Honda CR-V: Zmiana biegów (wersje z ręczną skrzynią biegów)

Honda CR-V –> Honda CR-V - Instrukcja Obsługi –> Jazda –> Podczas jazdy –> Zmiana biegów (wersje z ręczną skrzynią biegów)

Obsługa dźwigni zmiany biegów

Zmiana biegów (wersje z ręczną skrzynią biegów)


Wcisnąć do końca pedał sprzęgła, ustawić dźwignię zmiany biegów w wybranym położeniu, aby zmienić bieg, a następnie powoli zwolnić pedał sprzęgła.

Po naciśnięciu sprzęgła należy odczekać kilka sekund przed przełączeniem biegu lub na chwilę włączyć któryś z innych biegów, a dopiero potem włączyć wsteczny bieg (R).

Pozwoli to na zatrzymanie kół zębatych i przełączenie biegu "bez zgrzytu".

W trakcie jazdy nie należy opierać stopy na pedale sprzęgła. Może to spowodować szybsze zużycie sprzęgła.

UWAGA

Nie należy zmieniać biegu na (R) przed całkowitym zatrzymaniem pojazdu.

Zmiana biegu (R) przed zatrzymaniem może spowodować uszkodzenie skrzyni biegów.

UWAGA

Przed zmianą biegu na niższy należy się upewnić, że nie spowoduje to wzrostu prędkości obrotowej silnika do poziomu leżącego w czerwonej strefie obrotomierza.

Jeśli tak, może to poważnie uszkodzić silnik.

Na dźwigni zmiany biegów jest metalowa część. Jeżeli pojazd przez dłuższy czas pozostawał zaparkowany na zewnątrz w gorący dzień, należy zachować ostrożność przy dotknięciu dźwigni zmiany biegów. W wyniku wysokich temperatur dźwignia zmiany biegów może być bardzo gorąca. Jeśli temperatura na zewnątrz jest niska, dźwignia zmiany biegów będzie zimna.

W przypadku przekroczenia maksymalnej prędkości dla włączonego biegu wskazanie prędkości obrotowej silnika znajdzie się w czerwonej strefie obrotomierza.

W takim przypadku może wystąpić lekkie szarpnięcie.


Lampka przełączania na bieg wyższy/niższy

Lampka przełączania na bieg wyższy/niższy


Pojawia się, aby powiadomić kierowcę o zalecanej zmianie biegu w celu utrzymania oszczędnego stylu jazdy lub zapobiec wyłączeniu silnika przez zbyt niską prędkość obrotową.

Lampka zmiany biegu na wyższy: Włącza się, gdy zalecane jest przełączenie biegu na wyższy.

Lampka zmiany biegu na niższy: Włącza się, gdy zalecane jest przełączenie biegu na niższy.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Lampka zmiany biegu stanowi pomoc w zmniejszeniu zużycia paliwa.

Nie należy sugerować się lampkami zmiany biegu, gdy warunki na drodze są niestabilne lub gdy powoduje to odwrócenie uwagi.

Lampka ta nie zasugeruje zmiany biegu na niższy dla zwiększenia skuteczności hamowania silnikiem. Od kierowcy zależy zredukowanie biegu dla zwiększenia skuteczności hamowania silnikiem podczas zjeżdżania ze wzniesienia.

Bieg należy redukować przy odpowiedniej prędkości pojazdu.

Lampka zmiany biegu na niższy nie zapala się przy redukcji z biegu (2) na (1).

Kolor wskaźnika stylu jazdy może się zmienić w przypadku braku zmiany biegu przy zapalonej lampce zmiany biegu. Może to spowodować zmianę w zużyciu paliwa.

Warunki na drodze mogą wymagać zmiany biegów w momentach innych niż wskazane.


Blokada biegu wstecznego

Ręczna skrzynia biegów zawiera mechanizm blokady, który przy określonej prędkości pojazdu uniemożliwia przypadkowe przełączenie na bieg (R) z biegu jazdy do przodu.

Jeśli po zatrzymaniu pojazdu nie można zmienić biegu na (R), należy wykonać następujące czynności:

Blokada biegu wstecznego


1. Wcisnąć pedał sprzęgła, przesunąć dźwignię zmiany biegów całkowicie w lewo i zmienić bieg na (R).

2. Jeśli nadal nie można zmienić biegu na (R), włączyć hamulec postojowy i obrócić wyłącznik zapłonu w położenie AKCESORIA (I) lub BLOKADA (0)*1.

3. Wcisnąć pedał sprzęgła i zmienić bieg na (R).

4. Wciskając nadal pedał sprzęgła, uruchomić silnik.

Jeśli konieczność wykonania tej procedury powtarza się, pojazd powinien zostać sprawdzony w serwisie.

*1: Wersje z systemem dostępu bezkluczykowego mają przycisk ENGINE START/STOP zamiast wyłącznika zapłonu.

Tryb ECON

Tryb ECON


Przycisk ECONwłącza i wyłącza tryb ECON.

Tryb ECON pomaga w zmniejszeniu zużycia paliwa przez dostrojenie pracy silnika, skrzyni biegów oraz układu kontroli temperatury i wentylacji.

W trybie ECON, w układzie klimatyzacji mogą występować większe wahania temperatury.


    Zmiana biegów (wersje z bezstopniową skrzynią biegów)

    Zmienić położenie dźwigni zmiany biegów odpowiednio do potrzeb dotyczących jazdy. ■ Położenia dźwigni zmiany biegów ...

    System Auto Stop

    Wersje z ręczną skrzynią biegów W zależności od warunków zewnętrznych oraz warunków jazdy silnik automatycznie się wy ...

    Categorie