Honda CR-V: Zmiana biegów (wersje z bezstopniową skrzynią biegów)

Honda CR-V –> Honda CR-V - Instrukcja Obsługi –> Jazda –> Podczas jazdy –> Zmiana biegów (wersje z bezstopniową skrzynią biegów)

Zmienić położenie dźwigni zmiany biegów odpowiednio do potrzeb dotyczących jazdy.

■ Położenia dźwigni zmiany biegów

Zmiana biegów (wersje z bezstopniową skrzynią biegów)


Nie można ustawić wyłącznika zapłonu w położeniu BLOKADA (0)*1i wyjąć kluczyka, jeśli dźwignia zmiany biegów nie jest ustawiona w położeniu (P).

Jeżeli silnik jest zimny, pojazd może się nieco przesunąć nawet przy dźwigni zmiany biegów w położeniu (N).

Wcisnąć mocno pedał hamulca, i jeśli to konieczne, zaciągnąć hamulec postojowy.


*1: Wersje z systemem dostępu bezkluczykowego mają przycisk ENGINE START/STOP zamiast wyłącznika zapłonu.

Obsługa dźwigni zmiany biegów

Obsługa dźwigni zmiany biegów


UWAGA

Przy przestawianiu dźwigni zmiany biegów z położenia (D) do (R) i odwrotnie należy całkowicie zatrzymać pojazd i trzymać wciśnięty pedał hamulca.

Operowanie dźwignią zmiany biegów przed całkowitym zatrzymaniem pojazdu może spowodować uszkodzenie skrzyni biegów.

Wskaźnik biegu służy do sprawdzania położenia dźwigni przed jego zmianą.

Niezależnie od położenia dźwigni zmiany biegów podczas jazdy, migający wskaźnik przekładni oznacza problem związany ze skrzynią biegów.

Należy unikać nagłego przyspieszania i jak najszybciej doprowadzić samochód do ASO Honda w celu sprawdzenia skrzyni biegów.

W przypadku jazdy z prędkością obrotową silnika w zakresie czerwonej strefy obrotomierza lub za nią (wartość graniczna prędkości obrotowej silnika) może zostać odcięte zasilanie paliwem. W takim przypadku może wystąpić lekkie szarpnięcie.

Po wciśnięciu pedału hamulca, gdy wciśnięty jest przycisk zwalniający dźwigni zmiany biegów, operowanie dźwignią zmiany biegów może nie być możliwe.

Należy najpierw wcisnąć pedał hamulca.


Tryb 7-biegowej ręcznej zmiany biegów

Do zmiany biegów między 1. a 7. bez zdejmowania rąk z kierownicy służą dźwigienki. Tryb 7-biegowej ręcznej zmiany biegów zostaje włączony w momencie naciśnięcia dźwigienki zmiany biegów na kierownicy. Tryb ten jest przydatny, gdy kierowca chce wykorzystać funkcję hamowania silnikiem.

■ Przy dźwigni zmiany biegów w położeniu (D): Następuje tymczasowe przełączenie do trybu 7-biegowej ręcznej zmiany biegów, a włączony bieg jest pokazywany na wyświetlaczu.

Tryb 7-biegowej ręcznej zmiany biegów wyłącza się automatycznie podczas jazdy ze stałą prędkością; w takim przypadku wyświetlacz włączonego biegu przestaje wyświetlać aktualne przełożenie.

Można wyłączyć ten tryb naciskając dźwigienkę (+) przez kilka sekund.

Tryb 7-biegowej ręcznej zmiany biegów jest przydatny podczas zmniejszania prędkości przed zakrętem.

■ Przy dźwigni zmiany biegów w położeniu (S): Następuje włączenie trybu 7-biegowej ręcznej zmiany biegów. Lampka M i wybrany bieg są wyświetlane na wskaźniku zmiany biegu. Gdy pojazd zwalnia, skrzynia biegów automatycznie redukuje bieg. Gdy pojazd zatrzymuje się, następuje automatyczne przełączenie na 1. bieg.

Można wyłączyć ten tryb naciskając dźwigienkę (+) przez kilka sekund.

Gdy pojazd przyspiesza i zwiększa się prędkość obrotowa silnika (wskazówka obrotomierza znajduje się w pobliżu czerwonej strefy), następuje automatyczne włączenie wyższego biegu.

Można przełączyć tylko o jeden bieg.

Aby wyłączyć tryb 7-biegowej ręcznej zmiany biegów, należy przesunąć dźwignię zmiany biegów z położenia (S) na (D). Po wyłączeniu trybu 7-biegowej ręcznej zmiany biegów lampka M i wskaźnik włączonego biegu gasną.

Aby obniżyć zużycie paliwa, w określonych przypadkach skrzynia biegów może ustawić większą prędkość obrotową niż prędkość obrotowa dostępna na siódmym przełożeniu. W takim przypadku wskaźnik włączonego biegu wyświetlana nadal cyfrę 7.

W trybie 7-biegowej ręcznej zmiany biegów, zmiana biegów odbywa się za pomocą dźwigienek zmiany biegów w następujących warunkach: Zmiana biegu na wyższy: Prędkość obrotowa silnika osiąga najniższy próg wyższego biegu.

Zmiana biegu na niższy: Prędkość obrotowa silnika osiąga najwyższy próg wyższego biegu.

Gdy wskazanie prędkości obrotowej silnika znajdzie się w czerwonej strefie obrotomierza, nastąpi automatyczna zmiana biegu na wyższy.

Gdy prędkość obrotowa silnika osiągnie najniższy próg wybranego biegu, nastąpi automatyczna zmiana biegu na niższy.

Zmiana biegów za pomocą dźwigienek przy kierownicy podczas jazdy na śliskiej nawierzchni może powodować blokowanie kół. W takim przypadku tryb 7-biegowej ręcznej zmiany biegów zostaje wyłączony i skrzynia biegów powraca do standardowego trybu (D).


Działanie trybu 7-biegowej ręcznej zmiany biegów

Działanie trybu 7-biegowej ręcznej zmiany biegów


Każde działanie dźwigienki zmiany biegów powoduje zmianę o jeden bieg.

Aby zmieniać biegi w sposób ciągły, należy zwolnić dźwigienkę zmiany biegów przed pociągnięciem jej ponownie dla kolejnego biegu.

Gdy nie ma możliwości zmiany biegu w górę lub w dół, wskaźnik zmiany biegów miga. Oznacza to, że prędkość pojazdu jest nieodpowiednia do zmiany biegu.

Jeśli lampka miga, zwiększyć nieco prędkość, aby zmienić bieg na wyższy, lub zmniejszyć prędkość, aby zmienić bieg na niższy.


Lampka przełączania na bieg wyższy

Lampka przełączania na bieg wyższy


Lampka zapala się podczas jazdy w trybie 7-biegowej ręcznej zmiany biegów, aby zasygnalizować moment zmiany biegu, który będzie optymalny z punktu widzenia zużycia paliwa.

Lampka zmiany biegu na wyższy: Włącza się, gdy zalecane jest przełączenie biegu na wyższy.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Lampka zmiany biegu stanowi jedynie pomoc w zmniejszeniu zużycia paliwa.

Nie należy sugerować się lampkami zmiany biegu, gdy warunki na drodze są niestabilne lub gdy powoduje to odwrócenie uwagi.

Lampka ta nie zasugeruje zmiany biegu na niższy dla zwiększenia skuteczności hamowania silnikiem. Od kierowcy zależy zredukowanie biegu dla zwiększenia skuteczności hamowania silnikiem podczas zjeżdżania ze wzniesienia.

Bieg należy redukować przy odpowiedniej prędkości pojazdu.

Kolor wskaźnika stylu jazdy może się zmienić w przypadku braku zmiany biegu przy zapalonej lampce zmiany biegu. Może to spowodować zmianę w zużyciu paliwa.

Warunki na drodze mogą wymagać zmiany biegów w momentach innych niż wskazane.


    Bezstopniowa skrzynia biegów

    Wspomaganie ruszania Obroty biegu jałowego są zwiększone i samochód pełza z większą prędkością. Po zatrzymaniu utrzymywa ...

    Zmiana biegów (wersje z ręczną skrzynią biegów)

    Obsługa dźwigni zmiany biegów Wcisnąć do końca pedał sprzęgła, ustawić dźwignię zmiany biegów w wybranym ...

    Categorie