Honda CR-V: System Auto Stop

Honda CR-V –> Honda CR-V - Instrukcja Obsługi –> Jazda –> Podczas jazdy –> System Auto Stop

Wersje z ręczną skrzynią biegów

W zależności od warunków zewnętrznych oraz warunków jazdy silnik automatycznie się wyłącza w momencie zatrzymania się pojazdu w celu zmniejszenia zużycia paliwa. Zapala się wtedy lampka (zielona). Silnik uruchamia się, tuż przed ruszeniem pojazdu lub w zależności od warunków otoczenia i stanu pojazdu, czemu towarzyszy zgaśnięcie zielonej lampki.

System Auto Stop


W przypadku otwarcia drzwi przy świecącej zielonej się lampce włącza się sygnał dźwiękowy, który przypomina o działaniu systemu Auto Stop.

W interfejsie informacyjnym kierowcy pojawia się komunikat związany z działaniem systemu Auto Stop.

Pojazd jest wyposażony w akumulator 12 V przystosowany do systemu Auto Stop.

Montaż akumulatora 12 V innego niż określony w specyfikacji może znacząco skrócić jego działanie i uniemożliwić prawidłowe działanie systemu Auto Stop.

W przypadku konieczności wymiany akumulatora 12 V należy wybrać akumulator odpowiedniego typu.

Szczegółowych informacji udzieli ASO Honda.

Czas działania systemu Auto Stop:

 • Wzrasta w trybie ECON w porównaniu z czasem działania przy wyłączonym trybie ECON z włączonym układem układ kontroli temperatury i wentylacji.

Włączenie/wyłączenie systemu Auto stop

Włączenie/wyłączenie systemu Auto stop


Nacisnąć ten przycisk, aby wyłączyć system Auto stop. System Auto Stop zostaje wyłączony.

 • System Auto stop zostaje wyłączony i zapala się lampka (bursztynowa).

System Auto Stop jest włączany po każdym uruchomieniu silnika, nawet jeśli został wyłączony podczas ostatniej jazdy.

Naciśnięcie przycisku systemu Auto Stop OFF powoduje uruchomienie silnika, gdy systemu Auto Stop jest włączony.


System Auto Stop włączy się, gdy:

Pojazd ruszy z miejsca, zatrzyma się w wyniku wciśnięcia pedału hamulca, całkowitego wciśnięcia pedału sprzęgła, ustawienia dźwigni zmiany biegów w położenie (N) i zwolnienia pedału sprzęgła.

 • Aby silnik uruchomił się ponownie w sposób automatyczny należy wcisnąć pedał sprzęgła.

■ System Auto Stop nie uaktywni się, gdy:

 • Zostanie naciśnięty wyłącznik systemu Auto Stop (przycisk OFF).
 • Pas bezpieczeństwa kierowcy nie jest zapięty.
 • Temperatura płynu chłodzącego silnika jest niska lub wysoka.
 • Pojazd zatrzyma się ponownie przed osiągnięciem prędkości 3 km/h po uruchomieniu silnika.
 • Dźwignia zmiany biegów jest w każdym położeniu z wyjątkiem (N).
 • Uruchomienie silnika z otwartą pokrywą silnika.
  • Wyłącz silnik. Zamknij pokrywę silnika przed ponownym uruchomieniem silnika w celu włączenia funkcji Auto Stop.
 • Stan naładowania akumulatora jest niski.
 • Wewnętrzna temperatura akumulatora wynosi maksymalnie 5ºC.
 • Włączony układ kontroli temperatury i wentylacji przy temperaturze otoczenia niższej niż -20ºC lub wyższej niż 40ºC.
 • Włączona automatyczna klimatyzacja przy temperaturze ustawionej na Hi lub Lo.
 • Wyświetlany jest symbol (świeci
  się lampka).

■ System Auto Stop może się nie uaktywnić, gdy:

 • Wykonywane są ruchy kierownicą.
 • Wentylator obraca się z dużą prędkością.
 • Układ kontroli temperatury i wentylacji jest włączony i występuje znaczna różnica między ustawioną a rzeczywistą temperaturą wewnątrz pojazdu.
 • Włączona automatyczna klimatyzacja przy wysokiej wilgotności wnętrza.

Nie otwierać pokrywy komory silnika w fazie Auto stop.

Otwarcie pokrywy komory silnika spowoduje automatyczny rozruch silnika.

W takim przypadku należy uruchomić silnik za pomocą wyłącznika zapłonu* lub przycisku ENGINE START/STOP .

Wersje z systemem dostępu bezkluczykowego

Naciśnięcie przycisku ENGINE START/STOP zmienia tryb zasilania na zasilanie AKCESORIÓW nawet podczas działania systemu Auto stop. Po włączeniu trybu zasilania AKCESORIÓW silnik nie uruchamia się automatycznie.

Wykonać standardową procedurę uruchamiania silnika.

Wersje bez systemu dostępu bezkluczykowego

Ustawienie wyłącznika zapłonu w położeniu ROZRUCH (III) podczas działania systemu Auto Stop nie spowoduje uruchomienia silnika.


Silnik uruchamia się ponownie w sposób automatyczny

 • Wciśnięty jest pedał sprzęgła.

■ Silnik zostaje ponownie uruchomiony bez wciskania pedału sprzęgła i przy dźwigni zmiany biegów ustawionej w położeniu (N), gdy:

 • Zostanie naciśnięty wyłącznik systemu Auto Stop (przycisk OFF).
 • Wykonywane są ruchy kierownicą.
 • Pojazd zaczyna się przemieszczać.
 • Pedał hamulca jest lekko zwalniany podczas zatrzymania.
 • Stan naładowania akumulatora jest niski.

Jeśli w trakcie działania systemu Auto Stop będzie używane urządzenie elektroniczne, może ono zostać chwilowo wyłączone przy ponownym uruchamianiu silnika.

Silnik nie uruchamia się automatycznie, gdy w układzie występuje awaria. Wykonać standardową procedurę uruchamiania silnika.

Silnik nie uruchamia się automatycznie podczas działania systemu Auto Stop, jeżeli:

 • Pas bezpieczeństwa kierowcy jest odpięty. Aby utrzymać system Auto Stop w trybie włączonym, natychmiast zapiąć pas bezpieczeństwa.

 • Skrzynia biegów jest ustawiona w położeniu innym niż (N). Zmień położenie skrzyni biegów na (N).

Gdy system się wyłącza, silnik należy uruchomić w konwencjonalny sposób.


Miganie lampki kontrolnej (zielonej) systemu Auto Stop

Wcisnąć maksymalnie pedał sprzęgła.

 • Silnik zostaje ponownie uruchomiony w sposób automatyczny.

Lampka systemu Auto Stop zaczyna szybko migać w następujących warunkach:

 • Naciśnięto przycisk .

 • Układ kontroli temperatury i wentylacji został włączony w celu usunięcia wilgoci z wnętrza pojazdu.
 • Układ kontroli temperatury i wentylacji jest włączony i występuje znaczna różnica między ustawioną a rzeczywistą temperaturą wewnętrzną.

  Zmiana biegów (wersje z ręczną skrzynią biegów)

  Obsługa dźwigni zmiany biegów Wcisnąć do końca pedał sprzęgła, ustawić dźwignię zmiany biegów w wybranym ...

  Ogranicznik prędkości maksymalnej

  System ten umożliwia ustawienie maksymalnej prędkości, której nie można przekroczyć nawet po wciśnięciu pedału przyspieszenia. ...

  Categorie