Mercedes-Benz GLA: Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Mercedes-Benz GLA –> Mercedes-Benz GLA - Instrukcja Obslugi –> Fotele, kierownica i lusterka –> Fotele –> Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Gdy fotele są ustawiane przez dzieci, dzieci mogą się przy tym zakleszczyć, szczególnie w sytuacji, gdy pozostają bez opieki. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

Wysiadając z pojazdu, należy zawsze zabrać ze sobą kluczyk i zablokować drzwi pojazdu. Dotyczy to również cyfrowego kluczyka, jeśli włączona jest funkcja "Cyfrowy kluczyk" za pomocą Mercedes me connect. Nie należy pozostawiać dzieci w pojeździe bez opieki.


Położenie foteli można regulować również po wyjęciu kluczyka ze stacyjki.

OSTRZEŻENIE

Podczas ustawiania fotela może dojść do zakleszczenia pasażera pojazdu, np. przy prowadnicy fotela. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

Należy upewnić się, że podczas ustawiania fotela nikt nie znajduje się w obszarze ruchu fotela.


OSTRZEŻENIE

Jeśli fotel kierowcy nie jest zablokowany, może się przesunąć do przodu aż do następnej blokady, np. podczas hamowania lub gwałtownej zmiany kierunku. W konsekwencji kierowca zostaje dociśnięty przez niezablokowany fotel kierowcy do pasa bezpieczeństwa.

W rezultacie kierowca może utracić kontrolę nad pojazdem. Pas bezpieczeństwa może nie spełniać wtedy przewidzianej funkcji zabezpieczającej i być przyczyną dodatkowych obrażeń.

Istnieje ryzyko obrażeń i wypadku!

Przed rozpoczęciem każdej jazdy należy upewnić się, że fotel kierowcy jest zablokowany.


Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa zawartych w rozdziałach "Poduszki powietrzne"  oraz "Dzieci w pojeździe".

OSTRZEŻENIE

Jeśli fotel kierowcy nie jest zablokowany, w czasie jazdy może się nieoczekiwanie przesuwać. W wyniku tego można utracić kontrolę nad pojazdem. Istnieje ryzyko wypadku!

Dlatego przed uruchomieniem silnika należy upewnić się, że fotel kierowcy jest zablokowany.


OSTRZEŻENIE

Do utraty kontroli nad pojazdem może dojść wskutek
 • ustawiania fotela kierowcy, zagłówka, kierownicy lub lusterek podczas jazdy
 • zakładania pasa bezpieczeństwa podczas jazdy.
Istnieje ryzyko wypadku!

Przed uruchomieniem silnika należy ustawić fotel kierowcy, zagłówek, kierownicę i lusterka oraz zapiąć pas bezpieczeństwa.


OSTRZEŻENIE

W przypadku nieuważnego ustawiania wysokości fotela kierowca lub inni pasażerowie mogą zostać zakleszczeni i doznać przy tym obrażeń. W szczególności dzieci mogą w sposób niezamierzony nacisnąć przyciski elektrycznej regulacji foteli, w wyniku czego mogą zostać zakleszczone. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

Należy zwracać uwagę, aby ręce lub inne części ciała podczas ruchu fotela nie znajdowała się pod dźwignią systemu regulacji fotela.


Wskazówka

W celu uniknięcia uszkodzenia foteli i ogrzewania foteli należy przestrzegać następujących wskazówek:

 • Nie rozlewać żadnych płynów na fotele. W przypadku rozlania jakichkolwiek płynów na fotele należy je możliwie jak najszybciej wysuszyć.
 • Jeśli obicia foteli są wilgotne lub mokre, nie włączać ogrzewania foteli. Nie wykorzystywać ogrzewania foteli również do osuszania foteli.
 • Czyścić obicia foteli zgodnie z zaleceniami podanymi w rozdziale "Pielęgnacja wnętrza".
 • Nie przewozić ciężkich bagaży na fotelach. Nie kłaść również ostrych przedmiotów na powierzchniach siedzisk, np. noży, gwoździ lub narzędzi. Wykorzystywać fotele w miarę możliwości tylko do przewozu osób.
 • Podczas korzystania z ogrzewania foteli nie przykrywać foteli materiałami izolacyjnymi, np. kocami, płaszczami, torbami, pokrowcami ochronnymi, fotelikami dziecięcymi lub podstawkami dla dzieci.
 • Jeśli ogrzewanie foteli jest włączone, powierzchnia foteli może zostać uszkodzona przez przedmioty umieszczone na fotelach, np. siedziska, foteliki dziecięce i pokrowce ochronne, które nie są dopuszczone do stosowania w pojazdach marki Mercedes-Benz.

Upewnić się, że podczas cofania foteli we wnęce na nogi, pod lub za fotelem nie znajdują się żadne przedmioty. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że dojdzie do uszkodzenia foteli i/ lub tych przedmiotów.


Info 

Dalsze informacje:
 • powiększenie przestrzeni bagażowej (składanie foteli tylnych) 

  Fotele

  ...

  Mechaniczne ustawianie fotela

  Pojazdy bez pakietu foteli komfortowych W kierunku wzdłużnym: - Unieść dźwignię i ...

  Categorie