Mercedes-Benz GLA: TEMPOMAT

Wskazówki ogólne

TEMPOMAT utrzymuje stałą prędkość pojazdu. Hamuje samoczynnie, jeśli grozi przekroczenie ustawionej prędkości. Podczas zjazdów z długich i stromych wzniesień należy odpowiednio wcześnie włączyć niższy bieg, szczególnie gdy pojazd jest obciążony oraz podczas jazdy z przyczepą. W pojazdach z automatyczną skrzynią biegów należy w tym celu przełączyć na manualną zmianę biegów za pomocą przełączników zmiany biegów na kierownicy. Zapewni to wykorzystanie efektu hamowania silnikiem. Dzięki temu układ hamulcowy jest mniej obciążany, co zapobiega przegrzaniu i w związku z tym przedwczesnemu zużyciu okładzin hamulcowych.

Przy pracującym silniku za pomocą dźwigni TEMPOMATU można wprowadzić do pamięci każdą prędkość pomiędzy 30 km/h a maksymalną prędkością konstrukcyjną pojazdu. Jeśli ustawiona wartość stałego ogranicznika prędkości jest niższa, wartość ta jest decydująca.

Gdy istnieje możliwość jazdy przez dłuższy czas ze stałą prędkością, należy korzystać wówczas z TEMPOMATU.

Wskazania prędkościomierza mogą się nieznacznie różnić od ustawionej prędkości.

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

TEMPOMAT nie może zmniejszyć ryzyka wypadku wynikającego z niewłaściwego stylu jazdy oraz działa w granicach określonych przez prawa fizyki. TEMPOMAT może nie uwzględniać warunków drogowych i atmosferycznych oraz sytuacji na drodze. TEMPOMAT pełni jedynie funkcję pomocniczą. Odpowiedzialność za zachowanie bezpiecznej odległości od innych pojazdów, prędkość, hamowanie w odpowiednim momencie oraz utrzymanie toru jazdy spoczywa wyłącznie na kierowcy.

Z funkcji TEMPOMATU nie należy korzystać:

 • W sytuacjach na drodze, gdy jazda ze stałą prędkością jest niemożliwa, np. w dużym ruchu lub na drogach o licznych zakrętach.
 • Na śliskich nawierzchniach. Koła napędowe mogą stracić przyczepność w wyniku hamowania lub przyspieszania i pojazd może wpaść w poślizg.
 • przy złej widoczności, np. w wyniku mgły, silnego deszczu lub śniegu
W przypadku zmiany kierowcy należy poinformować innego kierowcę o zapisanej prędkości.

Dźwignia TEMPOMATU

Dźwignia TEMPOMATU


Włączanie lub zwiększanie prędkości

Lampka kontrolna

Włączanie z aktualną lub ostatnio zapisaną prędkością

Włączanie lub zmniejszanie prędkości

Przełączanie między TEMPOMATEM a zmiennym ogranicznikiem prędkości

Wyłączanie TEMPOMATU

Za pomocą dźwigni TEMPOMATU obsługuje się TEMPOMAT oraz zmienny ogranicznik prędkości.

Lampka kontrolna na dźwigni TEMPOMATU wskazuje aktualnie wybrany system:

 • Lampka kontrolna nie świeci się: wybrany jest TEMPOMAT.
 • Lampka kontrolna świeci się: wybrany jest zmienny ogranicznik prędkości.
Po włączeniu TEMPOMATU na wyświetlaczu wielofunkcyjnym na 5 sekund pojawia się wskazanie prędkości wprowadzonej do pamięci.   

Wybieranie TEMPOMATU

- Wybór TEMPOMATU: sprawdzić, czy lampka kontrolna
jest wyłączona.

Jeśli jest wyłączona, TEMPOMAT jest już wybrany.

- Jeśli nie, nacisnąć dźwignię TEMPOMATU w kierunku wskazywanym strzałką .

 • Lampka kontrolna
  w dźwigni TEMPOMATU nie świeci się. Został wybrany TEMPOMAT.

  Warunki włączenia

  Do włączenia tempomatu muszą być spełnione następujące warunki:
  • Elektryczny hamulec postojowy musi być zwolniony.
  • Prędkość powyżej 30 km/h.
  • ESP musi być włączony, ale nie może ingerować.
  • Dźwignia tempomatu musi być wybrana.

  Zapisywanie, utrzymywanie i wywoływanie prędkości

  Wprowadzanie aktualnej prędkości do pamięci i utrzymywanie jej

  Aktualną prędkość można wprowadzić do pamięci, jeśli jest wyższa niż 30 km/h.

  - Rozpędzić pojazd do żądanej prędkości.

  - Nacisnąć dźwignię TEMPOMATU krótko do góry
  lub do dołu .

  - Zdjąć nogę z pedału gazu.

 • Tempomat jest włączony. Pojazd automatycznie utrzymuje prędkość.

  Info 

  Podczas podjeżdżania pod górę może się zdarzyć, że tempomat nie będzie w stanie utrzymać ustawionej prędkości. Po pokonaniu wzniesienia wprowadzona do pamięci prędkość zostanie przywrócona. Na zjazdach tempomat utrzymuje ustawioną prędkość automatycznym hamowaniem.

  Pojazdy z manualną skrzynią biegów:

  • Jechać zawsze z dostateczną, ale nie za dużą prędkością obrotową.
  • Odpowiednio wcześnie zmieniać biegi.
  • Nie redukować przełożenia o kilka biegów jednocześnie.

  Wprowadzanie do pamięci aktualnej prędkości lub wywołanie ostatnio wprowadzonej prędkości

  OSTRZEŻENIE

  Gdy zostanie wywołana zapisana prędkość i różni się ona od aktualnej prędkości, pojazd przyspiesza lub hamuje. Jeśli kierowca nie zna zapisanej prędkości, pojazd może nieoczekiwanie przyspieszyć lub zahamować. Istnieje ryzyko wypadku!

  Przed wywołaniem zapisanej prędkości należy uwzględnić sytuację na drodze. Jeśli nie znają Państwo zapisanej prędkości, należy zapisać żądaną prędkość na nowo.


  - Pociągnąć krótko dźwignię TEMPOMATU do siebie .

  - Zdjąć nogę z pedału gazu.

 • Tempomat jest włączony i przy pierwszej aktywacji przejmuje aktualną prędkość lub reguluje prędkość do wartości ostatnio wprowadzonej do pamięci.

  Ustawianie prędkości

  Należy pamiętać, że przyspieszenie lub wyhamowanie pojazdu do ustawionej prędkości może potrwać chwilę.

  - Ustawianie etapami co 10 km/h: Nacisnąć krótko dźwignię TEMPOMATU poza punkt oporu do góry
  w celu zwiększenia prędkości lub na dół
  w celu zmniejszenia prędkości.

  lub

  - Nacisnąć dźwignię TEMPOMATU poza punkt oporu i przytrzymać, aż żądana prędkość zostanie osiągnięta. Naciśnięcie do góry
  powoduje zwiększanie prędkości, a na dół
  - zmniejszanie.

  - Ustawianie etapami co 1 km/h: Nacisnąć krótko dźwignię TEMPOMATU do punktu oporu do góry
  w celu zwiększenia prędkości lub na dół
  w celu zmniejszenia prędkości.

  lub

  - Nacisnąć dźwignię TEMPOMATU do punktu oporu i przytrzymać, aż ustawiona zostanie żądana prędkość. Naciśnięcie do góry
  powoduje zwiększanie prędkości, a na dół
  - zmniejszanie.

  Info 

  Wciśnięcie pedału gazu nie powoduje wyłączenia TEMPOMATU. Jeśli nastąpi krótkotrwałe przyspieszenie, np. przy wyprzedzaniu, po zwolnieniu pedału gazu TEMPOMAT przywraca prędkość ostatnio wprowadzoną do pamięci.

  Wyłączanie TEMPOMATU

  Do dyspozycji jest kilka sposobów wyłączania TEMPOMATU:

  - Nacisnąć krótko dźwignię TEMPOMATU do przodu .

  lub

  - Zahamować.

  lub

  - Nacisnąć krótko dźwignię TEMPOMATU w kierunku wskazywanym strzałką .

 • Wybrany jest zmienny ogranicznik prędkości. Lampka kontrolna
  w dźwigni TEMPOMATU świeci się.

  TEMPOMAT wyłącza się automatycznie:

  • gdy pojazd jest zabezpieczony za pomocą elektrycznego hamulca postojowego
  • przy prędkości poniżej 30 km/h
  • gdy następuje ingerencja ESP lub gdy ESP zostanie wyłączony
  • jeśli w pojeździe z mechaniczną skrzynią biegów podczas jazdy nastąpi włączenie biegu jałowego na ponad sześć sekund lub pedał sprzęgła zostanie wciśnięty i przytrzymany przez ponad sześć sekund
  • jeśli w pojeździe z mechaniczną skrzynią biegów nastąpi zbyt duży spadek prędkości obrotowej silnika na skutek włączenia zbyt wysokiego biegu
  • w pojeździe z automatyczną skrzynią biegów skrzynia biegów zostaje przełączona podczas jazdy w położenie
  Gdy TEMPOMAT wyłącza się, słychać dźwięk sygnalizacyjny. Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym na ok. 5 sekund pojawia się komunikat TEMPOMAT wyłączony.

  Info 

  W chwili wyłączenia silnika z pamięci kasowana jest ostatnio wprowadzona wartość prędkości.

   Ogranicznik

   Wskazówki ogólne Ogranicznik prędkości ogranicza prędkość pojazdu. W celu szybkiego ustawienia zapisanej prędkości ogranic ...

  • Categorie