Mercedes-Benz GLA: Włączanie aktywnego asystenta regulacji odległości DISTRONIC

Warunki włączenia

Wskazówka

Gdy aktywny asystent regulacji odległości DISTRONIC lub funkcja HOLD są włączone, w określonych sytuacjach pojazd hamuje samoczynnie.

W celu uniknięcia uszkodzeń aktywnego asystenta regulacji odległości DISTRONIC oraz funkcję HOLD należy wyłączać w następujących lub podobnych sytuacjach:
 • podczas holowania
 • w myjni

W celu włączenia aktywnego asystenta regulacji odległości DISTRONIC muszą być spełnione następujące warunki:

 • Silnik musi być włączony. Ewentualnie aktywny asystent regulacji odległości DISTRONIC może być gotowy do działania dopiero dwie minuty po ruszeniu.
 • Elektryczny hamulec postojowy musi być zwolniony.
 • ESP musi być włączony, ale nie może ingerować.
 • Aktywny asystent parkowania nie może być włączony.
 • Skrzynia biegów musi się znajdować w położeniu .
 • Podczas przełączania skrzyni biegów z położenia
  w położenie
  drzwi kierowcy muszą być zamknięte lub kierowca musi mieć zapięty pas bezpieczeństwa.
 • Drzwi pasażera muszą być zamknięte.
 • Układ DSR musi być wyłączony.
 • Pojazd nie może znajdować się w fazie poślizgu.

Włączanie

- Pociągnąć krótko dźwignię TEMPOMATU do siebie ,
nacisnąć do góry
lub na dół .
 • Aktywny asystent regulacji odległości DISTRONIC jest włączony.

  - Nacisnąć dźwignię TEMPOMATU do góry
  lub na dół
  i przytrzymać, aż ustawiona zostanie żądana prędkość.

  - Zdjąć nogę z pedału gazu.
 • Układ dostosuje prędkość własnego pojazdu do pojazdu poprzedzającego, maksymalnie do wartości wprowadzonej do pamięci.

  Info 

  Jeśli pedał gazu nie zostanie całkowicie zwolniony, na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat Akt. as. reg. odległ. w trybie biernym. Odstęp od pojazdu poprzedzającego nie jest wówczas regulowany. W takiej sytuacji pojazd jedzie z prędkością odpowiadającą położeniu pedału gazu.

  Aktywnego asystenta regulacji odległości DISTRONIC można również włączyć podczas postoju. Najniższa możliwa do ustawienia prędkość wynosi 30 km/h.

  Jazda z wykorzystaniem aktywnego asystenta regulacji odległości DISTRONIC

  Włączenie z aktualną lub ostatnio zapisaną prędkością

  OSTRZEŻENIE

  Gdy zostanie wywołana zapisana prędkość i różni się ona od aktualnej prędkości, pojazd przyspiesza lub hamuje. Jeśli kierowca nie zna zapisanej prędkości, pojazd może nieoczekiwanie przyspieszyć lub zahamować. Istnieje ryzyko wypadku!

  Przed wywołaniem zapisanej prędkości należy uwzględnić sytuację na drodze. Jeśli nie znają Państwo zapisanej prędkości, należy zapisać żądaną prędkość na nowo.


  - Pociągnąć krótko dźwignię TEMPOMATU do siebie .

  - Zdjąć nogę z pedału gazu.

 • Aktywny asystent regulacji odległości DISTRONIC jest włączony i przy pierwszej aktywacji przejmuje aktualną prędkość lub reguluje prędkość do wartości ostatnio wprowadzonej do pamięci.

  Ruszanie i jazda

  - Jeśli pojazd ma ruszyć za pomocą aktywnego asystenta regulacji odległości DISTRONIC: zdjąć nogę z pedału hamulca.

  - Pociągnąć krótko dźwignię TEMPOMATU do siebie

  lub

  - Jeśli aktywny asystent regulacji odległości DISTRONIC jest włączony: nacisnąć krótko pedał gazu.

 • Pojazd rusza i dostosowuje swoją prędkość do prędkości pojazdu poprzedzającego. Jeśli nie zostanie rozpoznany pojazd poprzedzający, pojazd przyspiesza do zapisanej prędkości.

  Pojazd może również ruszyć, nawet jeśli znajduje się przed nierozpoznaną przeszkodą lub stoi przesunięty względem innego pojazdu. Pojazd nie hamuje wówczas automatycznie. Należy zawsze być gotowym do hamowania.

  Jeśli przed pojazdem nie porusza się inny pojazd, aktywny asystent regulacji odległości DISTRONIC działa tak samo jak TEMPOMAT.

  Gdy aktywny asystent regulacji odległości DISTRONIC rozpozna, że pojazd poprzedzający jedzie wolniej, wyhamowuje pojazd, w celu zachowania ustawionego odstępu.

  Gdy aktywny asystent regulacji odległości DISTRONIC rozpozna, że pojazd poprzedzający jedzie szybciej, przyspiesza pojazd. Przy czym pojazd jest przyspieszany maksymalnie do zapisanej prędkości.

  Info 

  Po wciśnięciu pedału hamulca następuje wyłączenie aktywnego asystenta regulacji odległości DISTRONIC, oprócz sytuacji, gdy pojazd stoi.

  Wybór programu jazdy

  Aktywny asystent regulacji odległości DISTRONIC wspomaga sportową technikę jazdy w przypadku wybrania programu jazdy S+  lub ręcznej zmiany biegów. Przyspieszenie za pojazdem znajdującym się z przodu lub do zapisanej prędkości następuje wówczas zdecydowanie bardziej dynamicznie. Po wybraniu programu jazdy E (pojazdy Mercedes-AMG: C) pojazd przyspiesza łagodniej. To ustawienie jest zalecane w ruchu "stop and go".  

  Zmiana pasa ruchu

  Na drodze wielopasmowej podczas zmiany pasa ruchu na szybszy, przeznaczony do wyprzedzania, aktywny asystent regulacji odległości DISTRONIC działa
  • przy prędkości powyżej 70 km/h
  • gdy aktywny asystent regulacji odległości DISTRONIC utrzymuje wymagany odstęp od poprzedzającego pojazdu
  • po włączeniu odpowiedniego kierunkowskazu
  • gdy w chwili zmiany pasa aktywny asystent regulacji odległości DISTRONIC nie rozpoznaje niebezpieczeństwa kolizji
  Jeśli te warunki są spełnione, następuje przyspieszenie pojazdu. Przyspieszanie zostaje przerwane, gdy zmiana pasa ruchu trwa zbyt długo lub jeśli dojdzie do zbytniego zmniejszenia się odstępu od poprzedzającego pojazdu.   

  Zatrzymywanie

  Gdy aktywny asystent regulacji odległości DISTRONIC rozpozna, że pojazd poprzedzający zatrzymuje się, wyhamowuje pojazd aż do zatrzymania.

  W stojącym już pojeździe nie trzeba wciskać pedału hamulca.

  Info 

  Po pewnym czasie następuje włączenie elektrycznego hamulca postojowego, aby odciążyć hamulec podstawowy.

  Pojazd zatrzymuje się za pojazdem poprzedzającym w odległości zależnej od ustawionego odstępu zadanego. Odstęp zadany ustawia się regulatorem na dźwigni TEMPOMATU.

  Skrzynia biegów zostaje automatycznie przełączona w położenie
  , jeśli przy włączonym aktywnym asystencie regulacji odległości DISTRONIC

  • pas bezpieczeństwa po stronie kierowcy nie jest zapięty w zaczepie i drzwi kierowcy są otwarte
  • silnik zostanie wyłączony, ale nie dotyczy to automatycznego wyłączenia przez funkcję ECO Start-Stop
  Elektryczny hamulec postojowy jest zaciągany automatycznie, jeśli podczas postoju przy włączonym aktywnym asystencie regulacji odległości DISTRONIC
  • w układzie wystąpi usterka
  • dojdzie do spadku napięcia
  W przypadku usterki dodatkowo skrzynia biegów może zostać automatycznie przełączona w położenie .
    

  Ustawianie prędkości

  Należy pamiętać, że przyspieszenie lub wyhamowanie pojazdu do ustawionej prędkości może potrwać chwilę.

  - Nacisnąć dźwignię TEMPOMATU do góry
  w celu zwiększenia prędkości lub na dół
  w celu jej zmniejszenia.

  - Nacisnąć dźwignię TEMPOMATU i przytrzymać lub naciskać wielokrotnie, aż żądana prędkość zostanie osiągnięta.

  - Puścić dźwignię TEMPOMATU.

 • Nowa prędkość zostaje zapisana w pamięci. Aktywny asystent regulacji odległości DISTRONIC jest włączony i doprowadza pojazd do nowo zapamiętanej prędkości.

  - Ustawianie etapami co 1 km/h: nacisnąć krótko dźwignię TEMPOMATU do oporu do góry
  lub na dół .

 • Ustawiona ostatnio prędkość jest zwiększana lub zmniejszana etapami co 1 km/h.

  - Ustawianie etapami co 10-km/h: nacisnąć dźwignię TEMPOMATU poza punkt oporu krótko do góry
  lub na dół .

 • Ustawiona ostatnio prędkość jest zwiększana lub zmniejszana etapami co 10 km/h.

  Info 

  Wciśnięcie pedału gazu nie powoduje wyłączenia aktywnego asystenta regulacji odległości DISTRONIC. Jeśli nastąpi krótkotrwałe przyspieszenie, np. przy wyprzedzaniu i pedał gazu zostanie z powrotem zwolniony, aktywny asystent regulacji odległości DISTRONIC przywraca prędkość ostatnio wprowadzoną do pamięci.

  Ustawianie odstępu zadanego

  Odstęp zadany od pojazdu poprzedzającego, jaki aktywny asystent regulacji odległości DISTRONIC ma utrzymywać, można ustawić przez zróżnicowanie czasu od jednej do dwóch sekund. W ten sposób wybiera się zależny od własnej prędkości odstęp od pojazdu poprzedzającego, który aktywny asystent regulacji odległości DISTRONIC będzie utrzymywać. Ustawiony odstęp jest przedstawiany na wyświetlaczu wielofunkcyjnym.

  Ustawiony odstęp zadany można zmieniać zarówno przy włączonym, jak i wyłączonym aktywnym asystencie regulacji odległości DISTRONIC.

  Info 

  Utrzymywana odległość minimalna od poprzedzającego pojazdu musi być zgodna z przepisami ruchu drogowego. W razie potrzeby należy ją odpowiednio dostosować.

  Ustawianie odstępu zadanego

  - Zwiększanie: przekręcać regulator
  w kierunku .
 • Aktywny asystent regulacji odległości DISTRONIC utrzymuje większy odstęp od pojazdu poprzedzającego.

  - Zmniejszanie: przekręcać regulator
  w kierunku .

 • Aktywny asystent regulacji odległości DISTRONIC utrzymuje mniejszy odstęp od pojazdu poprzedzającego.

   Aktywny asystent regulacji odległości DISTRONIC

   Wskazówki ogólne Aktywny asystent regulacji odległości DISTRONIC reguluje prędkość i utrzymuje automatycznie odstęp od rozpozna ...

   Wyłączanie aktywnego asystenta regulacji odległości DISTRONIC

   Do dyspozycji jest kilka sposobów wyłączania aktywnego asystenta regulacji odległości DISTRONIC: - Nacisną& ...

  • Categorie