Mercedes-Benz GLA: Aktywny asystent regulacji odległości DISTRONIC

Mercedes-Benz GLA –> Mercedes-Benz GLA - Instrukcja Obslugi –> Jazda i parkowanie –> Układy ułatwiające jazdę –> Aktywny asystent regulacji odległości DISTRONIC

Wskazówki ogólne

Aktywny asystent regulacji odległości DISTRONIC reguluje prędkość i utrzymuje automatycznie odstęp od rozpoznanego pojazdu poprzedzającego. System wykrywa pojazdy za pomocą czujników radarowych. W przypadku grożącego przekroczenia ustawionej prędkości lub ustawionego odstępu od poprzedzającego pojazdu aktywny asystent regulacji odległości DISTRONIC hamuje automatycznie.

Jeśli aktywny asystent regulacji odległości DISTRONIC rozpoznał ryzyko najechania na przeszkodę, zostaje wydane ostrzeżenie optyczne i akustyczne. Bez ingerencji kierowcy aktywny asystent regulacji odległości DISTRONIC nie jest w stanie zapobiec kolizji. Słychać wówczas przerywany dźwięk ostrzegawczy i włącza się lampka ostrzegawcza funkcji ostrzegania o odległości na zintegrowanej tablicy wskaźników. Należy niezwłocznie zahamować, aby zwiększyć odstęp od poprzedzającego pojazdu lub ominąć przeszkodę, jeśli jest to możliwe bez stwarzania zagrożenia.

Aktywny asystent regulacji odległości DISTRONIC działa w zakresie prędkości od 0 km/h do 200 km/h.

Podczas zjazdów z długich i stromych wzniesień należy odpowiednio wcześnie włączyć niższy bieg. Dotyczy to w szczególności pojazdu obciążonego ładunkiem. Zapewni to wykorzystanie efektu hamowania silnikiem. Dzięki temu układ hamulcowy jest mniej obciążany, co zapobiega przegrzaniu i w związku z tym przedwczesnemu zużyciu okładzin hamulcowych.

Nie należy korzystać z aktywnego asystenta regulacji odległości DISTRONIC na drodze o dużym nachyleniu i na dużych wzniesieniach.

Jeśli aktywny asystent regulacji odległości DISTRONIC ma pełnić funkcję wspomagającą, system czujników radarowych musi być sprawny.

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Aktywny asystent utrzymania odległości DISTRONIC nie reaguje na
 • pieszych i zwierzęta
 • nieruchome przeszkody na jezdni, np. zatrzymujące się i parkujące pojazdy
 • pojazdy nadjeżdżające z naprzeciwka i wyjeżdżające z przecznic
W konsekwencji aktywny asystent utrzymania odległości DISTRONIC może nie ostrzegać lub nie ingerować w takich sytuacjach. Istnieje ryzyko wypadku!

Należy stale obserwować sytuację na drodze i być przygotowanym do hamowania.


OSTRZEŻENIE

Aktywny asystent regulacji odległości DISTRONIC nie zawsze rozpoznaje innych uczestników ruchu drogowego i złożone sytuacje na drodze.

W takich przypadkach aktywny asystent regulacji odległości DISTRONIC może:

 • bez powodu ostrzegać i hamować pojazd
 • nie ostrzegać i nie ingerować
 • nieoczekiwanie przyspieszyć lub zahamować.
Istnieje niebezpieczeństwo wypadku!

Jechać ostrożnie i zachować gotowość do hamowania, zwłaszcza w przypadku ostrzeżeń sygnalizowanych przez aktywnego asystenta regulacji odległości DISTRONIC.


OSTRZEŻENIE

Aktywny asystent regulacji odległości DISTRONIC hamując pojazd wykorzystuje do 50 % maksymalnych możliwości układu hamulcowego. Jeśli takie hamowanie jest niewystarczające, aktywny asystent regulacji odległości DISTRONIC ostrzega optycznie i akustycznie. Istnieje ryzyko wypadku!

W takich przypadkach należy dostosować prędkość i zachować dostateczny odstęp.

Należy hamować samodzielnie i/lub ominąć.  

Wskazówka

Gdy aktywny asystent regulacji odległości DISTRONIC lub funkcja HOLD są włączone, w określonych sytuacjach pojazd hamuje samoczynnie.

W celu uniknięcia uszkodzeń aktywnego asystenta regulacji odległości DISTRONIC oraz funkcję HOLD należy wyłączać w następujących lub podobnych sytuacjach:
 • podczas holowania
 • w myjni

Aktywny asystent regulacji odległości DISTRONIC nie może zmniejszyć niebezpieczeństwa wypadku wynikającego z niewłaściwej techniki jazdy oraz działa w granicach określonych przez prawa fizyki. Aktywny asystent regulacji odległości DISTRONIC może nie uwzględniać warunków drogowych i pogodowych oraz sytuacji na drodze. Aktywny asystent regulacji odległości DISTRONIC pełni jedynie funkcję pomocniczą. Odpowiedzialność za zachowanie bezpiecznej odległości od innych pojazdów, prędkość, hamowanie w odpowiednim momencie oraz utrzymanie pasa ruchu spoczywa wyłącznie na kierowcy.

Z aktywnego asystenta regulacji odległości DISTRONIC nie należy korzystać:
 • w sytuacjach na drodze, gdy jazda ze stałą prędkością jest niemożliwa, np. w dużym ruchu lub na drogach o licznych zakrętach.
 • na śliskich nawierzchniach. Koła napędowe mogą stracić przyczepność w wyniku hamowania lub przyspieszania i pojazd może wpaść w poślizg.
 • przy złej widoczności, np. w wyniku mgły, silnego deszczu lub śniegu.
Aktywny asystent regulacji odległości DISTRONIC może ewentualnie nie rozpoznać jadących z przodu pojazdów jednośladowych np. skuterów albo pojazdów jadących z przesunięciem względem własnego pojazdu.

Rozpoznawanie może być ograniczone szczególnie w następujących sytuacjach:

 • przy zanieczyszczonych lub zasłoniętych czujnikach
 • podczas śnieżycy lub silnego deszczu
 • w razie zakłóceń przez inne źródła promieniowania radarowego
 • przy silnym promieniowaniu odbitym radaru, np. na zadaszonych parkingach wielokondygnacyjnych.
Jeśli aktywny asystent regulacji odległości DISTRONIC nie rozpozna poprzedzającego pojazdu, może nieoczekiwanie przyspieszyć do zapisanej prędkości.

Prędkość ta może być:

 • za duża na pasie do skrętu lub do zjazdu
 • na tyle duża na prawym pasie ruchu, że pojazd wyprzedza pojazdy znajdujące się na lewym pasie
 • na tyle duża na lewym pasie ruchu, że pojazd wyprzedza pojazdy znajdujące się na prawym pasie.
W przypadku zmiany kierowcy należy poinformować innego kierowcę o zapisanej prędkości.     

Dźwignia TEMPOMATU

Dźwignia TEMPOMATU


Wprowadzanie do pamięci prędkości aktualnej lub większej

Ustawianie odstępu zadanego

Lampka kontrolna

Wprowadzanie do pamięci aktualnej prędkości lub wywołanie ostatnio wprowadzonej prędkości

Wprowadzanie do pamięci prędkości aktualnej lub mniejszej

Przełączanie między aktywnym asystentem regulacji odległości DISTRONIC a tymczasowym ogranicznikiem prędkości

Wyłączanie aktywnego asystenta regulacji odległości DISTRONIC

Za pomocą dźwigni TEMPOMATU można obsługiwać aktywnego asystenta regulacji odległości DISTRONIC oraz tymczasowy ogranicznik prędkości.

Lampka kontrolna
na dźwigni TEMPOMATU wskazuje aktualnie wybrany system:

 • Lampka kontrolna
  nie świeci się: Wybrany jest aktywny asystent regulacji odległości DISTRONIC.
 • Lampka kontrolna
  świeci się: Wybrany jest zmienny ogranicznik.

Wybór aktywnego asystenta regulacji odległości DISTRONIC

- Sprawdzić, czy lampka kontrolna
jest wyłączona.

Jeśli jest wyłączona, aktywny asystent regulacji odległości DISTRONIC jest już wybrany.

- Jeśli nie, nacisnąć dźwignię TEMPOMATU w kierunku strzałki .

 • Lampka kontrolna
  w dźwigni TEMPOMATU nie świeci się. Aktywny asystent regulacji odległości DISTRONIC jest wybrany.

  Ogranicznik

  Wskazówki ogólne Ogranicznik prędkości ogranicza prędkość pojazdu. W celu szybkiego ustawienia zapisanej prędkości ogranic ...

  Włączanie aktywnego asystenta regulacji odległości DISTRONIC

  Warunki włączenia Wskazówka Gdy aktywny asystent regulacji odległości DISTRONIC lub funkcja HOLD są włączone, w ok ...

 • Categorie