Honda CR-V: Ogranicznik prędkości maksymalnej

Honda CR-V –> Honda CR-V - Instrukcja Obsługi –> Jazda –> Podczas jazdy –> Ogranicznik prędkości maksymalnej

System ten umożliwia ustawienie maksymalnej prędkości, której nie można przekroczyć nawet po wciśnięciu pedału przyspieszenia.

Ograniczenie prędkości maksymalnej można ustawiać w zakresie od 30 km/h do 250 km/h.

Ogranicznik prędkości maksymalnej


NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ogranicznik prędkości maksymalnej ma także ograniczenia.

Obowiązek dostosowania prędkości pojazdu do przepisów i bezpiecznej jazdy spoczywa zawsze na kierowcy.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nie naciskać pedału przyspieszenia bardziej niż to konieczne.

Utrzymywać pedał przyspieszenia w odpowiedniej pozycji, w zależności od prędkości pojazdu.

Ogranicznik prędkości maksymalnej może nie utrzymać ustawionego limitu prędkości przy zjeżdżaniu ze wzniesienia. Jeśli tak się stanie, zwolnić przez wciśnięcie pedału hamulca.

Gdy ogranicznik prędkości maksymalnej nie jest używany: Wyłączyć ogranicznik prędkości maksymalnej, naciskając przycisk MAIN.

Nie można korzystać jednocześnie z ogranicznika prędkości maksymalnej i tempomatu adaptacyjnego (ACC) */tempomatu adaptacyjnego (ACC) z LSF* lub inteligentnego ogranicznika prędkości maksymalnej.

Wersje z ręczną skrzynią biegów

Jeśli obroty silnika spadają, zredukować bieg.


Aby ustawić ograniczenie prędkości

Aby ustawić ograniczenie prędkości


 • Po osiągnięciu żądanej prędkości zdjąć stopę z pedału i nacisnąć przycisk -/SET.

  W chwili zwolnienia przycisku -/SET ustalona prędkość zostaje ustawiona i ogranicznik prędkości maksymalnej zaczyna działać. Zostaje wyświetlona ustawiona prędkość.

 • Można przywrócić poprzednią ustawioną wartość ograniczenia prędkości maksymalnej naciskając przycisk RES/+.

Jeśli podczas jazdy kierowca ustawi ograniczenie prędkości na mniej niż 30 km/h, przyjmie ono wartość 30 km/h.

Przekroczenie przez pojazd jadący w terenie o stromym spadku ograniczenia o 3 km/h spowoduje włączenie brzęczyka i miganie wyświetlonego ograniczenia prędkości.

Po naciśnięciu przycisku RES/+ ogranicznik prędkości maksymalnej przywraca bieżącą prędkość, jeżeli przekroczy ona wcześniej ustawioną wartość ograniczenia.

Jednostkę, w jakiej interfejs informacji kierowcy wskazuje ustawioną prędkość jazdy, można zmienić z km/h na mph.


Aby ustawić ograniczenie prędkości

Można zwiększać lub zmniejszać ograniczenie prędkości maksymalnej za pomocą przycisków RES/+ lub -/SET znajdujących się na kierownicy.

Aby ustawić ograniczenie prędkości


 • Każde naciśnięcie przycisku powoduje odpowiednio zwiększenie lub zmniejszenie ograniczenia prędkości maksymalnej o około 1 km/h.
 • Przytrzymanie wciśniętego przycisku powoduje zwiększanie lub zmniejszanie prędkości pojazdu o 10 km/h co 0,5 sekundy, aż do osiągnięcia ograniczenia.
 • Pojazd będzie przyspieszał lub zwalniał do osiągnięcia ustawionej prędkości.

Chwilowe przekroczenie ograniczenia prędkości

Ograniczenie prędkości można przekroczyć przez całkowite wciśnięcie pedału przyspieszenia.

 • Miga wyświetlona prędkość ograniczenia.
 • Po przekroczeniu ograniczenia prędkości włącza się brzęczyk.

Gdy przy całkowicie wciśniętym pedale przyspieszenia prędkość jazdy wzrośnie powyżej ustawionej wartości ograniczenia, włączy się brzęczyk.

Ogranicznik prędkości maksymalnej wznowi działanie, gdy prędkość pojazdu spadnie poniżej wartości ustawionego ograniczenia.


Anulowanie

Anulowanie


Aby anulować działanie ogranicznika prędkości maksymalnej należy wykonać jedną z następujących czynności:

 • Nacisnąć przycisk CANCEL.
 • Nacisnąć przycisk MAIN.
 • Nacisnąć przycisk LIM.

Po naciśnięciu przycisku LIM funkcja ogranicznika prędkości maksymalnej jest zamieniana na tempomat adaptacyjny (ACC)*/tempomat adaptacyjny (ACC) z LSF* lub inteligentny ogranicznik prędkości maksymalnej.

Anulowanie


Jeśli w układzie wystąpił problem podczas używania ogranicznika prędkości maksymalnej, włącza się sygnał dźwiękowy i zapala się lampka OFF. Ogranicznik prędkości maksymalnej zostanie wyłączony.


  System Auto Stop

  Wersje z ręczną skrzynią biegów W zależności od warunków zewnętrznych oraz warunków jazdy silnik automatycznie się wy ...

  Inteligentny ogranicznik prędkości maksymalnej

  Automatycznie ustawia limit prędkości na podstawie informacji z systemu rozpoznawania znaków drogowych. Nie można przekroczyć ograniczenia prędko ...

  Categorie