Honda CR-V: Inteligentny ogranicznik prędkości maksymalnej

Honda CR-V –> Honda CR-V - Instrukcja Obsługi –> Jazda –> Podczas jazdy –> Inteligentny ogranicznik prędkości maksymalnej

Automatycznie ustawia limit prędkości na podstawie informacji z systemu rozpoznawania znaków drogowych. Nie można przekroczyć ograniczenia prędkości, nawet wciskając pedał przyspieszenia. Ograniczenie prędkości można przekroczyć poprzez pełne wciśnięcie pedału przyspieszenia.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Inteligentny ogranicznik prędkości maksymalnej ma także ograniczenia. Inteligentny ogranicznik prędkości może dostosować się do prędkości poniżej lub powyżej rzeczywistego ograniczenia prędkości. Ogranicznik może również nie zadziałać w przypadku, gdy system rozpoznawania znaków drogowych nie działa prawidłowo lub na drodze nie ma znaków ograniczenia prędkości. Obowiązek dostosowania prędkości pojazdu do przepisów i bezpiecznej jazdy spoczywa zawsze na kierowcy.

W zależności od poziomu wciśnięcia pedału przyspieszenia pojazd będzie przyspieszać do momentu osiągnięcia prędkości wykrytej przez system rozpoznawania znaków drogowych.


Inteligentny ogranicznik prędkości maksymalnej


System rozpoznaje znaki drogowe spełniające standardy Konwencji Wiedeńskiej. System nie rozpoznaje wszystkich znaków. Kierowca powinien uwzględniać wszystkie znaki znajdujące się na drodze. System nie rozpoznaje wszystkich znaków drogowych we wszystkich krajach. System nie działa również we wszystkich warunkach.

Jeżeli inteligentny ogranicznik prędkości maksymalnej jest ustawiony na prędkość niezgodną z obowiązującym ograniczeniem, spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:

Anulowanie działania

 • Nacisnąć przycisk CANCEL.
 • Nacisnąć przycisk MAIN.
 • Nacisnąć przycisk LIM.

Aby tymczasowo przekroczyć limit prędkości

 • Wcisnąć pedał przyspieszenia do oporu.

Inteligentny ogranicznik prędkości maksymalnej może nie utrzymać ustawionego limitu prędkości przy zjeżdżaniu ze wzniesienia. Jeśli tak się stanie, zwolnić przez wciśnięcie pedału hamulca.

Gdy inteligentny ogranicznik prędkości maksymalnej nie jest używany, wyłącz go naciskając przycisk MAIN.

Nie można korzystać jednocześnie z inteligentnego ogranicznika prędkości maksymalnej i tempomatu adaptacyjnego (ACC) */tempomatu adaptacyjnego (ACC) z LSF* lub ogranicznika prędkości maksymalnej.


Aby ustawić ograniczenie prędkości

Aby ustawić ograniczenie prędkości


 • W momencie zwolnienia przycisku -/SET lub RES/+, inteligentny ogranicznik prędkości maksymalnej zostanie ustawiony zgodnie z ograniczeniem wykrytym przez system rozpoznawania znaków drogowych. Zostaje wyświetlona ustawiona prędkość.

Wersje z ręczną skrzynią biegów

Jeśli obroty silnika spadają, zredukować bieg.

Nie używać inteligentnego ogranicznika prędkości w obszarach obowiązywania innych jednostek ograniczenia niż dostępne w systemie.

Należy dostosować jednostki systemu do obowiązujących na danym obszarze.


Jeśli inteligentny ogranicznik prędkości maksymalnej zostanie ustawiony, a system rozpoznawania znaków drogowych wykryje ograniczenie prędkości niższe niż 30 km/h, działanie funkcji ograniczenia prędkości oraz funkcji ostrzegawczej zostanie wstrzymane.

Jeżeli prędkość pojazdu jest wyższa niż obowiązujące ograniczenie prędkości wykryte przez system rozpoznawania znaków drogowych, pojazd zwalnia powoli do osiągnięcia ograniczenia prędkości. W razie konieczności zwolnić przez wciśnięcie pedału hamulca.

Przekroczenie przez pojazd ograniczenia o 3 km/h spowoduje włączenie sygnału dźwiękowego i miganie wyświetlonego ograniczenia prędkości.


■ Gdy system rozpoznawania znaków drogowych wykrywa znak nowego ograniczenia prędkości.

Inteligentny ogranicznik prędkości maksymalnej ustawia prędkość zgodnie z ograniczeniem wykrytym przez system rozpoznawania znaków drogowych.

Aby ustawić ograniczenie prędkości


■ Funkcja ograniczenia prędkości oraz funkcja ostrzegawcza może się wyłączyć w przypadku braku znaku ograniczenia prędkości na ekranie systemu rozpoznawania znaków drogowych, gdy:

 • System wykryje obecność znaku anulującego dane ograniczenie.
 • Pojazd wjeżdża/zjeżdża z autostrady lub dwupasmowej drogi.
 • Pojazd skręca na skrzyżowaniu z włączonym kierunkowskazem.

Aby ustawić ograniczenie prędkości


Inteligentny ogranicznik prędkości maksymalnej może zostać wyłączony, gdy system rozpoznawania znaków drogowych wykryje dodatkowe znaki ograniczenia prędkości.

Aby ustawić ograniczenie prędkości■ Gdy system rozpoznawania znaków drogowych wykrywa znak ograniczenia prędkości przy wyłączonym inteligentnym ograniczniku prędkości.

Funkcja ograniczenia prędkości oraz funkcja ostrzegawcza zostaną wznowione automatycznie.

Aby ustawić ograniczenie prędkości


■ Gdy system rozpoznawania znaków drogowych nie wykryje znaku czasowego ograniczenia prędkości, podczas gdy inteligentny ogranicznik prędkości jest włączony.

Podczas jazdy, gdy system rozpoznawania znaków drogowych nie wykryje znaku ograniczenia prędkości, system rozpoznawania znaków drogowych może wyświetlić brak ograniczenie prędkości.

Jednak inteligentny ogranicznik prędkości działa nadal.

Aby ustawić ograniczenie prędkości


Aby ustawić ograniczenie prędkości

Można zwiększać lub zmniejszać ograniczenie prędkości maksymalnej za pomocą przycisków RES/+ lub -/SET znajdujących się na kierownicy.

Aby ustawić ograniczenie prędkości


 • Każde naciśnięcie przycisku powoduje odpowiednio zwiększenie lub zmniejszenie ograniczenia prędkości maksymalnej o około 1 km/h.
 • Ograniczenie prędkości można zwiększyć o maks. 10 km/h, licząc od ograniczenia prędkości wykrytego przez system rozpoznawania znaków drogowych.
 • Ograniczenie prędkości można zmniejszyć o maks. -10 km/h, licząc od ograniczenia prędkości wykrytego przez system rozpoznawania znaków drogowych.
 • Można przyspieszać do momentu osiągnięcia ustawionej prędkości. Jeżeli prędkość pojazdu jest wyższa niż obowiązujące ograniczenie prędkości wykryte przez system rozpoznawania znaków drogowych, pojazd zwalnia powoli do osiągnięcia ograniczenia prędkości.

Ujemne lub dodatnie przesunięcie w stosunku do ograniczenia prędkości zostanie automatycznie zresetowane, gdy system rozpoznawania znaków drogowych (TSR) wykryje nowy znak ograniczenia prędkości.

Nie można ustawić ograniczenia prędkości poniżej 30 km/h.


Chwilowe przekroczenie ograniczenia prędkości

Ograniczenie prędkości można przekroczyć przez całkowite wciśnięcie pedału przyspieszenia.

 • Miga wyświetlona prędkość ograniczenia.

  Po przekroczeniu ograniczenia prędkości włącza się brzęczyk.

Gdy przy całkowicie wciśniętym pedale przyspieszenia prędkość jazdy wzrośnie powyżej ustawionej wartości ograniczenia, włączy się brzęczyk.

Inteligentny ogranicznik prędkości maksymalnej wznowi działanie, gdy prędkość pojazdu spadnie poniżej wartości ustawionego ograniczenia.


Anulowanie

Anulowanie


Aby anulować działanie inteligentnego ogranicznika prędkości maksymalnej należy wykonać jedną z następujących czynności:

 • Nacisnąć przycisk CANCEL.
 • Nacisnąć przycisk MAIN.
 • Nacisnąć przycisk LIM.

Po naciśnięciu przycisku LIM funkcja inteligentnego ogranicznika prędkości maksymalnej jest zamieniana na tempomat adaptacyjny (ACC)*/tempomat adaptacyjny (ACC) z LSF* lub ogranicznik prędkości maksymalnej.

Anulowanie


Jeśli w układzie lub systemie rozpoznawania znaków drogowych wystąpił problem podczas używania inteligentnego ogranicznika prędkości maksymalnej, system emituje sygnał dźwiękowy i pojawia się komunikat WYŁ.. Inteligentny ogranicznik prędkości maksymalnej zostanie wyłączony.


  Ogranicznik prędkości maksymalnej

  System ten umożliwia ustawienie maksymalnej prędkości, której nie można przekroczyć nawet po wciśnięciu pedału przyspieszenia. ...

  Układ kontroli stabilności jazdy (VSA)

  Układ VSA pomaga ustabilizować pojazd podczas pokonywania zakrętów pod warunkiem, że pojazd pokonuje zakręt mniej więcej w wyznaczonym zakre ...

  Categorie