Mercedes-Benz GLA: Ogranicznik

Wskazówki ogólne

Ogranicznik prędkości ogranicza prędkość pojazdu. W celu szybkiego ustawienia zapisanej prędkości ogranicznik prędkości hamuje automatycznie.

Przed długimi i stromymi zjazdami należy odpowiednio wcześniej włączyć niższy bieg, zwłaszcza jeśli pojazd jest obciążony lub ciągnie przyczepę. W pojazdach z automatyczną skrzynią biegów należy w tym celu przełączyć na manualną zmianę biegów za pomocą przełączników zmiany biegów na kierownicy. Zapewni to wykorzystanie efektu hamowania silnikiem. Dzięki temu układ hamulcowy jest mniej obciążany, co zapobiega przegrzaniu i w związku z tym przedwczesnemu zużyciu okładzin hamulcowych.

Prędkość maksymalną można ustawić jako wartość stałą lub tymczasową:
 • wartość zmienna w przypadku dopuszczalnej prędkości maksymalnej, np. na obszarze zabudowanym
 • wartość stała w przypadku technicznego ograniczenia konstrukcyjnie uwarunkowanej prędkości maksymalnej, np. podczas jazdy na oponach zimowych

Info 

Wskazania prędkościomierza mogą się nieznacznie różnić od ustawionego ograniczenia prędkości.

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Ogranicznik prędkości nie może zmniejszyć ryzyka wypadku wynikającego z niewłaściwego stylu jazdy oraz działa w granicach określonych przez prawa fizyki. Ogranicznik prędkości może nie uwzględniać warunków drogowych i atmosferycznych oraz sytuacji na drodze. Ogranicznik prędkości pełni jedynie funkcję pomocniczą. Odpowiedzialność za zachowanie bezpiecznej odległości od innych pojazdów, prędkość, hamowanie w odpowiednim momencie oraz utrzymanie toru jazdy spoczywa wyłącznie na kierowcy.

W przypadku zmiany kierowcy należy poinformować innego kierowcę o zapisanej prędkości.

Zmienny ogranicznik

Wskazówki ogólne

Zmienny ogranicznik


Włączanie lub zwiększanie prędkości

Lampka kontrolna

Włączanie z aktualną lub ostatnio zapisaną prędkością

Włączanie lub zmniejszanie prędkości

Przełączanie między TEMPOMATEM a tymczasowym ogranicznikiem prędkości

Wyłączanie ogranicznika prędkości

Za pomocą dźwigni TEMPOMATU obsługuje się TEMPOMAT lub aktywnego asystenta regulacji odległości DISTRONIC oraz tymczasowy ogranicznik prędkości.

Lampka kontrolna na dźwigni TEMPOMATU wskazuje aktualnie wybrany układ:

 • Lampka kontrolna nie świeci się: Wybrany jest TEMPOMAT lub aktywny asystent regulacji odległości DISTRONIC.
 • Lampka kontrolna świeci się: Wybrany jest zmienny ogranicznik prędkości.
Przy pracującym silniku za pomocą dźwigni TEMPOMATU można wprowadzić do pamięci każdą prędkość pomiędzy 30 km/h a uwarunkowaną konstrukcyjnie prędkością maksymalną pojazdu. Jeśli ustawiona wartość stałego ogranicznika prędkości jest niższa, wartość ta jest decydująca.   

Wybieranie zmiennego ogranicznika prędkości

- Sprawdzić, czy lampka kontrolna
świeci się.

Jeśli jest włączona, tymczasowe ograniczenie prędkości jest już wybrane.

Jeśli nie, nacisnąć dźwignię TEMPOMATU w kierunku strzałki .

 • Lampka kontrolna
  w dźwigni TEMPOMATU świeci się. Wybrany jest tymczasowy ogranicznik prędkości. 

  Wprowadzanie do pamięci aktualnej prędkości

  Przy pracującym silniku za pomocą dźwigni tempomatu można wprowadzić do pamięci każdą prędkość powyżej 30 km/h.

  - Nacisnąć krótko dźwignię tempomatu do góry
  lub na dół .

 • Aktualna prędkość jest zapisana w pamięci i wyświetlana na wyświetlaczu wielofunkcyjnym.

  Wprowadzanie do pamięci aktualnej prędkości lub wywołanie ostatnio wprowadzonej prędkości

  OSTRZEŻENIE

  Gdy zostanie wywołana zapisana prędkość i jest ona mniejsza od aktualnej prędkości, pojazd jest hamowany. Jeśli zapisana prędkość nie jest znana, pojazd może nieoczekiwanie zahamować. Istnieje ryzyko wypadku!

  Przed wywołaniem zapisanej prędkości należy uwzględnić sytuację na drodze. Jeśli kierowca nie zna zapisanej prędkości, należy na nowo zapisać żądaną prędkość.


  - Pociągnąć krótko dźwignię TEMPOMATU do siebie .
    

  Ustawianie prędkości

  - Ustawianie etapami co 10 km/h: Nacisnąć krótko dźwignię TEMPOMATU poza punkt oporu do góry
  w celu zwiększenia prędkości lub na dół
  w celu zmniejszenia prędkości.

  lub

  - Nacisnąć dźwignię TEMPOMATU poza punkt oporu i przytrzymać, aż żądana prędkość zostanie osiągnięta. Naciśnięcie do góry
  powoduje zwiększanie prędkości, a na dół
  - zmniejszanie.

  - Ustawianie etapami co 1 km/h: Nacisnąć krótko dźwignię TEMPOMATU do punktu oporu do góry
  w celu zwiększenia prędkości lub na dół
  w celu zmniejszenia prędkości.

  lub

  - Nacisnąć dźwignię TEMPOMATU do punktu oporu i przytrzymać, aż ustawiona zostanie żądana prędkość. Naciśnięcie do góry
  powoduje zwiększanie prędkości, a na dół
  - zmniejszanie.

  Przełączanie zmiennego ogranicznika prędkości na tryb bierny

  Gdy pedał gazu zostaje wciśnięty poza punkt oporu (kick-down), zmienny ogranicznik prędkości przełącza się w tryb bierny. Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat Ogranicznik w trybie biernym.

  W ten sposób można przekraczać zapisaną prędkość. Zmienny ogranicznik prędkości jest ponownie aktywny, gdy nie zostanie włączona funkcja kick-down i:

  • pojazd porusza się wolniej od zapisanej prędkości
  • zostanie ustawiona nowa prędkość lub
  • nastąpi ponowne wywołanie ostatnio zapisanej prędkości
  Z wyświetlacza wielofunkcyjnego znika komunikat Ogranicznik w trybie biernym.   

  Wyłączanie tymczasowego ogranicznika prędkości

  Hamowanie nie powoduje wyłączenia tymczasowego ogranicznika prędkości.

  Do dyspozycji jest kilka sposobów wyłączania tymczasowego ogranicznika prędkości:

  - Nacisnąć krótko dźwignię TEMPOMATU do przodu .

  lub

  - Nacisnąć krótko dźwignię TEMPOMATU w kierunku strzałki .

 • Lampka kontrolna
  w dźwigni TEMPOMATU gaśnie. Tymczasowy ogranicznik prędkości jest wyłączony.

  TEMPOMAT lub aktywny asystent regulacji odległości DISTRONIC jest wybrany.

  Pojazdy z mechaniczną skrzynią biegów: jeśli nastąpi zbyt duży spadek prędkości obrotowej silnika w wyniku włączenia zbyt wysokiego biegu, ogranicznik prędkości wyłącza się.

  Info 

  Ostatnio zapisana wartość prędkości zostaje skasowana w chwili wyłączenia silnika.

  Stały ogranicznik

  W celu trwałego ograniczenia prędkości (np. po zamontowaniu opon zimowych) można wprowadzić odpowiednią wartość w stały ogranicznik prędkości.

  Za pomocą komputera pokładowego można ograniczyć prędkość w zakresie od 160 km/h do 240 km/h.

  Krótko przed osiągnięciem ustawionego ograniczenia prędkości jego wartość pojawia się na wyświetlaczu. Jeżeli komunikat zostanie potwierdzony za pomocą
  lub ,
  do momentu wyłączenia silnika nie pojawiają się już żadne wskazania. Wskazanie pojawia się znów dopiero po ponownym uruchomieniu silnika.

  Stałe ograniczenie prędkości pozostaje aktywne także po wyłączeniu tymczasowego ograniczenia prędkości. Również skorzystanie z funkcji kick-down nie powoduje przekroczenia zapisanej prędkości.

   TEMPOMAT

   Wskazówki ogólne TEMPOMAT utrzymuje stałą prędkość pojazdu. Hamuje samoczynnie, jeśli grozi przekroczenie ustawionej prędk ...

   Aktywny asystent regulacji odległości DISTRONIC

   Wskazówki ogólne Aktywny asystent regulacji odległości DISTRONIC reguluje prędkość i utrzymuje automatycznie odstęp od rozpozna ...

  • Categorie