Mercedes-Benz GLA: Sposób działania funkcji automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera

Mercedes-Benz GLA –> Mercedes-Benz GLA - Instrukcja Obslugi –> Bezpieczeństwo –> Bezpieczeństwo pasażerów –> Funkcja automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera –> Sposób działania funkcji automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera

Sposób działania funkcji automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera


Lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG ON

Lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG OFF

Na podstawie lampek kontrolnych można rozpoznać, czy poduszka powietrzna pasażera jest wyłączona lub aktywna.

- Nacisnąć raz lub dwa razy przycisk Start-Stop lub przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie
lub .

 • System wykonuje autotest.

  Lampki kontrolne PASSENGER AIR BAG OFF oraz PASSENGER AIR BAG ON muszą się świecić równocześnie przez około sześć sekund.

  Następnie lampki kontrolne sygnalizują status poduszki powietrznej pasażera.

  • PASSENGER AIR BAG ON świeci się przez 60 sekund, następnie obie lampki kontrolne PASSENGER AIR BAG ON i OFF nie świecą się: poduszka powietrzna pasażera jest aktywna i może zadziałać w razie wypadku.
  • PASSENGER AIR BAG OFF świeci się: poduszka powietrzna pasażera jest wyłączona. W razie wypadku nie jest aktywowana.
  Jeśli lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG ON jest wyłączona, status poduszki powietrznej pasażera sygnalizuje wyłącznie lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG OFF. Lampka kontrolna PASSENGER AIRBAG OFF może się świecić lub nie.

  Jeśli status poduszki powietrznej pasażera zmieni się podczas jazdy, w zestawie wskaźników może być wyświetlany komunikat dotyczący poduszki powietrznej. W przypadku zajętego fotela pasażera należy zawsze zwracać uwagę na lampkę kontrolną PASSENGER AIR BAG OFF. Przed oraz podczas jazdy należy zwracać uwagę na prawidłowy status poduszki powietrznej pasażera.

  Osoba siedząca na fotelu pasażera musi
  • mieć prawidłowo zapięty pas bezpieczeństwa
  • przyjąć możliwie pionową pozycję w fotelu, opierając się plecami o oparcie
  • siedzieć w miarę możliwości w taki sposób, aby stopy znajdowały się na podłodze.
  Jeśli pasażera nie przestrzega powyższych zasad, może to mieć wpływ na działanie funkcji automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera, np. ponieważ pasażer
  • przemieści swój ciężar poprzez oparcie się o podłokietnik w pojeździe
  • siedzi w taki sposób, że jego ciężar jest podniesiony przez siedzisko.
  Poduszka powietrzna pasażera w wyniku takiego lub podobnego działania może zostać błędnie wyłączona. W tym przypadku lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG OFF świeci się stale. W takiej sytuacji w razie wypadku nie dojdzie do aktywacji poduszki powietrznej pasażera.

  OSTRZEŻENIE

  Jeśli lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG OFF świeci się, poduszka powietrzna pasażera jest wyłączona. W razie wypadku nie dochodzi do jej aktywacji i nie może zapewnić przewidzianej ochrony. Osoba siedząca na fotelu pasażera może stykać się np. w elementami wnętrza pojazdu, w szczególności jeśli siedzi zbyt blisko tablicy rozdzielczej. Istnieje zwiększone ryzyko obrażeń lub nawet zagrożenie życia!

  W przypadku zajętego fotela należy zawsze upewnić się, że

  • klasyfikacja osoby siedzącej na fotelu pasażera jest prawidłowa i poduszka powietrzna pasażera odpowiednio do osoby siedzącej na fotelu pasażera jest wyłączona lub włączona
  • fotel pasażera jest przestawiony maksymalnie do tyłu
  • pasażer siedzi prawidłowo.
  Przed oraz podczas jazdy należy zwracać uwagę na prawidłowy status poduszki powietrznej pasażera.  

  OSTRZEŻENIE

  Jeśli jest zabezpieczane dziecko w foteliku dziecięcym, skierowanym tyłem do kierunku jazdy, na fotelu pasażera z przodu i lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG OFF jest wyłączona, poduszka powietrzna pasażera z przodu może się uruchomić w razie wypadku. Dziecko może zostać uderzone przez poduszkę powietrzną. Istnieje zwiększone ryzyko obrażeń lub nawet zagrożenie życia!

  W tym przypadku należy zawsze upewnić się, że poduszka powietrzna pasażera jest wyłączona. Lampka kontrolna PASSENGER AIRBAG OFF musi się świecić.

  NIGDY nie należy używać fotelika dziecięcego, skierowanego tyłem do kierunku jazdy, na fotelu z AKTYWNĄ PRZEDNIĄ PODUSZKĄ POWIETRZNĄ. Może to prowadzić do ŚMIERCI LUB CIĘŻKICH OBRAŻEŃ u dzieci.  

  Jeśli lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG OFF pozostaje wyłączona, na fotelu pasażera nie należy montować fotelika dziecięcego skierowanego tyłem do kierunku jazdy.

  OSTRZEŻENIE

  Jeśli na fotelu pasażera jest przewożone dziecko w foteliku dziecięcym zwróconym przodem do kierunku jazdy i fotel jest ustawiony zbyt blisko tablicy rozdzielczej, w razie wypadku dziecko może
  • np. zetknąć się z elementami wyposażenia wnętrza pojazdu, gdy lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG OFF świeci się
  • zostać uderzone poduszką powietrzną, gdy lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG OFF jest wyłączona.
  Istnieje zwiększone ryzyko obrażeń lub nawet zagrożenie życia!

  Przesunąć fotel pasażera maksymalnie do tyłu i całkowicie obniżyć głębokość poduszki fotela. Należy przy tym stale zwracać uwagę na prawidłowy przebieg pasa bezpieczeństwa od wylotu pasa bezpieczeństwa do prowadnicy pasa bezpieczeństwa w foteliku dziecięcym. Taśma pasa bezpieczeństwa musi przebiegać od wylotu pasa bezpieczeństwa do przodu i do dołu. W razie potrzeby ustawić odpowiednio wylot pasa bezpieczeństwa oraz fotel pasażera. Należy zawsze przestrzegać instrukcji montażu dołączonej przez producenta fotelika dziecięcego.


  Należy też zawsze przestrzegać specyficznych informacji, dotyczących właściwej pozycji fotelika dziecięcego w pojeździe.

  Gdy funkcja automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera stwierdzi, że
  • fotel pasażera nie jest zajęty, lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG OFF po autoteście systemu świeci się stale. Sygnalizuje to wyłączenie poduszki powietrznej pasażera.
  • fotel pasażera jest zajęty przez dziecko zabezpieczone w foteliku dziecięcym skierowanym tyłem do kierunku jazdy, lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG OFF po autoteście systemu świeci się stale. Sygnalizuje to wyłączenie poduszki powietrznej pasażera.

   Ale również w przypadku dziecka zabezpieczonego w foteliku dziecięcym skierowanym tyłem do kierunku jazdy, lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG OFF może zgasnąć po autoteście systemu. Sygnalizuje to włączenie poduszki powietrznej pasażera. Wynik klasyfikacji zależy m.in. od fotelika dziecięcego i postury dziecka. W takim przypadku fotelik dziecięcy należy montować na odpowiednim fotelu tylnym.

  • Fotel pasażera jest zajęty przez dziecko zabezpieczone w foteliku dziecięcym skierowanym przodem do kierunku jazdy, lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG OFF po autoteście systemu świeci się stale lub gaśnie w zależności od wyniku klasyfikacji. Wynik klasyfikacji zależy m.in. od fotelika dziecięcego i postury dziecka.

   Przesunąć fotel pasażera maksymalnie do tyłu. Należy zawsze przestrzegać wskazówek zawartych w rozdziale "Fotelik dziecięcy na fotelu pasażera"  oraz "Odpowiedni montaż fotelika dziecięcego". Alternatywnie fotelik dziecięcy można montować na odpowiednim fotelu tylnym.

  • Fotel pasażera jest zajęty przez osobę o niewielkiej posturze (np. nastolatka lub osobę dorosłą o niewielkim wzroście), lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG OFF po autoteście systemu w zależności od wyniku klasyfikacji świeci się stale lub wyłącza się.
   • Jeśli lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG OFF jest wyłączona, przesunąć fotel pasażera maksymalnie do tyłu. Alternatywnie osoba o niewielkim wzroście może usiąść na fotelu tylnym.
   • Jeśli lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG OFF świeci się, osoba o niewielkim wzroście nie powinna korzystać z fotela pasażera.
  • Fotel pasażera jest zajęty przez osobę dorosłą lub osobę o odpowiedniej posturze, lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG OFF wyłącza się po autoteście systemu. Sygnalizuje to włączenie poduszki powietrznej pasażera.
  Jeśli w pojeździe przewożone jest dziecko, należy koniecznie przestrzegać wskazówek zawartych w rozdziale "Dziecko w pojeździe".

  Jeśli występuje usterka funkcji automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera, równocześnie świecą się czerwona lampka ostrzegawcza układu zabiegającego przed skutkami wypadków
  w zestawie wskaźników oraz lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG OFF. W takim przypadku poduszka powietrzna pasażera jest wyłączona i nie zostanie uruchomiona w razie wypadku. Niezwłocznie zlecić kontrolę i naprawę funkcji automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera w fachowym serwisie. Firma Daimler AG zaleca skorzystanie z usług ASO Mercedes-Benz.

  Jeśli fotel pasażera, pokrowiec lub tapicerka są uszkodzone, należy zlecić wykonanie koniecznych prac w fachowym serwisie. Firma Daimler AG zaleca skorzystanie z usług ASO Mercedes-Benz.

  Ze względów bezpieczeństwa zalecamy korzystanie wyłącznie z fotelików dziecięcych, które zostały sprawdzone i dopuszczone do stosowania w pojazdach marki Mercedes-Benz z funkcją automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera.

   Funkcja automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera

   Wprowadzenie W celu rozpoznania fotelika dziecięcego na fotelu pasażera funkcja automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera ...

   Autotest funkcji automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera

   NIEBEZPIECZEŃSTWO Jeśli po autoteście systemu nie świecą się obie lampki kontrolne PASSENGER AIR BAG OFF i PASSENGER AIR BAG ON, syst ...

  • Categorie