Mercedes-Benz GLA: Fotele

Prawidłowa pozycja fotela kierowcy

OSTRZEŻENIEDo utraty kontroli nad pojazdem może dojść wskutek ustawiania fotela kierowcy, zagłówka, kierownicy lub lusterek podc ...

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIEGdy fotele są ustawiane przez dzieci, dzieci mogą się przy tym zakleszczyć, szczególnie w sytuacji, gdy pozostają bez ...

Categorie