Mercedes-Benz GLA: PRE-SAFE (system prewencyjnej ochrony pasażerów)

Mercedes-Benz GLA –> Mercedes-Benz GLA - Instrukcja Obslugi –> Bezpieczeństwo –> Bezpieczeństwo pasażerów –> PRE-SAFE (system prewencyjnej ochrony pasażerów)

Wprowadzenie

System prewencyjnej ochrony pasażerów PRE-SAFE uruchamia w sytuacjach zagrożenia odpowiednie środki zapobiegawcze, służące ochronie osób znajdujących się w pojeździe.  

Ważne zasady bezpieczeństwa

Wskazówka 

Należy zapewnić, aby we wnękach na nogi lub za fotelami nie było żadnych przedmiotów. W przeciwnym razie przy zadziałaniu funkcji PRE-SAFE istnieje ryzyko uszkodzenia foteli i/ lub tych przedmiotów.


Niezależnie od tego czy pojazd jest wyposażony w system PRE-SAFE, nie można wykluczyć możliwości obrażeń w razie wypadku. Styl jazdy należy zawsze dostosowywać do aktualnej sytuacji i warunków na drodze i zachowywać bezpieczną odległość od innych pojazdów. Stale śledzić sytuację na drodze.

Działanie

PRE-SAFE reaguje
 • w sytuacjach hamowania awaryjnego, np. jeśli system BAS jest aktywowany.
 • w przypadku dużej podsterowności lub nadsterowności pojazdu w krytycznych sytuacjach w wyniku przekroczenia granic fizycznych.
 • gdy następuje ingerencja asystenta hamowania
W zależności od rodzaju rozpoznanego zagrożenia, system PRE-SAFE uruchamia następujące funkcje ochronne:
 • Przednie pasy bezpieczeństwa zostają wstępnie naprężone.
 • Gdy dochodzi do poślizgu, następuje przymknięcie okien bocznych i otwieranego dachu panoramicznego.
 • W pojeździe z funkcją pamięci ustawień: jeśli przedni fotel pasażera jest w niekorzystnym położeniu, zostaje on przestawiony w bezpieczniejszą pozycję.
Gdy uda się zapobiec wypadkowi, system PRE-SAFE zwalnia prewencyjne napięcie pasów bezpieczeństwa. Można wówczas przywrócić wszystkie poprzednie ustawienia.

Jeśli naprężenie pasa bezpieczeństwa nie zmniejszy się:

- Podczas postoju pojazdu cofnąć nieco oparcie fotela lub fotel.
 • Blokada zostanie zwolniona i naprężenie taśmy pasa zmniejszy się.

  Dostosowanie pasa bezpieczeństwa jest funkcją komfortową systemu PRE-SAFE. Informacje na temat funkcji komfortowej znajdują się w rozdziale "Dopasowanie pasa bezpieczeństwa".

  Automatyczne działania po wypadku

  Bezpośrednio po zderzeniu, w zależności od rodzaju zderzenia i jego skutków, mogą zostać zainicjowane następujące działania:
  • włączenie świateł awaryjnych
  • włączenie oświetlenia awaryjnego
  • odblokowanie drzwi pojazdu
  • opuszczenie przednich okien bocznych
  • wyłączenie silnika i odcięcie dopływu paliwa
  • pojazdy z systemem telefonu alarmowego Mercedes-Benz: automatyczne połączenie alarmowe

   Aktywacja napinaczy pasów bezpieczeństwa i poduszek powietrznych

   Ważne zasady bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE Po aktywacji jednej z poduszek powietrznych elementy poduszki są gorące. Istnieje niebezpieczeńs ...

  • Categorie