Mercedes-Benz GLA: Włączanie/wyłączanie ogrzewania fotela

Mercedes-Benz GLA –> Mercedes-Benz GLA - Instrukcja Obslugi –> Fotele, kierownica i lusterka –> Fotele –> Włączanie/wyłączanie ogrzewania fotela

Włączanie lub wyłączanie

OSTRZEŻENIE

W przypadku ponownego włączenia ogrzewania fotela poduszka i oparcie fotela mogą być bardzo gorące. W przypadku ograniczonego odczuwania temperatury lub ograniczonej możliwości reakcji na podwyższone temperatury może mieć to negatywny wpływ na zdrowie lub nawet skutkować obrażeniami o charakterze poparzeń. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

Dlatego nie należy włączać ponownie ogrzewania foteli.


Wskazówka

Jeśli ogrzewanie foteli jest włączone, powierzchnia foteli może zostać uszkodzona przez przedmioty umieszczone na fotelach, np. poduszki foteli, foteliki dziecięce i pokrowce, które nie są dopuszczone do stosowania w pojazdach marki Mercedes-Benz.

Upewnić się, że w przypadku włączonego ogrzewania foteli nie znajdują się na fotelach żadne przedmioty.

 Włączanie/wyłączanie ogrzewania fotela

Trzy czerwone lampki kontrolne w przycisku informują, który stopień ogrzewania jest włączony.

Po upływie ok. ośmiu minut następuje automatyczne przełączenie z poziomu 3 na poziom 2.

Po upływie ok. dziesięciu minut następuje automatyczne przełączenie z poziomu 2 na poziom 1.

Automatyczne wyłączenie ze stopnia 1 następuje po upływie ok. 20 minut.

- Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie
lub .

- Włączanie: Naciskać przycisk ,
aż ustawiony zostanie żądany poziom ogrzewania.

- Wyłączanie: Naciskać przycisk ,
aż wszystkie lampki kontrolne zgasną.

Info 

Przy zbyt niskim napięciu akumulatora ogrzewanie foteli może wyłączyć się automatycznie.    

Problemy z ogrzewaniem foteli

Problem Możliwe przyczyny/skutki i ► rozwiązania
Ogrzewanie foteli wyłączyło się przedwcześnie lub nie można go włączyć. Napięcie w instalacji elektrycznej jest zbyt niskie z powodu włączenia zbyt wielu odbiorników prądu.

- Wyłączyć zbędne odbiorniki, jak np. ogrzewanie szyby tylnej lub oświetlenie wewnętrzne.

 • Jeśli akumulator jest naładowany w wystarczającym stopniu, ogrzewanie foteli włącza się automatycznie ponownie.
  • Ustawianie zagłówków

   Ważne zasady bezpieczeństwa OSTRZEŻENIEDo utraty kontroli nad pojazdem może dojść wskutek ustawiania fotela kierowcy, zagł&# ...

   Kierownica

   Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa OSTRZEŻENIEDo utraty kontroli nad pojazdem może dojść wskutek ustawiania fotel ...

   Categorie