Honda CR-V: System monitorowania oleju silnikowego

Honda CR-V –> Honda CR-V - Instrukcja Obsługi –> Obsługa serwisowa –> System monitorowania oleju silnikowego

Wersje bez systemu przypominania o przeglądzie

Lampka systemu monitorowania jakości oleju silnikowego informuje o konieczności wymiany oleju w silniku lub doprowadzenia samochodu do ASO Honda w celu wykonania wskazanych usług serwisowych.

Wyświetlanie informacji systemu monitorowania poziomu oleju silnikowego

Niektóre zbliżające się pozycje przeglądu razem z szacowanym pozostałym okresem używania oleju ukażą się na interfejsie informacyjnym kierowcy.

Można je w każdej chwili podejrzeć na ekranie informacyjnym systemu monitorowania poziomu oleju silnikowego.

System monitorowania oleju silnikowego


1. Ustawić wyłącznik zapłonu w położeniu ZAPŁON (II)*1.

2. Naciskać przycisk (Wyświetlanie/Informacje) aż do
pojawienia się ikony .


3. Nacisnąć przycisk ENTER, aby przejść na ekran informacyjny systemu monitorowania oleju silnikowego. Na interfejsie informacyjnym kierowcy widać informację o konieczności wykonania wkrótce pewnych czynności serwisowych oraz szacowanym pozostałym dystansie.

Lampka komunikatu systemowego 
zaświeci się na tablicy wskaźników po upłynięciu terminu przeglądu. Niezwłocznie dostarczyć pojazd do ASO Honda w celu wykonania wskazanego przeglądu.

W zależności od warunków pracy silnika i stopnia zużycia oleju silnikowego system oblicza i wyświetla przebieg pozostały do następnego przeglądu.

Zależnie od warunków jazdy, rzeczywisty przebieg może być krótszy od wyświetlanego.

Typ i rodzaj przeglądu:

 1. Wymiana oleju silnikowego

 2. Wymiana oleju silnikowego i filtra oleju

Niezależnie od wskazań systemu monitorowania poziomu oleju silnikowego należy wykonać przegląd po upływie 1 roku od ostatniej wymiany oleju.


*1: Wersje z systemem dostępu bezkluczykowego mają przycisk ENGINE START/STOP zamiast wyłącznika zapłonu.

Informacje systemu monitorowania poziomu oleju silnikowego na interfejsie informacyjnym kierowcy


Komunikat ostrzegawczy Przypomnienie o wymianie oleju

Informacja

NORMAL (STANDARDOWA)

W przypadku zresetowania pozostałego przebiegu po wymianie oleju na wyświetlaczu żywotności oleju pojawi się linia kropek. Kropki te będą wyświetlane, dopóki system w oparciu o warunki jazdy nie określi przebiegu pozostałego do następnej wymiany oleju lub oleju i filtra oleju.
Po wybraniu ekranu informacyjnego systemu monitorowania poziomu oleju silnikowego można zobaczyć czas pozostały do wymiany oleju silnikowego lub do wymiany oleju i filtra oleju.
TERMIN PRZEGLĄDU BLISKI

Zbliża się termin końca okresu eksploatacji oleju silnikowego lub filtra oleju oraz oleju silnikowego.
TERMIN PRZEGLĄDU TERAZ

Olej silnikowy lub olej silnikowy i filtr oleju są bliskie osiągnięcia końca okresu eksploatacji i konieczne jest jak najszybsze sprawdzenie pozycji serwisowych oraz wykonanie niezbędnych czynności.
TERMIN PRZEGLĄDU MINĄŁ

Upłynął okres eksploatacji oleju silnikowego lub filtra oleju oraz oleju silnikowego. Odpowiednie pozycje serwisowe powinny być sprawdzone i natychmiast serwisowane.

Przywracanie stanu początkowego wyświetlacza

Po wykonaniu przeglądu należy wyzerować informacje systemu monitorowania poziomu oleju silnikowego.

Przywracanie stanu początkowego wyświetlacza


1. Ustawić wyłącznik zapłonu w położeniu ZAPŁON (II)*1.

2. Naciskać przycisk (Wyświetlanie/Informacje) aż do
pojawienia się ikony .


3. Nacisnąć przycisk ENTER, aby przejść do ekranu informacji systemu monitorowania oleju silnikowego.

4. Nacisnąć i przytrzymać przez około 10 sekund przycisk ENTER, aby przejść w tryb resetowania.

5. Nacisnąć
w celu wybrania opcji Resetuj.

(Można także nacisnąć Anuluj, aby zakończyć proces).

6. Nacisnąć przycisk ENTER, aby zresetować wybraną pozycję.

UWAGA

Brak wyzerowania informacji o okresie eksploatacji oleju po przeprowadzeniu przeglądu sprawi, że system będzie pokazywał błędne terminy przeglądów, co może wywołać poważne problemy mechaniczne.

Wersje z wyświetlaczem audio

Informacje systemu monitorowania oleju silnikowego można wyzerować również za pomocą ekranu Audio/ informacje.

Wyzerowania wyświetlacza okresu eksploatacji oleju silnikowego dokona ASO Honda po przeprowadzeniu wymaganego przeglądu. Jeśli przegląd nie jest przeprowadzany w ASO Honda, należy samemu wyzerować wyświetlacz okresu eksploatacji oleju silnikowego.


*1: Wersje z systemem dostępu bezkluczykowego mają przycisk ENGINE START/STOP zamiast wyłącznika zapłonu.

  System przypominania o przeglądzie

  Dostarcza informacji na temat czynności serwisowych objętych przeglądem. Czynności serwisowe są przedstawiane w formie kodu i ikony. System informuje, k ...

  Harmonogram przeglądów

  Jeśli pojazd posiada Książkę gwarancyjną, to terminy przeglądów dla tego pojazdu są w niej podane. Jeśli pojazd nie ma ksią&# ...

  Categorie