjnym wyświetlany jest zamiast położenia skrzyni biegów
aktualny bieg.

Gdy funkcja manualnej zmiany biegów zostanie wyłączona, biegi są ponownie przełączane automatycznie.

Ustawienie krótkotrwałe

Ustawienie krótkotrwałe

- Włączanie: Przełączyć dźwignię wybierania biegów DIRECT SELECT w położenie .

- Pociągnąć za manetkę zmiany biegów przy kierownicy
lub .

Ustawienie krótkotrwałe pozostaje aktywne przez określony czas. W określonych warunkach ten minimalny czas jest wydłużany, np. w przypadku przyspieszenia poprzecznego, w fazie hamowania silnikiem lub podczas jazdy przez stromy teren.

- Włączanie: Pociągnąć za manetkę zmiany biegów przy kierownicy
i przytrzymać.

lub

- Za pomocą dźwigni wybierania biegów DIRECT SELECT wybrać położenie skrzyni biegów.

lub

- Wszystkie pojazdy (oprócz pojazdów Mercedes-AMG): za pomocą przycisku DYNAMIC SELECT przełączyć program jazdy.

Pojazdy Mercedes-AMG: za pomocą kontrolera DYNAMIC SELECT przełączyć program jazdy.

Ustawienie stałe (pojazdy Mercedes-AMG)

Ustawienie stałe (pojazdy Mercedes-AMG)

- Aktywowanie: Ustawić dźwignię wybierania biegów w położeniu .

- Nacisnąć przycisk .

- Wyłączanie: Nacisnąć przycisk .

lub

- Jeśli w programie jazdy I wybrane zostało ustawienie D (automatyczna zmiana biegów): za pomocą kontrolera DYNAMIC SELECT przełączyć na program jazdy I.

Przełączanie

Wskazówka

Pojazdy Mercedes-AMG: Automatyczna skrzynia biegów nie zmienia samoczynnie przełożenia na wyższe również po osiągnięciu granicznej prędkości obrotowej silnika. Osiągnięcie przez silnik granicznej prędkości obrotowej powoduje odcięcie dopływu benzyny w celu zabezpieczenia przed skutkami nadmiernych obrotów. Należy bezwzględnie zwracać uwagę, aby prędkość obrotowa silnika nie osiągała czerwonego zakresu w obrotomierzu. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia silnika.


Przełączanie

- Zmiana biegu na wyższy: Pociągnąć za manetkę zmiany biegów przy kierownicy .
 • Automatyczna skrzynia biegów przełączy się na następny, wyższy bieg.

  Wszystkie pojazdy (oprócz pojazdów Mercedes-AMG): Jeśli osiągnięta jest górna granica prędkości obrotowej silnika na aktualnie włączonym biegu i kierowca nadal wciska pedał gazu, automatyczna skrzynia biegów przełącza się samoczynnie na wyższy bieg w celu ochrony silnika.

  - Zmiana biegu na niższy: Pociągnąć za manetkę zmiany biegów .

 • Automatyczna skrzynia biegów przełączy się na następny, niższy bieg.

  Podczas jazdy bezwładnościowej biegi są automatycznie zmieniane na niższe.

  Jeśli w przypadku zmiany biegu na niższy zostałaby przekroczona maksymalna prędkość obrotowa silnika, automatyczna skrzynia biegów nie zostaje przełączona na niższy bieg w celu ochrony silnika.

  Zalecenie zmiany biegu

  Zalecenie zmiany biegu

  Zmiana biegów zgodnie z zaleceniami umożliwia ograniczenie zużycia paliwa. Zalecany bieg jest przedstawiany na wyświetlaczu wielofunkcyjnym.

  - Gdy na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawi się zalecenie zmiany biegu ,
  włączyć odpowiedni bieg .

  Zmiana biegu na wyższy (pojazdy Mercedes-AMG)

  Wskazówka

  Automatyczna skrzynia biegów nie przełącza się automatycznie na wyższy bieg w trybie ręcznej zmiany biegów również po osiągnięciu granicznej prędkości obrotowej silnika. Po osiągnięciu granicznej prędkości obrotowej silnika następuje odcięcie dopływu benzyny w celu zabezpieczenia przed skutkami nadmiernych obrotów. Należy bezwzględnie zwracać uwagę, aby prędkość obrotowa silnika nie osiągała czerwonego zakresu w obrotomierzu. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia silnika.


  Zmiana biegu na wyższy (pojazdy Mercedes-AMG)

  Przed osiągnięciem przez silnik zakresu prędkości obrotowej oznaczonego w obrotomierzu na czerwono, na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się zalecenie zmiany biegu na wyższy.

  - Gdy na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawi komunikat ,
  włączyć odpowiedni bieg .
    

  Kick-down

  - W celu osiągnięcia maksymalnego przyspieszenia wcisnąć pedał gazu poza punkt oporu.
 • Automatyczna skrzynia biegów przełączy bieg na niższy, uwzględniając aktualną prędkość obrotową silnika.

  - Po osiągnięciu żądanej prędkości przełączyć bieg na wyższy.

  Podczas gdy funkcja kick-down jest aktywna, nie można przełączać biegów za pomocą manetek przy kierownicy.

  Po pełnym wciśnięciu pedału gazu i osiągnięciu maksymalnej prędkości obrotowej automatyczna skrzynia biegów przełącza się na wyższy bieg, Zabezpiecza to silnik przed skutkami nadmiernej prędkości obrotowej.

  Pojazdy Mercedes-AMG: Funkcja kick-down jest możliwa tylko w krótkim programie manualnej zmiany biegów M. W przypadku stałego włączenia ręcznego programu jazdy M funkcja kick-down nie jest możliwa.

  Problemy ze skrzynią biegów

  Problem Możliwe przyczyny/skutki i ► rozwiązania
  Problemy ze zmianą biegów. Wyciek oleju ze skrzyni biegów.

  - Niezwłocznie zlecić sprawdzenie skrzyni biegów w fachowym serwisie.

  Pogorszenie możliwości przyspieszania.

  Brak możliwości włączania wszystkich biegów.

  Nie można włączyć biegu wstecznego.
  Skrzynia biegów pracuje w trybie awaryjnym.

  - Zatrzymać pojazd.

  - Przełączyć skrzynię biegów w położenie .

  - Wyłączyć silnik.

  - Odczekać co najmniej dziesięć sekund przed ponownym rozruchem silnika.

  - Przełączyć skrzynię biegów w położenie .

  - Niezwłocznie zlecić sprawdzenie skrzyni biegów w fachowym serwisie.

   Programy jazdy

   Wszystkie pojazdy (oprócz pojazdów Mercedes-AMG) Program jazdy C (Comfort) Program jazdy C cechują następujące właściwości: ...

  • Categorie