Mercedes-Benz GLA: Ustawianie zagłówków

Ważne zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Do utraty kontroli nad pojazdem może dojść wskutek
 • ustawiania fotela kierowcy, zagłówka, kierownicy lub lusterek podczas jazdy
 • zakładania pasa bezpieczeństwa podczas jazdy.
Istnieje ryzyko wypadku!

Przed uruchomieniem silnika należy ustawić fotel kierowcy, zagłówek, kierownicę i lusterka oraz zapiąć pas bezpieczeństwa.


OSTRZEŻENIE

Wymontowane lub nieprawidłowo ustawione zagłówki nie spełniają przewidzianych funkcji ochronnych. Istnieje zwiększone ryzyko urazów głowy i odcinka szyjnego kręgosłupa, np. w razie gwałtownego hamowania lub wypadku!

Należy zawsze jeździć z zamontowanymi zagłówkami. Przed jazdą należy zapewnić, aby każdy pasażer miał poprawnie ustawiony zagłówek, tak, by jego środek podpierał tył głowy na wysokości oczu.


Za pomocą funkcji regulacji wzdłużnej zagłówek należy wyregulować w ten sposób, aby znajdował się jak najbliżej tyłu głowy.

Wskazówki ogólne

W pojazdach z fotelami sportowymi nie można ustawiać przednich zagłówków oraz zewnętrznych tylnych zagłówkach.   

Manualne ustawianie zagłówków

Ustawianie wysokości zagłówków

Manualne ustawianie zagłówków

- Wyżej: Pociągnąć zagłówek do góry, aż osiągnie żądane położenie.

- Niżej: Nacisnąć przycisk odblokowania
w kierunku strzałki i wcisnąć zagłówek na dół, aż osiągnie żądane położenie.  

Ustawianie zagłówków w kierunku wzdłużnym

Manualne ustawianie zagłówków

Za pomocą tej funkcji można ustawić odległość między zagłówkiem a tyłem głowy.

- Do przodu: Pociągnąć zagłówek do przodu w kierunku strzałki aż do zablokowania.
 • Istnieje kilka pozycji zablokowania.

  - Do tyłu: Nacisnąć i przytrzymać przycisk odblokowania
  i przesunąć zagłówek do tyłu.

  - Po ustawieniu zagłówka w odpowiedniej pozycji puścić przycisk odblokowania i upewnić się, że zagłówek został zablokowany.

  Zagłówki tylne

  Ustawianie wysokości tylnych zagłówków

  Zagłówki tylne

  - Wyżej: Pociągnąć zagłówek do góry, aż do osiągnięcia żądanego położenia.

  - Niżej: Nacisnąć przycisk odblokowania
  i wcisnąć zagłówek na dół, aż do osiągnięcia żądanego położenia.   

  Demontaż i montaż tylnych zagłówków

  Tylne zewnętrzne zagłówki można demontować i montować. W pojazdach z fotelami sportowymi nie można demontować i montować tylnych zagłówków.

  Zagłówki tylne

  - W celu demontażu zagłówka przechylić oparcie nieco do przodu.

  - Demontaż: Wysunąć zagłówek do oporu do góry.

  - Nacisnąć przycisk odblokowania
  i wysunąć zagłówek z prowadnic.

  - Montaż: Założyć zagłówek w taki sposób, aby zapadki sworznia znajdowały się z lewej strony, patrząc w kierunku jazdy.

  - Wcisnąć zagłówek na dół, aż do zablokowania.  

  Ustawianie 4-punktowego podparcia kręgosłupa

  W celu uzyskania lepszego podparcia kręgosłupa można indywidualnie ustawić wypukłość oparć foteli przednich.

  Ustawianie 4-punktowego podparcia kręgosłupa


  Przesuwanie wypukłości oparcia w górę

  Zmniejszanie wypukłości oparcia

  Przesuwanie wypukłości oparcia w dół

  Zwiększanie wypukłości oparcia

  Fotel AMG Performance

  Pojazd z elektrycznie regulowanymi fotelami: W celu dostosowania profilu fotela oraz lepszej stabilizacji bocznej można indywidualnie ustawiać fotele przednie.

  Fotel AMG Performance

  Ustawianie podparć bocznych w siedzisku

  - Węższe ustawienie podparć bocznych w siedzisku: Nacisnąć przycisk .

  - Szersze ustawienie podparć bocznych w siedzisku: Nacisnąć przycisk .

  Ustawienie podparć bocznych w oparciu fotela

  - Węższe ustawienie podparć bocznych w oparciu fotela: Nacisnąć przycisk .

  - Szersze ustawienie podparć bocznych w oparciu fotela: Nacisnąć przycisk .

   Mechaniczne ustawianie fotela

   Pojazdy bez pakietu foteli komfortowych W kierunku wzdłużnym: - Unieść dźwignię i ...

   Włączanie/wyłączanie ogrzewania fotela

   Włączanie lub wyłączanie OSTRZEŻENIEW przypadku ponownego włączenia ogrzewania fotela poduszka i oparcie fotela mogą być ...

  • Categorie