Mercedes-Benz GLA: Autotest funkcji automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Jeśli po autoteście systemu nie świecą się obie lampki kontrolne PASSENGER AIR BAG OFF i PASSENGER AIR BAG ON, system ma usterkę. Poduszka powietrzna pasażera może zostać aktywowana przypadkowo lub w razie wypadku z dużym przyspieszeniem ujemnym pojazdu może nie dojść do jej aktywacji. Istnieje ryzyko obrażeń lub nawet zagrożenie życia!

W tym przypadku nie wolno korzystać z fotela pasażera. Nie montować fotelika dziecięcego na fotelu pasażera. Niezwłocznie zlecić kontrolę i naprawę funkcji automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera w fachowym serwisie.


OSTRZEŻENIE

Jeśli lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG OFF po autoteście systemu nadal się świeci, poduszka powietrzna pasażera jest wyłączona. W razie wypadku nie dojdzie do jej aktywacji. W takim przypadku poduszka powietrzna pasażera nie może zapewnić przewidzianej ochrony, jeśli np. fotel pasażera jest zajęty.

Osoba siedząca na fotelu pasażera może stykać się np. z elementami wnętrza pojazdu, w szczególności jeśli siedzi zbyt blisko tablicy rozdzielczej. Istnieje zwiększone ryzyko obrażeń lub nawet zagrożenie życia!

W przypadku zajętego fotela pasażera należy zawsze upewnić się, że
 • klasyfikacja osoby siedzącej na fotelu pasażera jest prawidłowa i poduszka powietrzna pasażera odpowiednio do osoby siedzącej na fotelu pasażera jest wyłączona lub włączona
 • osoba siedzi prawidłowo i ma właściwie zapięty pas bezpieczeństwa
 • fotel pasażera jest przestawiony maksymalnie do tyłu.
Jeśli lampka kontrolna PASSENGER AIRBAG OFF nieprawidłowo nadal się świeci, nie wolno korzystać z fotela pasażera. Nie montować fotelika dziecięcego na fotelu pasażera. Niezwłocznie zlecić kontrolę i naprawę funkcji automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera w fachowym serwisie.  

OSTRZEŻENIE

Przedmioty pomiędzy poduszką fotela a fotelikiem dziecięcym mogą zakłócać działanie funkcji automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera. W wyniku tego poduszka powietrzna pasażera może nie zapewnić przewidzianej ochrony w razie wypadku. Istnieje zwiększone ryzyko obrażeń lub nawet zagrożenie życia!

Pomiędzy poduszką fotela a fotelikiem dziecięcym nie należy umieszczać żadnych przedmiotów. Podstawa fotelika powinna zawsze całą powierzchnią przylegać do fotela pasażera. Oparcie fotelika skierowanego przodem do kierunku jazdy musi przylegać możliwie płasko do oparcia fotela pasażera. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji montażu dołączonej przez producenta fotelika dziecięcego.


Po autoteście systemu lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG OFF lub PASSENGER AIR BAG ON pokazuje status poduszki powietrznej pasażera. Gdy poduszka powietrzna pasażera jest włączona, lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG ON świeci się przez 60 sekund, a następnie wyłącza się.

Jeśli lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG ON jest wyłączona, status poduszki powietrznej pasażera sygnalizuje wyłącznie lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG OFF. Lampka kontrolna PASSENGER AIRBAG OFF może się świecić stale lub może być wyłączona.

Problemy z funkcją automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera

Należy koniecznie przestrzegać wskazówek dotyczących autotestu systemu.

Problem Możliwe przyczyny/skutki i ► rozwiązania
Lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG OFF świeci się i pozostaje włączona, chociaż fotel pasażera jest zajęty przez osobę dorosłą lub osobę o odpowiedniej posturze. Klasyfikacja osoby siedzącej na fotelu pasażera jest błędna.

- Upewnić się, że spełnione są warunki do prawidłowej klasyfikacji osoby siedzącej na fotelu pasażera.

- Jeśli lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG OFF nadal się świeci, nie wolno korzystać z fotela pasażera.

- Niezwłocznie zlecić kontrolę funkcji automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera w fachowym serwisie.

Lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG OFF nie świeci się i/lub nie pozostaje włączona.

Fotel pasażera jest

 • Pusty
 • zajęty przez fotelik dziecięcy skierowany tyłem do kierunku jazdy
Funkcja automatycznego wyłączania poduszki powietrznej ma usterkę.

- Upewnić się, że pomiędzy fotelem a fotelikiem dziecięcym nie ma żadnych przedmiotów.

- Upewnić się, że podstawa fotelika dziecięcego przylega całą powierzchnią do siedziska fotela pasażera.

- Upewnić się, że siedzisko zostało wsunięte na maksymalną głębokość.

- Podczas montażu fotelika dziecięcego zwracać uwagę, aby pas bezpieczeństwa był naprężony. Nie naciągać pasa bezpieczeństwa poprzez ustawianie fotela pasażera. Pas bezpieczeństwa oraz fotelik dziecięcy mogą być w wyniku tego zbyt mocno naprężone.

- Sprawdzić prawidłowość montażu fotelika dziecięcego.

- Upewnić się, że na fotelu nie są umieszczone żadne dodatkowe przedmioty.

- Jeśli lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG OFF pozostaje wyłączona i/lub lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG ON świeci się, na fotelu pasażera nie montować fotelika dziecięcego zwróconego tyłem do kierunku jazdy. W takim przypadku fotelik dziecięcy należy montować na odpowiednim fotelu tylnym.

- Niezwłocznie zlecić kontrolę funkcji automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera w fachowym serwisie.

  Sposób działania funkcji automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera

  Lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG ON Lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG OFF Na pods ...

  Aktywacja napinaczy pasów bezpieczeństwa i poduszek powietrznych

  Ważne zasady bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE Po aktywacji jednej z poduszek powietrznych elementy poduszki są gorące. Istnieje niebezpieczeńs ...

  Categorie