Honda CR-V: Układ kontroli stabilności jazdy (VSA)

Honda CR-V –> Honda CR-V - Instrukcja Obsługi –> Jazda –> Podczas jazdy –> Układ kontroli stabilności jazdy (VSA)

Układ VSA pomaga ustabilizować pojazd podczas pokonywania zakrętów pod warunkiem, że pojazd pokonuje zakręt mniej więcej w wyznaczonym zakresie. Pomaga również w utrzymaniu przyczepności na śliskich nawierzchniach. W tym celu reguluje moc silnika i selektywnie załącza hamulce.

Działanie układu VSA

Układ kontroli stabilności jazdy (VSA)


Po włączeniu układu VSA można zauważyć, że silnik nie reaguje na pedał przyspieszenia. Może być także słychać odgłosy z układu hamulcowego. Miga również lampka.

Układ VSA może nie działać prawidłowo w przypadku równoczesnego użycia opon różnych typów i rozmiarów.

Należy używać opon tego samego typu i o tym samym rozmiarze oraz podanych ciśnień powietrza.

Gdy podczas jazdy zaświeci się lampka układu VSA i nie zgaśnie, może to oznaczać, że wystąpił problem z układem. Mimo, że nie musi to przeszkadzać podczas normalnej jazdy, pojazd powinien zostać natychmiast sprawdzony w serwisie.

Układ VSA nie zwiększa stabilności we wszystkich sytuacjach na drodze i nie kontroluje całego układu hamulcowego. Wciąż należy prowadzić pojazd i pokonywać zakręty przy prędkościach odpowiednich dla panujących warunków i zawsze pozostawiać wystarczający margines bezpieczeństwa.

Główna funkcja układu VSA znana jest głównie jako elektroniczny moduł sterujący (ESC). Układ obejmuje również funkcję kontroli trakcji.

Po ponownym podłączeniu akumulatora i ustawieniu wyłącznika zapłonu w położeniu ZAPŁON (II)*1 w interfejsie informacji kierowcy może się pojawić odpowiedni komunikat i mogą zapalić się na bursztynowo wskaźniki następujących układów: tempomat adaptacyjny (ACC)*, tempomat adaptacyjny (ACC) z układem podążania przy niskiej prędkości (LSF)*, układ zapobiegania zjechaniu z pasa ruchu, system kontroli stabilności jazdy (VSA), system kontroli stabilności jazdy (VSA) WYŁ., system ostrzegania o niskim ciśnieniu w oponach, system ograniczający skutki kolizji (CMBS) oraz wskaźniki hamulca postojowego i układu hamulcowego (bursztynowe).

Przejechać krótki dystans z prędkością powyżej 20 km/h. Każda z lampek powinna zgasnąć. Jeśli tak się nie stanie, zgłosić się do ASO Honda celem sprawdzenia pojazdu.


*1: Wersje z systemem dostępu bezkluczykowego mają przycisk ENGINE START/STOP zamiast wyłącznika zapłonu.

Włączanie i wyłączanie układu VSA

Włączanie i wyłączanie układu VSA


Przycisk znajduje się na panelu sterowania po stronie kierowcy. Aby częściowo wyłączyć układ/ funkcje VSA, nacisnąć i przytrzymać przycisk aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego.

Pojazd zachowuje normalną zdolność hamowania i pokonywania zakrętów, jednak kontrola trakcji działa słabiej.

Aby przywrócić układ/funkcje VSA, nacisnąć przycisk
aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego.

Układ VSA jest włączany po każdym uruchomieniu silnika, nawet w przypadku jego wyłączenia podczas ostatniej jazdy pojazdem.

W niektórych nadzwyczajnych okolicznościach, gdy pojazd utknie w płytkim błocie lub świeżym śniegu jego uwolnienie może być łatwiejsze po tymczasowym wyłączeniu układu VSA.

Po naciśnięciu przycisku układ kontroli trakcji
zmniejsza swoją skuteczność. To umożliwia swobodne obracanie się kół przy małej prędkości jazdy. Próbę uwolnienia pojazdu po wyłączeniu układu VSA należy podjąć tylko jeśli nie można go uwolnić, gdy układ VSA jest włączony.

Natychmiast po uwolnieniu pojazdu należy ponownie włączyć układ VSA. Odradzamy prowadzenie pojazdu z wyłączonym układem VSA.

Z komory silnika może dochodzić słyszalny dźwięk modulatora wywoływany przez wykonywanie kontroli systemu natychmiast po jego uruchomieniu lub podczas jazdy. To normalne.


    Inteligentny ogranicznik prędkości maksymalnej

    Automatycznie ustawia limit prędkości na podstawie informacji z systemu rozpoznawania znaków drogowych. Nie można przekroczyć ograniczenia prędko ...

    Układ wspomagania prowadzenia AHA

    Nieznacznie przyhamowuje przednie i tylne koła w miarę potrzeby, przy skręcaniu kierownicy, zapewniając stabilność i przyczepność pojazdu ...

    Categorie