Mercedes-Benz GLA: Aktywacja napinaczy pasów bezpieczeństwa i poduszek powietrznych

Mercedes-Benz GLA –> Mercedes-Benz GLA - Instrukcja Obslugi –> Bezpieczeństwo –> Bezpieczeństwo pasażerów –> Aktywacja napinaczy pasów bezpieczeństwa i poduszek powietrznych

Ważne zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Po aktywacji jednej z poduszek powietrznych elementy poduszki są gorące. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

Dlatego nie należy dotykać elementów poduszki powietrznej. Aktywowaną poduszkę powietrzną należy niezwłocznie wymienić w fachowym serwisie.


OSTRZEŻENIE

Aktywowane pirotechnicznie napinacze pasów bezpieczeństwa nie spełniają już swojej funkcji i w związku z tym nie zapewniają przewidzianej ochrony. Istnieje zwiększone ryzyko obrażeń lub nawet zagrożenie życia!

Należy niezwłocznie zlecić sprawdzenie aktywowanych pirotechnicznie napinaczy pasów bezpieczeństwa w fachowym serwisie.


Firma Mercedes-Benz zaleca odholowanie pojazdu po wypadku do fachowego serwisu. Należy o tym pamiętać szczególnie w przypadku aktywacji napinacza pasa bezpieczeństwa lub poduszki powietrznej.

Napinanie pasa bezpieczeństwa, włączone przez PRE-SAFE w sytuacji zagrożenia, odbywa się za pomocą silnika elektrycznego. Proces ten jest odwracalny.

Aktywacji napinaczy pasów bezpieczeństwa lub poduszki powietrznej towarzyszy huk i wydzielanie się pyłu. Lampka ostrzegawcza systemu zabezpieczającego przed skutkami wypadków
świeci się.

Huk jest z zasady niegroźny dla słuchu. Wydobywający się pył jest zasadniczo nieszkodliwy dla zdrowia, jednak w przypadku osób chorych na astmę lub mających problemy z oddychaniem może wywołać krótkotrwałe problemy z oddychaniem. Jeśli jest to możliwe bez stwarzania zagrożenia, należy niezwłocznie opuścić pojazd w celu uniknięcia problemów z oddychaniem lub otworzyć okno.  

Sposób działania

W razie zderzenia moduł sterujący systemem zabezpieczającym przed skutkami wypadków w pierwszej fazie kolizji analizuje istotne dane fizyczne, jak
 • czas trwania
 • kierunek
 • intensywność
Na podstawie tej oceny moduł sterujący systemem zabezpieczającym przed skutkami wypadków aktywuje w razie zderzenia czołowego lub uderzenia w tył pojazdu napinacze pasów bezpieczeństwa.

Napinacz pasa bezpieczeństwa może zostać aktywowany tylko, gdy

 • zapłon jest włączony
 • elementy systemu zabezpieczającego przed skutkami wypadków są gotowe do działania. Dalsze informacje znajdują się w rozdziale "Lampka ostrzegawcza systemu zabezpieczającego przed skutkami wypadków".
 • na właściwym fotelu przednim klamra pasa bezpieczeństwa jest zablokowana w zaczepie pasa bezpieczeństwa.
Napinacze tylnych pasów bezpieczeństwa są aktywowane niezależnie od tego, czy pasy są zapięte, czy nie.

Jeśli moduł sterujący systemem zabezpieczającym przed skutkami wypadków rozpozna groźniejszą skalę wypadku, w określonych sytuacjach zderzenia czołowego niezależnie od siebie aktywowane są dalsze komponenty systemu zabezpieczającego przed skutkami wypadków:

 • Przednie poduszki powietrzne i kolanowa poduszka powietrzna kierowcy
 • Nadokienna poduszka powietrzna, jeśli prewencyjnie stwierdzona zostanie potrzeba dodatkowej ochrony pasażerów pojazdu oprócz pasa bezpieczeństwa
W pojazdach z funkcją automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera: w zależności od osoby siedzącej na fotelu pasażera poduszka powietrzna pasażera jest wyłączona lub włączona. Tylko przy włączonej lampce kontrolnej PASSENGER AIR BAG OFF jest wyłączona, poduszka powietrzna pasażera może się aktywować w razie wypadku. Należy przestrzegać informacji na temat lampek kontrolnych PASSENGER AIR BAG.

Pojazd jest wyposażony w dwustopniowe przednie poduszki powietrzne.

Określenie progów aktywacji napinacza pasa bezpieczeństwa oraz poduszki powietrznej odbywa się na podstawie oceny opóźnień lub przyspieszeń występujących w różnych miejscach w pojeździe. Proces ten ma charakter wyprzedzający. Aktywacja musi mieć miejsce w odpowiednim czasie, w początkowej fazie zderzenia.

Wartość opóźnienia i przyspieszenia oraz ich kierunek są zależne przede wszystkim

 • od rozkładu sił podczas zderzenia
 • od kąta zderzenia
 • od podatności pojazdu na odkształcenia
 • od właściwości obiektu, z którym nastąpiło zderzenie
Czynniki pojawiające się lub możliwe do zmierzenia dopiero po zderzeniu nie wpływają na działanie systemów zabezpieczających i nie są też podstawą do aktywacji.

Pojazd może być w znacznym stopniu zdeformowany, chociaż nie doszło do aktywacji poduszki powietrznej. Ma to miejsce w razie uderzenia w stosunkowo podatne na odkształcenie elementy, częściowo pochłaniające siłę zderzenia. Odwrotnie może dojść do aktywacji poduszki powietrznej, chociaż pojazd wykazuje tylko ograniczone odkształcenia. Taki przypadek zachodzi w przypadku uderzenia w bardzo sztywne elementy pojazdu, np. w podłużnicę, która nie absorbuje siły zderzenia.

Jeśli moduł sterujący systemem zabezpieczającym przed skutkami wypadków rozpozna zderzenie boczne, odpowiednie komponenty systemu zabezpieczającego przed skutkami wypadków są aktywowane niezależnie od siebie.

Tylko w wersjach na określone rynki lub w pojazdach z komfortowym zawieszeniem Offroad: istnieje możliwość rozpoznawania zderzenia bocznego lub dachowania. W zależności od rodzaju wypadku aktywowane są odpowiednie komponenty systemu zabezpieczającego przed skutkami wypadków niezależnie od siebie.

 • Boczne poduszki powietrzne po stronie zderzenia, niezależnie od napinacza pasa bezpieczeństwa oraz korzystania z pasa bezpieczeństwa

  Pojazdy z funkcją automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera: boczna poduszka powietrzna po stronie pasażera jest aktywowana w następujących warunkach:

  • fotel pasażera został rozpoznany jako zajęty lub
  • klamra pasa bezpieczeństwa jest zablokowana w zaczepie pasa bezpieczeństwa przy fotelu pasażera.
 • Nadokienna poduszka powietrzna po stronie zderzenia, niezależnie od korzystania z pasa bezpieczeństwa oraz niezależnie od tego, czy fotel pasażera jest zajęty
 • Napinacze pasów bezpieczeństwa, jeśli w danej sytuacji prewencyjnie stwierdzona zostanie potrzeba dodatkowej ochrony pasażerów pojazdu
 • Tylko w wersjach na określone rynki lub w pojazdach z zawieszeniem komfortowym Offroad: nadokienne poduszki powietrzne po stronie kierowcy i pasażera w określonych sytuacjach dachowania, jeśli prewencyjnie określono potrzebę dodatkowej ochrony pasażerów oprócz pasów bezpieczeństwa

Info 

Nie wszystkie poduszki powietrzne są uruchamiane podczas kolizji. Systemy poszczególnych poduszek powietrznych działają niezależnie od siebie.

Aktywacja każdego systemu jest zależna od wykrytych w pierwszej fazie kolizji okoliczności, w szczególności od przyspieszenia pojazdu oraz rodzaju zderzenia:

 • zderzenie czołowe
 • uderzenie w bok pojazdu
 • Tylko w wersjach na określone rynki lub w pojazdach z komfortowym zawieszeniem Offroad: dachowanie

  Autotest funkcji automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera

  NIEBEZPIECZEŃSTWO Jeśli po autoteście systemu nie świecą się obie lampki kontrolne PASSENGER AIR BAG OFF i PASSENGER AIR BAG ON, syst ...

  PRE-SAFE (system prewencyjnej ochrony pasażerów)

  Wprowadzenie System prewencyjnej ochrony pasażerów PRE-SAFE uruchamia w sytuacjach zagrożenia odpowiednie środki zapobiegawcze, służą ...

  Categorie