Honda CR-V: Obsługa serwisowa pod pokrywą silnika

Honda CR-V –> Honda CR-V - Instrukcja Obsługi –> Obsługa serwisowa –> Obsługa serwisowa pod pokrywą silnika

Obsługa serwisowa pod pokrywą silnika


Otwieranie pokrywy silnika

Otwieranie pokrywy silnika


1. Zaparkować pojazd na poziomym podłożu i zaciągnąć hamulec postojowy.

2. Pociągnąć dźwignię otwierania pokrywy komory silnika pod dolnym zewnętrznym narożnikiem deski rozdzielczej.

  • Pokrywa silnika lekko odskoczy.

Otwieranie pokrywy silnika


3. Przesunąć dźwignię zapadki pokrywy komory silnika (znajdującą się na przednim krańcu pokrywy) na bok i podnieść pokrywę. Po uchyleniu pokrywy silnika można puścić dźwignię.

Otwieranie pokrywy silnika


4. Wyjąć wspornik z zacisku, trzymając za uchwyt.

Zamocować wspornik w pokrywie silnika.

Przy zamykaniu wyjąć wspornik i umieścić go w zacisku, a następnie delikatnie opuść pokrywę silnika. Następnie zatrzymać pokrywę silnika na wysokości około 30 cm i pozwolić, aby swobodnie opadła i zamknęła się.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Pręt podpierający pokrywę silnika może mocno się nagrzać na skutek wysokiej temperatury silnika.

Aby uniknąć poparzenia, nie należy chwytać za metalową część pręta: należy skorzystać z piankowego uchwytu.

UWAGA

Nie należy otwierać pokrywy silnika, gdy ramiona wycieraczek są odciągnięte. Pokrywa silnika uderzyłaby wówczas w wycieraczki, co spowodowałoby uszkodzenie pokrywy silnika i/lub wycieraczek.

Przy zamykaniu pokrywy silnika należy sprawdzić, czy całkowicie się zatrzasnęła.

Jeśli dźwignia zamka pokrywy silnika porusza się opornie lub gdy można otworzyć pokrywę silnika bez unoszenia dźwigni, należy oczyścić i nasmarować mechanizm zamka.

Wersje z układem Auto Stop

Nie otwierać pokrywy silnika przy włączonym systemie Auto Stop.

Otwieranie pokrywy silnika


  • Łapać za piankę.
  • Pręt podpierający silnie się nagrzewa.
  • Odpowiednie informacje można znaleźć w instrukcji obsługi.

Harmonogram przeglądów

Jeśli pojazd posiada Książkę gwarancyjną, to terminy przeglądów dla tego pojazdu są w niej podane. Jeśli pojazd nie ma ksią&# ...

Zalecany olej silnikowy

Stosować oryginalny olej silnikowy lub inny ogólnodostępny olej silnikowy właściwego typu o lepkości odpowiedniej dla temperatury otoczenia, zgod ...

Categorie