Honda CR-V: Harmonogram przeglądów

Honda CR-V –> Honda CR-V - Instrukcja Obsługi –> Obsługa serwisowa –> Harmonogram przeglądów

Jeśli pojazd posiada Książkę gwarancyjną, to terminy przeglądów dla tego pojazdu są w niej podane. Jeśli pojazd nie ma książki gwarancyjnej, należy korzystać z poniższej tabeli przeglądów.

Tabela przeglądów obejmuje przeglądy niezbędne do zagwarantowania prawidłowej eksploatacji samochodu. Z powodu różnic klimatycznych i regionalnych mogą być wymagane dodatkowe czynności serwisowe. Dalsze informacje można znaleźć w szczegółowych opisach zawartych w książce gwarancyjnej.

Obsługa serwisowa powinna być przeprowadzona przez odpowiednio przeszkolonych mechaników, wyposażonych w odpowiednie narzędzia. Dlatego zaleca się wykonywanie przeglądów w ASO Honda, które spełniają te wymagania.

Z wyjątkiem wersji przeznaczonych na rynek Europy i Ukrainy

Harmonogram przeglądów


*1:W niektórych krajach obowiązują tylko harmonogramy przeglądów dla trudnych warunków: należy zapoznać się z książką gwarancyjną.

*2:Regularne stosowanie środka czyszczącego do wtryskiwaczy może być wymagane w przypadku modeli przeznaczonych do użytku w poniższych krajach. Będzie to zależało od jakości stosowanego paliwa. Szczegółowych informacji udzieli ASO Honda: Reunion, Melilla, Ceuta, Wyspy Kanaryjskie.

*3:Metoda sensoryczna Wyregulować zawory podczas przeglądu serwisowego przy 120 000 km, jeżeli pracują zbyt głośno.

*4:Zaleca się wymianę filtra paliwa, jeśli istnieje podejrzenie, że używane paliwo jest zanieczyszczone pyłem itp., ponieważ może to spowodować przedwczesne zapchanie filtra.

*5:Informacje o wymianie w trudnych warunkach eksploatacji znajdują się na stronie 693.

Harmonogram przeglądów


Wersje ukraińskie

Harmonogram przeglądów


*1:Metoda sensoryczna Wyregulować zawory podczas przeglądu serwisowego przy 120 000 km, jeżeli pracują zbyt głośno.

*2:Zaleca się wymianę filtra paliwa, jeśli istnieje podejrzenie, że używane paliwo jest zanieczyszczone pyłem itp., ponieważ może to spowodować przedwczesne zapchanie filtra.

*3:Informacje o wymianie w trudnych warunkach eksploatacji.

Harmonogram przeglądów


W przypadku eksploatacji pojazdu w trudnych warunkach czynności podane w poniższej tabeli należy wykonywać zgodnie z tabelą dla trudnych warunków eksploatacji.

Harmonogram przeglądów


Warunki uznaje się jako trudne przy jeździe:

 1. Na odcinkach krótszych niż 8 km lub 16 km przy niskiej temperaturze otoczenia.
 2. W szczególnie wysokiej temperaturze przekraczającej 35ºC.
 3. Długotrwałej z częstym zatrzymywaniem się i ruszaniem bądź długotrwałą pracę silnika na biegu jałowym.
 4. Z przyczepą , z bagażnikiem dachowym lub w terenie górzystym.
 5. Po drogach pylistych, pokrytych błotem, śniegiem albo topniejącym lodem.

Rejestr przeglądów (pojazdy bez książki serwisowej)

Poniższa tabela służy do odnotowania wszystkich wymaganych przeglądów przeprowadzanych przez ASO Honda. Należy zachowywać wszystkie dokumenty dotyczące przeglądów i napraw samochodu.

Z wyjątkiem wersji przeznaczonych na rynek Europy i Ukrainy

Rejestr przeglądów (pojazdy bez książki serwisowej)


Wersje ukraińskie

Rejestr przeglądów (pojazdy bez książki serwisowej)


  System monitorowania oleju silnikowego

  Wersje bez systemu przypominania o przeglądzie Lampka systemu monitorowania jakości oleju silnikowego informuje o konieczności wymiany oleju w silniku lub doprow ...

  Obsługa serwisowa pod pokrywą silnika

  Otwieranie pokrywy silnika 1. Zaparkować pojazd na poziomym podłożu i zaciągnąć hamulec postojowy. 2. Pociągnąć dźwig ...

  Categorie